fbpx
Generic filters
Search in title

Temel Satış Teknikleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Modern iş dünyasında, satış becerilerinin önemi giderek artmaktadır. Organizasyonlar, ürün ve hizmetlerini başarılı bir şekilde pazarlamak ve müşteri tabanlarını genişletmek için etkili satış stratejilerine ihtiyaç duyarlar. Bu bağlamda, “Temel Satış Teknikleri Eğitimi” katılımcılara, pazarın dinamik yapısında başarılı olmaları için gereken temel becerileri ve stratejileri öğretmeyi amaçlamaktadır. İki gün süren bir eğitimdir. Ayrıca bu eğitim, satışın temel prensiplerinden, müşteri ilişkilerinin yönetimine kadar geniş bir yelpazede konuları kapsar. Eğitim süresince, katılımcılar satış süreçlerini daha iyi anlayacak, müşteri ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz etmeyi öğrenecek ve etkili iletişim becerilerini geliştirecekler. Ayrıca, müşteri itirazlarını yönetme ve müzakere teknikleri gibi ileri düzey konulara da değinilecektir.

Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra, katılımcıların yeni öğrendikleri becerileri pratikte uygulayabilecekleri interaktif çalışmaları da içermektedir. Bu yaklaşım, öğrenme sürecini daha etkili kılar ve katılımcıların eğitimden aldıkları bilgileri iş hayatlarına kolayca entegre etmelerine olanak tanır. Katılımcılar, eğitim boyunca gerçek hayattan örnekler üzerinden çalışmaktadır. Bu nedenle satış süreçlerinde karşılaşılabilecek çeşitli senaryoları çözme fırsatı bulacaklardır. Bu pratiğin amacı, onları gerçek dünya satış zorluklarına karşı daha donanımlı hale getirmektir.

Eğitimin bir diğer önemli yönü de, katılımcılara kişisel satış stratejilerini nasıl geliştirecekleri konusunda rehberlik etmesidir. Her satış profesyonelinin kendine has bir tarzı ve yaklaşımı vardır. Bu eğitim, katılımcıların kendi güçlü yönlerini tanımasını sağlar. Bununla birlikte ve bu yönleri nasıl en iyi şekilde kullanacaklarına dair içgörüler sağlar. Böylece, katılımcılar müşteriyle daha etkili bir şekilde bağ kurabilmektedir. Aynı zamanda  satış hedeflerine ulaşmada daha başarılı olabilirler.

“Temel Satış Teknikleri Eğitimi”, satış alanında kariyer yapmayı hedefleyen yeni başlayanlar için olduğu kadar, mevcut becerilerini geliştirmek ve güncel satış yöntemlerini öğrenmek isteyen deneyimli profesyoneller için de büyük bir fırsattır. Eğitim, katılımcılara satışta başarılı olmak için gereken bilgi birikimi ve becerileri sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bu becerileri iş hayatlarında nasıl uygulayacakları konusunda da onlara rehberlik eder.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Satışın temel prensipleri ve süreçleri
 • Müşteri ihtiyaçlarını anlama ve analiz etme teknikleri
 • Etkili iletişim ve dinleme becerileri
 • Müşteri itirazlarını yönetme ve çözme stratejileri
 • Başarılı müzakere taktikleri
 • Satış sonrası müşteri ilişkilerini sürdürme yöntemleri
 • Kendi satış stratejinizi geliştirme

Ön Koşullar

Bu eğitim programı her seviyeden katılımcıya açıktır. Özel bir ön koşul bulunmamakla birlikte, katılımcıların temel işletme ve pazarlama kavramlarına aşina olmaları önerilir.

Kimler Katılmalı

 • Satış alanında kariyer yapmak isteyen yeni başlayanlar
 • Satış becerilerini geliştirmek ve güncel teknikleri öğrenmek isteyen deneyimli satış profesyonelleri
 • Satış yöneticileri ve ekip liderleri
 • Pazarlama ve satışla ilgili diğer departmanlardan profesyoneller
 • Küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri

Outline

1. Gün:
 • Giriş ve Satışın Temelleri
  • Satışın tanımı ve önemi
  • Başarılı bir satışçının özellikleri
  • Satış süreçlerinin anlaşılması
 • Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması
  • Etkili iletişim becerileri
  • Müşteri dinleme teknikleri
  • İhtiyaç analizi yöntemleri
 • Etkili Sunum Teknikleri
  • Ürün ve hizmet sunumlarında dikkat edilmesi gerekenler
  • Görsel ve sözlü sunum teknikleri
  • İkna edici sunum stratejileri
2. Gün:
 • Müzakere Becerileri
  • Müzakere süreçlerinin yönetimi
  • Başarılı müzakere taktikleri
  • İtirazları yönetme ve çözümleme
 • Satış Sonrası İlişkiler
  • Müşteri sadakatini artırma yöntemleri
  • Etkili satış sonrası servis teknikleri
  • Uzun vadeli müşteri ilişkilerinin sürdürülmesi
 • Kişisel Satış Stratejisinin Geliştirilmesi
  • Kendi satış stilinizi belirleme
  • Hedeflerinizi belirleme ve ulaşma yolları
  • Zaman yönetimi ve verimlilik artırma yöntemleri
Bu yoğun ve kapsamlı eğitim, katılımcılara satış alanında başarılı olmaları için gereken bilgi ve becerileri sunmayı amaçlamaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar kendi satış becerilerini ve stratejilerini geliştirme konusunda kendilerini daha donanımlı hissedecekler.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.