fbpx
Generic filters
Search in title

Vue.js ile İleri Düzey Uygulamalar

Eğitim Hakkında

Vue.js ile İleri Düzey Uygulamalar Eğitimi, web geliştirmede ustalaşmayı hedefler. Bu eğitim, Vue.js’in ileri düzey özelliklerini ve tekniklerini kapsar. Katılımcılar, büyük ölçekli ve performans odaklı web uygulamaları nasıl geliştireceklerini öğrenirler. Aynı zamanda, ileri düzey veri yönetimi, durum yönetimi ve animasyon tekniklerini keşfederler. Bu keşif, kullanıcı deneyimini zenginleştirir ve uygulama performansını artırır.

Eğitim, Vue.js ile bileşen tabanlı mimari üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, yeniden kullanılabilir ve bakımı kolay bileşenler oluşturma yöntemlerini öğrenirler. Bu yöntemler, uygulama geliştirme sürecini hızlandırır ve kod kalitesini iyileştirir. Aynı zamanda, projelerin ölçeklenebilirliğini ve yönetilebilirliğini artırır. Bu artış, karmaşık uygulamaların etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Vue Router ve Vuex ile ileri düzey yönlendirme ve durum yönetimi de eğitimde yer alır. Katılımcılar, uygulama içi gezinme ve global durum yönetimi tekniklerini öğrenirler. Bu teknikler, uygulama içi kullanıcı deneyimini ve veri akışını iyileştirir. Aynı zamanda, uygulama verimliliğini ve kullanıcı etkileşimini artırır. Bu artış, uygulamanın kullanıcı tarafından daha fazla beğenilmesini sağlar.

Eğitim, ayrıca, performans optimizasyonu ve güvenlik önlemleri üzerine de odaklanır. Katılımcılar, Vue.js uygulamalarını nasıl optimize edeceklerini ve güvenli hale getireceklerini öğrenirler. Bu optimizasyon ve güvenlik önlemleri, uygulamaların hızlı ve güvenilir olmasını garanti eder. Aynı zamanda, kullanıcı verilerinin korunmasını ve uygulama güvenliğinin artırılmasını sağlar.

Vue.js ile İleri Düzey Uygulamalar Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların Vue.js kullanarak etkileyici ve performanslı web uygulamaları geliştirmelerine yardımcı olur. Eğitim, ileri düzey web uygulaması geliştirme konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, dinamik ve kullanıcı odaklı web projeleri oluşturabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, Vue.js ile ileri düzey uygulama geliştirme konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, bileşen tabanlı mimari, performans optimizasyonu ve uygulama güvenliği konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, modern ve etkili web teknolojilerini kullanma becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. İleri Düzey Bileşen Tasarımı ve Yönetimi
 2. Vuex ve Yönetim Durumu Kullanımı
 3. Vue Router ve Gelişmiş Yönlendirme Teknikleri
 4. Performans Optimizasyonu ve En İyi Uygulamalar
 5. Vue.js ve Üçüncü Parti Kütüphanelerin Entegrasyonu
 6. Test Otomasyonu ve Birim Testleri
 7. Gerçek Dünya Senaryoları ve Uygulama Örnekleri
 8. Uygulama Güvenliği ve Dağıtım Stratejileri

Ön Koşullar

 • Temel Vue.js bilgisi ve uygulama deneyimi
 • JavaScript, HTML ve CSS hakkında ileri düzey bilgi
 • Web geliştirme süreçleri ve araçları hakkında genel anlayış

Kimler Katılmalı

 • Vue.js kullanarak daha gelişmiş uygulamalar geliştirmek isteyen orta ve ileri düzey web geliştiriciler
 • Front-end geliştirme becerilerini ileri düzeye taşımak isteyen profesyoneller
 • Karmaşık web uygulamaları ve SPA’lar (Single Page Applications) üzerinde çalışan geliştiriciler
 • Vue.js ve modern web teknolojileri ile entegre projeler üzerinde çalışan her seviyeden bireyler

Outline

 1. Giriş:
  • Vue.js’e Genel Bakış
  • Modern Web Uygulamalarında Vue.js’in Rolü
 2. Temel ve İleri Düzey Vue.js Özellikleri:
  • Reaktivite Sistemi
  • Bileşenler ve İleri Düzey Bileşen Özellikleri
 3. Uygulama Mimarisi ve Bileşenler Arası İletişim:
  • Büyük Ölçekli Uygulama Mimarisi
  • İleri Düzey Durum Yönetimi ve Vuex
 4. Yönlendirme ve Navigasyon:
  • Vue Router ve Dinamik Yönlendirme
  • Gelişmiş Navigasyon Kontrolleri
 5. Performans Optimizasyonu:
  • Performans İyileştirme Teknikleri
  • Tembel Yükleme ve Kod Bölme
 6. Uygulamalı Atölye Çalışmaları:
  • Gerçek Dünya Senaryoları Üzerinden Proje Geliştirme
  • En İyi Uygulamalar ve Performans Analizi

Eğitim Talep Formu