fbpx
Generic filters
Search in title

Cloud Computing Güvenlik Temelleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Cloud Computing Güvenlik Temelleri Eğitimi“, IT güvenlik uzmanlarına ve sistem yöneticilerine yöneliktir. Bu eğitim, bulut bilişim ortamlarında güvenliğin temellerini öğretir. Katılımcılar, bulut teknolojilerinin güvenlik zorluklarını ve çözümlerini anlarlar. Eğitim, veri koruma, erişim kontrolü ve ağ güvenliği konularını kapsar. Ayrıca, tehdit yönetimi ve güvenlik politikalarının uygulanmasını da içerir.

Eğitim sürecinde, katılımcılar bulut hizmet modellerini ve dağıtım modellerini öğrenirler. Bu, farklı bulut ortamlarında güvenlik gereksinimlerini belirler. Eğitim, güvenlik en iyi uygulamaları ve standartları üzerinde durulur. Katılımcılar, bulut güvenliği için gerekli araçları ve teknikleri öğrenirler.

Eğitim, şifreleme teknikleri ve kimlik doğrulama yöntemlerini de detaylandırır. Katılımcılar, veri gizliliğini ve bütünlüğünü nasıl koruyacaklarını anlarlar. Ayrıca, bulut tabanlı uygulamaların güvenliğini artırma stratejileri öğrenirler. Eğitim, bulut güvenlik ihlallerini önleme ve müdahale planlaması konularını da içerir.

Eğitim, teorik bilgileri pratik uygulamalarla birleştirir. Gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalı öğrenme sağlanır. “Cloud Computing Güvenlik Temelleri Eğitimi”, bulut bilişim güvenliği konusunda değerli bir kaynaktır. Bu bağlamda eğitim, katılımcıların bulut güvenliği temellerinde uzmanlık kazanmalarını sağlar.

Eğitim sonunda, katılımcılar bulut bilişim güvenliğinde yetkinlik kazanır. Bulut ortamlarını güvenli bir şekilde yönetir ve korurlar. Eğitim, işletmelerin bulut altyapılarını güçlendirir ve veri koruma seviyesini artırır. Dolayısıyla katılımcılar, bulut bilişim güvenlik risklerini azaltır ve iş sürekliliğini sağlarlar.

Sonuç olarak, “Cloud Computing Güvenlik Temelleri Eğitimi”, bulut bilişim güvenliği teknikleri konusunda kapsamlı bilgi sunar. IT güvenlik uzmanları ve sistem yöneticileri için değerlidir. Eğitim, bulut bilişim ortamlarının güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Katılımcılar, modern bulut teknolojilerinde güvenlik uzmanı olurlar. Bu sayede işletmelerin teknoloji altyapısını güçlendirir ve veri güvenliğini iyileştirir. Eğitim, bulut bilişim güvenliğinin uygulamalı ve teorik yönlerini kapsar. Bu, katılımcıların işletmelerde bulut güvenliği uygulamalarını etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Bulut bilişim ve güvenlik kavramlarına genel bakış.
 2. Bulut hizmet ve dağıtım modellerinin güvenlik yönleri.
 3. Bulut altyapılarında veri koruma ve gizlilik.
 4. Kimlik ve erişim yönetimi (IAM) sistemleri.
 5. Ağ güvenliği ve bulut tabanlı tehdit koruma.
 6. Şifreleme ve anahtar yönetimi.
 7. Bulut bilişimde uyumluluk standartları ve düzenlemeler.

Ön Koşullar

 1. Temel bilgisayar ve IT terminolojisi bilgisi.
 2. Ağ ve sistem güvenliği konularında temel bilgi.
 3. Bulut bilişim kavramları ve teknolojileri hakkında genel bir anlayış.

Kimler Katılmalı

 1. IT güvenlik uzmanları ve sistem yöneticileri.
 2. Bulut bilişim çözümlerini uygulamayı veya yönetmeyi planlayan IT profesyonelleri.
 3. Risk yönetimi, uyum ve veri koruma konularında çalışan profesyoneller.
 4. Bulut güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen her seviyeden IT personeli.

Outline

 1. Giriş: Bulut Bilişim ve Güvenliğine Genel Bakış
  • Bulut bilişim kavramları ve hizmet modelleri
  • Bulut güvenliği prensipleri ve zorlukları
 2. Bulut Hizmet ve Dağıtım Modellerinin Güvenlik Yönleri
  • IaaS, PaaS, SaaS güvenlik konuları
  • Özel, kamu, hibrit ve topluluk bulutlarındaki güvenlik farklılıkları
 3. Veri Koruma ve Gizlilik
  • Veri sınıflandırması ve veri koruma teknikleri
  • Bulut ortamında gizlilik ve uyumluluk konuları
 4. Kimlik ve Erişim Yönetimi
  • IAM çözümleri ve stratejileri
  • Çok faktörlü kimlik doğrulama ve erişim kontrolleri
 5. Ağ Güvenliği ve Tehdit Koruma
  • Bulut ağ güvenliği best practices
  • Bulut tabanlı tehditleri tespit etme ve önleme
 6. Şifreleme ve Anahtar Yönetimi
  • Verilerin şifrelenmesi ve güvenli anahtar yönetimi
  • Bulut ortamlarında şifreleme zorlukları
 7. Uyumluluk Standartları ve Düzenlemeler
  • Bulut bilişimde yaygın uyumluluk standartları
  • Bulut sağlayıcıları ve kullanıcıları için düzenleyici gereklilikler

Eğitim Talep Formu