fbpx
Generic filters
Search in title

TOGAF, ArchiMate ve Uygulamalı Modellenme Eğitimi

Eğitim Hakkında

TOGAF, ArchiMate ve Uygulamalı Modellenme Eğitimi, mimari vizyonu somutlaştırır. Bu eğitim, TOGAF çerçevesi, ArchiMate modellenme dili ve uygulamalı modellenme tekniklerine odaklanır. Katılımcılar, kurumsal mimari projelerini planlama, tasarlama ve uygulama yollarını öğrenirler. Aynı zamanda, ArchiMate’le mimari kavramları nasıl modelleyeceklerini ve ifade edeceklerini keşfederler. Bu keşif, kompleks sistemlerin ve iş süreçlerinin anlaşılmasını ve iletilmesini kolaylaştırır.

Eğitim, TOGAF çerçevesinin temel prensipleri üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, kurumsal mimari geliştirme metodolojisini ve en iyi uygulamalarını öğrenirler. Bu öğrenim, organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşmasını destekler. Aynı zamanda, IT ve iş operasyonlarının etkin entegrasyonunu sağlar. Bu sağlama, iş süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırır.

ArchiMate modellenme dili ile çalışma da eğitimde yer alır. Katılımcılar, ArchiMate kullanarak iş, uygulama ve teknoloji katmanlarını nasıl modele edeceklerini öğrenirler. Bu modelleme, mimari tasarımların daha anlaşılır ve yönetilebilir olmasını sağlar. Aynı zamanda, paydaşlar arası iletişimi ve anlayışı artırır. Bu artış, projelerin başarısını ve kabulünü destekler.

Eğitim, ayrıca, uygulamalı modellenme çalıştaylarına da odaklanır. Katılımcılar, gerçek dünya senaryolarında TOGAF ve ArchiMate’i nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Bu uygulama, teorik bilginin pratik becerilere dönüşümünü sağlar. Aynı zamanda, katılımcıların mimari tasarım ve analiz yeteneklerini geliştirir.

TOGAF, ArchiMate ve Uygulamalı Modellenme Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların kurumsal mimari çabalarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, kurumsal mimari ve modellenme konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, iş ve IT hedeflerini uyumlu hale getirebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, TOGAF ve ArchiMate kullanımı ile uygulamalı modellenme konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, kurumsal mimari planlama, tasarlama ve iletişim konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, stratejik ve etkili kurumsal mimari projeleri geliştirme becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • TOGAF ve ArchiMate Temelleri: TOGAF ve ArchiMate standartlarının temel prensipleri ve kavramları.
 • Kurumsal Mimarlık Süreci: Bir organizasyonda kurumsal mimarlık süreçlerinin nasıl uygulanacağı.
 • Modellenme Teknikleri: İş, veri, uygulama ve teknoloji seviyelerinde modellenme teknikleri.
 • Uygulamalı Senaryolar: Gerçek dünya senaryolarında TOGAF ve ArchiMate kullanımı.

Ön Koşullar

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Katılımcıların temel bir iş ve BT anlayışına sahip olmaları yararlı olacaktır.

Kimler Katılmalı

 • Kurumsal mimarlar ve mimarlık profesyonelleri.
 • İş analistleri ve sistem analistleri.
 • Proje yöneticileri ve BT yöneticileri.
 • Kurumsal düzeyde iş problemlerini çözmek isteyen profesyoneller.

Outline

 1. TOGAF ve ArchiMate Temelleri:
  • TOGAF ve ArchiMate nedir?
  • Temel kavramlar ve prensipler.
 2. Kurumsal Mimarlık Süreci:
  • TOGAF mimari döngüsü.
  • İş ve BT stratejilerinin bütünleştirilmesi.
 3. Modellenme Teknikleri:
  • İş, veri, uygulama ve teknoloji seviyelerinde modellenme.
  • ArchiMate görünümleri.
 4. Uygulamalı Senaryolar:
  • Gerçek dünya senaryolarında TOGAF ve ArchiMate kullanımı örnekleri.

Eğitim Talep Formu