Generic filters
Search in title

İleri Finansal Yönetim Eğitimi

Eğitim Hakkında

İleri finansal yönetim eğitimi, finansal yönetim konusunda daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler için tasarlanmış bir eğitimdir. Bu eğitimde, finansal planlama ve analiz, yatırım yönetimi, risk yönetimi, sermaye yapısı, finansal piyasalar ve kurumlar gibi konular ele alınmaktadır. İleri finansal yönetim eğitimi, birçok farklı eğitim kurumunda sunulmaktadır. Bu eğitimler genellikle finansal yönetim konusunda deneyimli olan uzmanlar tarafından verilmekte ve pratik uygulamalar ve örneklerle desteklenmektedir. Bu eğitimde öğrenilenler, şirketlerin finansal yönetiminde daha etkili kararlar almak için kullanılabilir. Ayrıca, bu eğitim, finansal yönetim konusunda kariyerlerine devam etmek isteyenler için birer yükseltici basamak olabilir. İleri finansal yönetim eğitimi, finansal analiz, muhasebe, maliyet muhasebesi, işletme yönetimi, istatistik ve ekonomi gibi konularda önceden bilgi sahibi olanlar için uygun bir seçenektir.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

İleri finansal yönetim eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içermektedir:   Finansal Yönetim ve Kurumsal Finansman: Finansal yönetimin temelleri, finansal planlama ve analiz, finansal tabloların yorumlanması, sermaye yapısı ve maliyeti, hisse senetleri ve tahviller gibi konular ele alınır.  
 • Yatırım Yönetimi: Portföy yönetimi, portföy teorisi, risk ve getiri, portföy çeşitlendirme, hisse senedi değerleme, tahvil değerleme gibi konular işlenir.
 • Risk Yönetimi: Finansal risk yönetimi, risk ölçümü, risk yönetimi araçları, hedge fonları, türev ürünler gibi konular ele alınır.
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar: Bankalar ve diğer finansal kurumlar, para piyasaları, menkul kıymetler piyasaları, türev piyasaları gibi konular ele alınır.
 • Uluslararası Finans: Uluslararası finansal piyasalar, döviz kuru riski, uluslararası yatırım, uluslararası sermaye piyasaları, uluslararası borç piyasaları gibi konular işlenir.
 • Finansal Analiz ve Değerleme: Finansal tabloların analizi, nakit akışı analizi, finansal oran analizi, şirket değerleme teknikleri, temettü değeri modeli, nakit akışı modeli gibi konular ele alınır.
  Bu konular, ileri finansal yönetim eğitimi içeriğinde yer alan bazı temel konulardır. Bunların yanı sıra, eğitim kurumuna ve eğitmenin uzmanlık alanına göre farklı konular da ele alınabilir.

Kimler Katılmalı

İleri finansal yönetim eğitimine, finansal yönetim konusunda daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen kişiler katılabilir. Özellikle finansal yönetim konusunda kariyerlerine devam etmek isteyen, finansal analiz, muhasebe, maliyet muhasebesi, işletme yönetimi, istatistik ve ekonomi gibi konularda önceden bilgi sahibi olan kişiler için uygun bir seçenektir. Ayrıca, yatırım danışmanları, finansal analistler, sermaye piyasaları profesyonelleri, finansal risk yöneticileri, portföy yöneticileri ve kurumsal finansman uzmanları gibi finansal sektörde çalışan kişilerin de ileri finansal yönetim eğitimine katılmaları faydalı olabilir. Sonuç olarak, ileri finansal yönetim eğitimi finansal konulara ilgi duyan ve finansal yönetim konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkes için faydalı bir eğitim olabilir.

Eğitim İçeriği

Giriş  
 • Finansal yönetim kavramlarına genel bir bakış
 • İleri finansal yönetim eğitiminin amacı ve hedefleri
  Finansal Yönetim ve Kurumsal Finansman  
 • Finansal yönetimin temelleri
 • Finansal planlama ve analiz
 • Finansal tabloların yorumlanması
 • Sermaye yapısı ve maliyeti
 • Hisse senetleri ve tahviller
  Yatırım Yönetimi  
 • Portföy yönetimi
 • Portföy teorisi
 • Risk ve getiri
 • Portföy çeşitlendirme
 • Hisse senedi değerleme
 • Tahvil değerleme
   Risk Yönetimi  
 • Finansal risk yönetimi
 • Risk ölçümü
 • Risk yönetimi araçları
 • Hedge fonları
 • Türev ürünler
  Finansal Piyasalar ve Kurumlar  
 • Bankalar ve diğer finansal kurumlar
 • Para piyasaları
 • Menkul kıymetler piyasaları
 • Türev piyasaları
  Uluslararası Finans  
 • Uluslararası finansal piyasalar
 • Döviz kuru riski
 • Uluslararası yatırım
 • Uluslararası sermaye piyasaları
 • Uluslararası borç piyasaları
  Finansal Analiz ve Değerleme  
 • Finansal tabloların analizi
 • Nakit akışı analizi
 • Finansal oran analizi
 • Şirket değerleme teknikleri
 • Temettü değeri modeli
 • Nakit akışı modeli
  Uygulama ve Örnekler  
 • Gerçek dünya senaryolarında finansal yönetim kararları
 • Finansal modellerin ve araçların kullanımı
 • Tartışma ve grup çalışmaları
  Sonuç ve Değerlendirme  
 • İleri finansal yönetim eğitimi sonucunda elde edilen kazanımlar
 • Gelecekteki uygulamalar ve gelişmeler
 • Eğitim değerlendirmesi