Generic filters
Search in title

ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Uygulama Eğitimi

Eğitim Hakkında

ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Uygulama Eğitimi, katılımcılara enerji yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitim, ayrıca ISO 50001 standardına uygun olarak enerji yönetim sistemlerini kurma, uygulama ve sürdürme yeteneği kazandırmayı hedefler.

Eğitim sürecinde, katılımcılar enerji yönetimi hedeflerine ulaşmak için çeşitli stratejiler geliştirir. Enerji kullanımını izlemek ve analiz etmek için gereken araçları ve yöntemleri öğrenirler. Ayrıca enerji projelerini etkin bir şekilde yönetmek ve enerji verimliliğini artırmak için gerekli önlemleri almayı öğrenirler.

Eğitim, enerji yönetimi uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak için çeşitli stratejileri ele alır. Katılımcılar, enerji performansını izleme, ölçme ve raporlama süreçlerini öğrenerek, enerji yönetimi hedeflerini takip etme ve performanslarını sürekli olarak değerlendirme becerisini geliştirirler. Bu beceriler, organizasyonların enerji yönetimi süreçlerini etkin bir şekilde sürdürmelerine ve iyileştirmeler yapmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, enerji yönetimi politikalarının belirlenmesi ve çalışanların bu politikalara uyum sağlaması gibi faktörler de sürdürülebilirliği destekleyen unsurlar arasında yer alır. Bu sayede, organizasyonlar enerji kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanarak hem çevresel etkileri azaltır hem de operasyonel ve ekonomik açıdan avantaj elde ederler.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Uygulama Eğitimi, katılımcılara enerji yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitim, enerji kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını hedefler. Katılımcılar, enerji maliyetlerini düşürme, enerji verimliliğini artırma ve çevresel etkileri azaltma amaçlarına ulaşmak için stratejiler geliştirmeyi öğrenirler. Aynı zamanda, enerji kullanımını izleme, enerji projelerini yönetme ve enerji tasarrufu sağlayan önlemler alma becerilerini kazanırlar.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Uygulama Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMA EĞİTİMİ sırasında, şunları öğrenebilirsiniz:  
 • ISO 50001:2018 standardının amacı ve içeriği: Standardın enerji verimliliğini iyileştirmeyi amaçlayan bir enerji yönetim sistemi oluşturmak için nasıl bir düzenleme sunacağı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 • Enerji yönetim sistemi oluşturma süreci: Enerji yönetim sistemi oluşturma sürecinin adımlarını ve gerekli işlemleri öğrenebilirsiniz.
 • Enerji verimliliği konuları: Enerji verimliliğini iyileştirmek için güncel teknolojiler, yöntemler ve uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 • Enerji yönetimi ile ilgili en iyi uygulama örnekleri: Enerji yönetim sistemi uygulamasına yönelik en iyi uygulama örneklerini inceleyebilirsiniz.
 • Enerji maliyetlerini azaltma ve çevresel sorumluluğun artırma: Enerji yönetim sistemi oluşturmanın enerji maliyetlerini azaltma, enerji verimliliğini iyileştirme ve karbon ayak izini azaltma gibi faydaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 • ISO 50001 sertifikasyonu: ISO 50001 sertifikasyonu için gerekli adımları ve süreci öğrenebilirsiniz.
  Bu bilgiler, enerji yönetimi konularında daha iyi bir anlayış ve enerji yönetim sistemi uygulamasına yönelik becerilerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.  

