fbpx
Generic filters
Search in title

Müşteri Deneyimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Müşteri deneyimi (Customer Experience – CX), markaların rekabetçi bir piyasada ayırt edici bir konuma sahip olmaları için giderek daha fazla önem kazanan bir alan haline gelmiştir. Bu iki günlük eğitim programı, katılımcılara müşteri deneyiminin önemini, nasıl şekillendirileceğini ve yönetileceğini derinlemesine öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğitim, müşteri deneyiminin temellerinden başlayarak, müşteri yolculuğu analizleri, deneyim tasarımı, müşteri geri bildirimlerinin toplanması ve değerlendirilmesi gibi çeşitli konuları kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. Katılımcılar, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, etkili müşteri deneyimi stratejileri geliştirmek ve bu stratejileri iş sonuçlarına dönüştürmek için gerekli bilgi ve araçlarla donatılacaklar. Program, interaktif atölye çalışmaları, gerçek hayat vaka analizleri ve grup tartışmalarını içerecek şekilde tasarlanmıştır, böylece katılımcılar teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirebilecekler.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Müşteri Deneyiminin Temelleri: Müşteri deneyimi yönetiminin temel kavramları ve işletmelere sağladığı faydalar.
 2. Müşteri Yolculuğu Haritalama: Müşteri yolculuğunu analiz etme ve bu bilgileri deneyim tasarımında kullanma.
 3. Duygusal Bağ Kurma: Müşterilerle duygusal bağ kurma teknikleri ve stratejileri.
 4. Müşteri Geri Bildirimi Toplama ve Analizi: Etkili geri bildirim toplama yöntemleri ve bu bilgilerin iş stratejilerine entegrasyonu.
 5. Dijital Dönüşüm ve Müşteri Deneyimi: Dijital araçların ve platformların müşteri deneyimi üzerindeki etkileri.
 6. Performans Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme: Müşteri deneyimi performansını ölçme ve iyileştirme yöntemleri.
 

Ön Koşullar

 • Temel pazarlama ve müşteri hizmetleri bilgisi.
 • Temel iletişim becerileri.
 • İş süreçleri hakkında genel anlayış.

Kimler Katılmalı

 • Müşteri Hizmetleri Yöneticileri ve Çalışanları
 • Pazarlama ve Satış Departmanı Yöneticileri ve Uzmanları
 • Müşteri Deneyimi ve Müşteri Yolculuğu Yöneticileri
 • Ürün ve Marka Yöneticileri
 • İş Geliştirme Yöneticileri
 

Outline

1. Gün:
 • Müşteri Deneyiminin Önemi ve Temel Kavramlar
  • Müşteri deneyimi yönetiminin tanımı ve önemi.
  • Müşteri memnuniyeti ile müşteri deneyimi arasındaki farklar.
 • Müşteri Yolculuğu Haritalama
  • Müşteri yolculuğunu analiz etme ve haritalama teknikleri.
  • Müşteri ihtiyaçlarının ve dokunma noktalarının belirlenmesi.
2. Gün:
 • Geri Bildirim Toplama ve Analizi
  • Etkili geri bildirim toplama yöntemleri.
  • Geri bildirimlerin analizi ve stratejilere entegrasyonu.
 • Dijital Dönüşüm ve Müşteri Deneyimi
  • Dijital araçların müşteri deneyimi üzerindeki etkisi.
  • Dijital dönüşüm projelerinde müşteri deneyimini optimize etme.
 • Deneyim İyileştirme ve Ölçümleme
  • Müşteri deneyiminde sürekli iyileştirme teknikleri.
  • Performans değerlendirme yöntemleri ve KPI’lar.
Bu program, katılımcıların müşteri deneyimini etkin bir şekilde yönetme ve iyileştirme konusunda yetkinlik kazanmalarını sağlayacak, böylece işletmelerin müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmalarına yardımcı olacaktır. Katılımcılar, müşteri odaklı stratejiler geliştirerek işlerini yeni başarılarla taçlandıracaklar.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.