fbpx
Generic filters
Search in title

Kurum Kültürü Odaklı İletişim Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kurum Kültürü Odaklı İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, kurum kültürünün temellerini anlamak üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, iş yerinde etkili iletişim teknikleri öğrenir. Ayrıca, bu tekniklerin kurum kültürüyle nasıl entegre edileceği üzerinde durulmaktadır.

Eğitim sürecinde, çalışanların kurum değerlerini benimsemeleri teşvik edilir. Katılımcılar, bu değerleri günlük iş süreçlerine nasıl dahil edeceklerini anlar. Bunun yanı sıra, ekip içi uyumu artırma yöntemlerini sunar. Böylece, takım ruhunu güçlendirmek için iletişim stratejilerini kullanır.

Bu eğitimde, kurum içi çatışmaların yönetimi önemli bir konudur. Katılımcılar, çatışma durumlarında yapıcı iletişim kurmayı öğrenir. Ayrıca, farklı bakış açılarına saygı gösterme pratikleri geliştirilir. Eğitim, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında da farkındalık yaratır.

Kurum Kültürü Odaklı İletişim Eğitimi, liderlik becerilerini de geliştirir. Katılımcılar, lider olarak etkili iletişim yoluyla nasıl ilham vereceklerini öğrenir. Bununla birlikte eğitim, liderlerin takımlarını motive etme ve yönlendirme yeteneklerini artırır. Katılımcılar, liderlik rollerinde iletişim becerilerinin önemini kavrar.

Eğitim, kurum içi bilgi akışını optimize etme yollarını da gösterir. Katılımcılar, bilgiyi etkili bir şekilde paylaşmanın kurum performansına etkilerini anlar. Eğitimi, açık ve şeffaf iletişimi destekler. Katılımcılar, açıklık ve dürüstlüğün güven inşa etmedeki rolünü öğrenir.

Sonuç olarak, bu eğitim, kurum içi iletişimi ve çalışan bağlılığını artırır. Eğitim, kurum kültürünü destekleyen iletişim stratejilerini uygulamak için gereklidir. Katılımcılar, bu eğitimle, daha uyumlu ve işbirlikçi bir çalışma ortamı oluşturur. Eğitim, iş yerinde pozitif etkileşimler ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlar.

 

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Kurum kültürünün tanımı ve önemi.
 2. Kurum kültürünü güçlendirmek için iletişim stratejileri.
 3. Kurumsal iletişimde kullanılan farklı kanallar ve teknikler.
 4. Çalışanlar arası ve yönetimle iletişimi iyileştirmek için yöntemler.
 5. Kurum içi çatışmaları çözme ve kriz yönetimi.
 6. Çalışan bağlılığını artırma ve kurum sadakatini geliştirme yöntemleri.
 7. Kurum kültürüne uygun iletişim kampanyaları ve içerik geliştirme.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmak için özel bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, katılımcıların kurumsal iletişim veya yöneticilik konularında temel bir anlayışa sahip olmaları tavsiye edilir.

Kimler Katılmalı

 • Kurumsal iletişimciler ve PR profesyonelleri.
 • İnsan kaynakları yöneticileri ve ekip liderleri.
 • Üst ve orta düzey yöneticiler.
 • Kurum kültürünü şekillendirme sürecinde rol alacak bütün profesyoneller.

Outline

1 Gün Sabah Oturumu:
 • Açılış ve katılımcı tanıtımı.
 • Kurum kültürünün tanımı ve kurum içi iletişimin rolü.
 • Etkili iletişim kanalları ve teknikleri.
Öğleden Sonra Oturumu:
 • İletişim stratejilerinin kurum kültürüne entegrasyonu.
 • Çalışanlar arası iletişimi geliştirme yöntemleri.
 • Çatışma çözme ve kriz yönetimi teknikleri.
Kapanış Oturumu:
 • Çalışan bağlılığı ve kurum sadakati üzerine atölye çalışması.
 • Kurum kültürüne uygun iletişim kampanyaları tasarlama.
 • Eğitimin özeti, katılımcı geri bildirimleri ve değerlendirme.
Bu eğitim, kurumsal iletişim stratejilerini kurum kültürü ile uyumlu hale getirerek katılımcılara, iç ve dış paydaşlarla daha etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi kazandırmayı hedefler. Program boyunca, katılımcılar gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumları simüle eden senaryolar ve vaka çalışmaları üzerinden pratik yapma şansı bulacaklar. Etkinlikler, teorik bilgilerin somut durumlarla pekiştirilmesini sağlayacak ve katılımcıların öğrendiklerini işlerine kolayca entegre etmelerine yardımcı olacaktır. Kurum kültürüne odaklanan iletişim, sadece daha verimli ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanlar arasında güçlü bir bağ ve aidiyet duygusu oluşturur. Bu eğitimle katılımcılar, kurum içinde ve dışında etkili iletişim kurarak, kurum kültürünü destekleyen ve güçlendiren bir iletişim lideri olma yolunda önemli adımlar atacaklardır.

Eğitim Talep Formu

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi, politika yapıcıları ve düzenleyici kurum çalışanlarının, yasal ve düzenleyici girişimlerin etkilerini değerlendirme ve analiz etme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, düzenleyici değişikliklerin

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.