Ön Koşullar

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMA EĞİTİMİ’ne katılmak için genellikle şu ön koşullar gereklidir:  
 • İlgili alanın bir meslek mensubu olmak: Enerji yönetimi, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, mühendislik yönetimi, çevre yönetimi gibi alanların bir meslek mensubu olmanız istenebilir.
 • İş deneyimi: Enerji yönetimi konularındaki iş deneyimi, eğitimin verimli bir şekilde takip edilmesine yardımcı olabilir.
 • İngilizce bilgisi: ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMA EĞİTİMİ, İngilizce düzenlenmektedir ve eğitim materyalleri de İngilizce olarak sunulabilir. Bu nedenle, İngilizce bilgisi eğitimin verimli bir şekilde takip edilmesi için gereklidir.
  Bu ön koşullar her eğitim kurumunun uygulayabileceği şeyler olmayabilir ve farklı eğitim kurumları farklı ön koşullar sunabilirler. Eğitim kurumunun ön koşulları hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitim kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

Kimler Katılmalı

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMA EĞİTİMİ, şu kişiler için uygun bir seçenek olabilir:  
 • Enerji yönetimi sorumluları: Enerji yönetim sistemi kurma, yönetme ve sürdürme görevleri olan müdürler, enerji yöneticileri ve mühendisler için uygun bir eğitimdir.
 • Çevre yönetimi sorumluları: Çevresel sorumlulukları olan müdürler, çevre yöneticileri ve mühendisler için enerji verimliliğini artırmanın önemi hakkında bilgi sahibi olmak için uygun bir eğitimdir.
 • İşletme müdürleri: İşletmelerin enerji maliyetlerini azaltma ve çevresel sorumluluğun artırma gibi faydalarından yararlanmak isteyen işletme müdürleri için uygun bir eğitimdir.
 • Sürdürülebilir enerji yönetimi ile ilgilenen herkes: Enerji yönetimi konularında daha iyi bir anlayış ve enerji verimliliğini artırma stratejilerini uygulama becerilerini geliştirmek isteyen herkes için uygun bir eğitimdir.
  Enerji yönetimi konularında daha fazla bilgi sahibi olmak ve uygulamalı olarak becerilerini geliştirmek isteyen herkes ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMA EĞİTİMİ’ne katılabilir.

Outline

TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ İÇERİĞİ:

 • Enerji Yönetimi Nedir?
 • ISO 50001:2018 standardı nedir/ne değildir?
 • Yönetim Sistemi Standartlarının Yapısı
 • Enerji yönetimi standartlarının kısa tarihçesi
 • ISO 50001 EnYS’nin yararları
 • ISO 50001: 2018 versiyonunun getirdiği yenilikler
 • Enerji Yönetimi ile ilgili kritik tanım ve kavramlar
 • ISO 50001 Enerji yönetim sistemi gereklilikleri
  • Kuruluşun bağlamı
  • Liderlik
  • Planlama
  • Destek
  • Operasyon
  • Performans değerlendirme
  • İyileştirme
 • Enerji yönetim sistemi kurulumunun aşamaları
 

UYGULAMA EĞİTİMİ İÇERİĞİ:

 • Enerji politikası, kapsam ve sınırların belirlenmesi
 • Enerji yönetimi ekibinin oluşturulması (görev, yetki ve sorumluluklar)
 • Enerji planlama sürecinin oluşturulması
 • Enerji verilerinin elde edilmesi
 • Önemli Enerji Kullanıcılarının belirlenmesi
 • Enerji referans çizgileri (EnRÇ) ve enerji performans göstergelerinin (EnPG) belirlenmesi
 • Risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Enerji amaç, hedef ve eylem planlarının oluşturulması
 • Enerji verimli işletme sisteminin kurulması o İşletme kontrolllerinin belirlenmesi
  • Enerji verimli bakım süreci o Enerji verimli tasarım süreci o   Enerji verimli tedarik süreci-enerji performansı izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması
  • Regresyon analizi
  • Enerji yoğunluğu endeksi
  • CUSUM
  • Hedeflenen ve gerçekleşen enerji hedeflerinin kıyaslanması – Enerji verimliliği projelerinde finansal değerlendirme teknikleri
  • Geri Ödeme Süresi
  • Net Bugünkü Değer
  • İç Karlılık (Verim) Oranı
  • Yaşam Döngüsü Maliyeti

Eğitim Talep Formu