fbpx
Generic filters
Search in title

Agile Programme Management (AgilePgM) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Agile Programme Management (AgilePgM) Eğitimi, Agile prensiplerinin, uygulamalarının ve tekniklerinin büyük ölçekli ve karmaşık projelerde nasıl kullanılacağını öğreten bir sertifikasyon programıdır. Bu eğitim, program yönetimi konusunda bilgi ve beceri geliştirmek isteyen profesyonellere hitap eder. Katılımcıların Agile yönetim ilkelerini, yönetim süreçlerini ve uygulama yöntemlerini anlamalarını sağlamaktadır. Böylece, etkili ve verimli program yöneticileri olabilirler.

AgilePgM Eğitimi, çeşitli Agile metodolojilerinde ortak olan temel prensipleri, işlevleri ve süreçleri ele alır. Bunun yanı sıra, Scrum, Kanban, Lean ve Extreme Programming gibi popüler Agile metodolojilerinin prensipleri ve süreçleri içerir. Ayrıca, eğitim, bu metodolojilerin benzersiz özelliklerini ve bunların program yönetimi ile nasıl entegre edilebileceğini gösterir.

Eğitim, iki temel aşamadan oluşur: Agile Programme Management Foundation ve Agile Programme Management Practitioner. Agile Programme Management Foundation aşaması, program yönetimine ilk adımı atarken Agile prensiplerine genel bir bakış sağlar. Böylece, katılımcılara program yönetiminin temel kavramlarını ve Agile metodolojilerinin genel ilkelerini anlamalarını sağlar.

Bir sonraki aşama olan Agile Programme Management Practitioner, bu kavramları daha derinlemesine inceler. Katılımcılar, Agile yönetim prensiplerinin ve tekniklerinin karmaşık program yönetimine dair daha ayrıntılı bir anlayış kazanır. Bu aşamada, çeşitli Agile yönetim araçları, stratejileri ve teknikleri konuları ele alınır.

Bu iki eğitim aşamasının her biri, uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile sonuçlanır. Bu sertifikalar, katılımcının Agile program yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini doğrular. Bu, profesyonellerin kariyerlerini ilerletmelerine ve Agile prensiplerine dayalı etkili program yönetimi becerileri kazanmalarına yardımcı olur.

Sonuç olarak, Agile Programme Management (AgilePgM) Eğitimi, Agile metodolojileri ve program yönetimi arasındaki uyumu ve koordinasyonu sağlamak için tasarlanmıştır. Katılımcılar, bu eğitim sayesinde, program yönetimi alanında uzmanlaşabilmektedir. Ayrıca, Agile ilkelerini, uygulamalarını ve tekniklerini başarılı bir şekilde kullanabilmektedir. Eğitim katılımcılara büyük ölçekli, karmaşık projeleri daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayacaktır.

Eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Agile Programme Management (AgilePgM) eğitiminde, aşağıdaki konular hakkında bilgi edinilebilir:
 • Agile program yönetimi kavramları ve prensipleri
 • Program yönetimi stratejileri ve program yönetimi ofisi (Program Management Office – PMO) oluşturma ve yönetme
 • Birlikte çalışabilirlik, entegrasyon, bağlantı yönetimi ve senkronizasyon hakkında bilgi
 • Etkin bir iletişim, risk yönetimi, bağımlılık yönetimi, kalite yönetimi, portföy yönetimi, finans yönetimi ve kapsam yönetimi sağlama teknikleri
 • Farklı ölçeklerdeki programların nasıl yönetileceği hakkında anlayışlar, örnekler ve uygulama senaryoları
 • Agile yönetim araçları ve teknikleri, Agile çerçeveler ve Agile metodolojileri hakkında bilgi.
Ayrıca, AgilePgM Sertifikasyonu için gerekli olan sınav öncesi hazırlık çalışmalarını da içerir.

Ön Koşullar

Agile Programme Management (AgilePgM) eğitimi için öncelikle Agile ve program yönetimi konularında bir anlayışa sahip olmak faydalı olacaktır. Ancak resmi olarak herhangi bir ön koşul gerektirmez. Bununla birlikte, eğitim sınavı olan AgilePgM Sertifikasyonu için belli bir ön koşul bulunmaktadır. Sınav için gereken ön koşul, 5 yıllık proje yönetimi deneyimi ve Agile temelli projelerin yönetimi hakkında en az 1 yıl deneyimdir. Bu deneyimlerinizi ispatlamak için, PMI-ACP®, PRINCE2 Agile®, SAFe® 4.0 PPM/PMPO sertifikalarından herhangi birine sahip olmanız gerekmektedir. Ancak, sertifikasyon almak istemeyen ve sadece eğitime katılmak isteyenler için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Kimler Katılmalı

Agile Programme Management (AgilePgM) eğitimi, Agile projelerin ve programların yönetiminde rol alan tüm profesyonellere yöneliktir. Bu kapsamda, program yöneticileri, proje yöneticileri, portföy yöneticileri, program yönetim ofisi çalışanları, Agile ekipleri ve her seviyeden yöneticiler gibi birçok farklı roldeki profesyoneller eğitime katılabilir. Ayrıca, AgilePgM Sertifikasyonu almak isteyenlerin de bu eğitime katılmaları gerekmektedir. Sertifikasyon almak isteyenler, eğitim sonrasında sınavı geçerek AgilePgM® sertifikasına sahip olabilirler.

Outline

 The training follows this outline:
 • What is Agile?
 • What is Agile PgM?
 • Agile PgM Lifecycle and Products Overview
 • Planning
 • Roles and Responsibilities
 • Stakeholder Engagement
 • Governance
 • Monitoring and Control (including Risk Management)
 • Quality
 • Summary and Close
By the end of the course, you will be able to:
 • Help establish flexible Agile programmes that respond to business change
 • Utilise Agile methodologies to encourage successful programme delivery
 • Actively promote trust and close cooperation between stakeholders
 • Assist an organisation in achieving transformational change faster, at lower cost and risk

Eğitim Talep Formu