fbpx
Generic filters
Search in title

ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Uygulama Eğitimi

Eğitim Hakkında

ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Uygulama Eğitimi, kritik bir yatırımdır. Bu eğitim, ISO 31000:2018 standardının temellerine odaklanır. Katılımcılar, risk yönetimi prensiplerini, çerçevesini ve süreçlerini öğrenirler. Aynı zamanda, bu standartları kendi organizasyonlarında nasıl uygulayacaklarını keşfederler. Bu uygulama, riskleri etkili bir şekilde yönetmeyi sağlar.

Eğitim, risk değerlendirme ve analizi tekniklerine yoğunlaşır. Katılımcılar, riskleri nasıl tanımlayacaklarını, değerlendireceklerini ve önceliklendireceklerini öğrenirler. Bu öğrenim, risklere karşı proaktif önlemler almayı kolaylaştırır. Aynı zamanda, risk azaltma stratejilerini geliştirir. Bu geliştirme, organizasyonun genel dayanıklılığını artırır.

Risk iletişimi ve danışmanlığı da eğitimde yer alır. Katılımcılar, risk yönetimi bilgilerini paydaşlarla nasıl etkili bir şekilde paylaşacaklarını öğrenirler. Bu paylaşım, organizasyon içinde risk farkındalığını ve anlayışını artırır. Aynı zamanda, karar alma süreçlerini destekler. Bu destek, daha bilinçli ve dengeli kararların alınmasını sağlar.

Eğitim, risk yönetimi kültürünü geliştirme üzerine de odaklanır. Katılımcılar, risk yönetimi uygulamalarını organizasyonel kültüre nasıl entegre edeceklerini öğrenirler. Bu entegrasyon, tüm seviyelerde risk yönetimi uygulamalarının benimsenmesini sağlar. Aynı zamanda, sürekli iyileştirme ve uyum sağlar. Bu sağlama, uzun vadeli başarıyı destekler.

ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Uygulama Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların risk yönetimi programlarını etkili bir şekilde planlamalarına, uygulamalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olur. Eğitim, risk yönetimi konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, organizasyonlarının risklere karşı daha dayanıklı olmasını sağlayabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, ISO 31000:2018 risk yönetimi standardı konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, risk yönetimi süreçlerini ve uygulamalarını etkili bir şekilde tasarlama, uygulama ve yönetme konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, risk yönetimi alanında stratejik ve operasyonel becerilere sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Standardının Temelleri
 2. Risk Yönetimi Süreçleri ve Uygulamaları
 3. Risk Değerlendirme ve Analiz Teknikleri
 4. Risk İletişimi ve Danışmanlık
 5. Risk İzleme, Raporlama ve Gözden Geçirme
 6. ISO 31000 Uygulamalarında En İyi Uygulamalar
 7. Case Study’ler ve Gerçek Dünya Uygulamaları
 8. ISO 31000:2018’in Kuruluşlara Entegrasyonu

Ön Koşullar

 • Temel risk yönetimi bilgisi
 • İş süreçleri ve yönetim sistemleri hakkında genel anlayış
 • Kalite yönetimi ve standartlar hakkında temel bilgi

Kimler Katılmalı

 • Risk yönetimi profesyonelleri ve danışmanları
 • ISO 31000:2018 standardını kuruluşlarına entegre etmek isteyen iş liderleri
 • Kalite ve süreç iyileştirme alanlarında çalışan yöneticiler ve çalışanlar
 • Risk yönetimi prensip ve uygulamalarını derinlemesine öğrenmek isteyen her seviyeden bireyler

Outline

 1. ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Standardının Temelleri
  • Standardın Ana Hatları ve Temel Prensipleri
  • Risk Yönetimi Terminolojisi ve Kavramları
 2. Risk Yönetimi Süreçleri ve Uygulamaları
  • Risk Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve Uygulanması
  • Etkili Risk Yönetimi Stratejileri
 3. Risk Değerlendirme ve Analiz Teknikleri
  • Risk Analizi Yöntemleri ve Araçları
  • Risk Değerlendirmesi ve Önceliklendirme
 4. Risk İletişimi ve Danışmanlık
  • Risk İletişimi Stratejileri ve Yöntemleri
  • Paydaşlarla Risk Danışmanlığı
 5. Risk İzleme, Raporlama ve Gözden Geçirme
  • Sürekli İzleme ve Performans Değerlendirmesi
  • Risk Raporlama ve Yönetim Gözden Geçirmeleri
 6. ISO 31000 Uygulamalarında En İyi Uygulamalar
  • En İyi Uygulamalar ve Case Study Örnekleri
  • Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları
 7. Case Study’ler ve Gerçek Dünya Uygulamaları
  • Gerçek Dünya Senaryoları ve Uygulama Örnekleri
  • Grup Çalışmaları ve Tartışma Seansları
 8. ISO 31000:2018’in Kuruluşlara Entegrasyonu
  • Standardın Kuruluş Yapısına Entegrasyonu
  • Uygulama ve Süreç İyileştirme Yöntemleri

Eğitim Talep Formu