fbpx
Generic filters
Search in title

Problem Çözme ve Etkili Karar Verme Eğitimi

Eğitim Hakkında

Problem Çözme ve Etkili Karar Verme Eğitimi, katılımcılarına hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözmelerine olanak tanır. Bununla birlikte, karar verme süreçlerini etkin bir şekilde yönetme becerilerini kazandırmak için tasarlanmıştır. Eğitimin temel amacı, katılımcıların problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirmektedir. Ayrıca, zorlu durumlarla başa çıkarken bilinçli ve stratejik yaklaşımlar sergileyebilmelerini sağlamaktır. Eğitim boyunca, katılımcılar teorik bilgileri pratiğe dökerek, gerçek dünya senaryolarında uygulama fırsatı bulacaklar.

Eğitimde, problemleri tanıma, analiz etme, çözüm oluşturma ve bu çözümleri etkili bir şekilde uygulama süreçleri detaylı bir şekilde işlenecektir. Katılımcılar, farklı karar verme modellerini öğrenerek hangi durumlarda hangi modelin daha etkili olacağını keşfedecekler. Ayrıca, risk değerlendirme teknikleri ve bu riskleri minimize eder. Bunun yanı sıra, karar verme süreçlerini nasıl optimize edecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklar.

Eğitimin bir diğer önemli ayağı ise yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesidir. Bu bölümde, katılımcılar yaratıcı düşünme tekniklerini kullanarak, standart dışı ve yenilikçi çözüm yolları üretebilecekler. Etkili iletişim ve ikna teknikleri ile donatılmaktadır. Ayrıca katılımcılar, karar alma süreçlerini takımları veya yöneticileri ile daha etkili bir şekilde paylaşabilecekler.

Sonuç olarak, Problem Çözme ve Etkili Karar Verme Eğitimi elde edilen bilgi ve beceriler, katılımcıların iş ve özel yaşamda karşılaştıkları sorunları daha stratejik ve etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak. Eğitim, katılımcılara, zorlu durumlar karşısında hızlı ve doğru kararlar alabilme gücü verecek şekilde kurgulanmıştır.

 

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Problemleri doğru bir şekilde tanımlama ve anahtar unsurlarını belirleme teknikleri.
 2. Kritik düşünme ve durum analizi yöntemleri.
 3. Çeşitli karar verme modelleri ve bu modellerin avantajları.
 4. Risk değerlendirme ve yönetim teknikleri.
 5. Yaratıcı düşünme ile yenilikçi çözüm yolları geliştirme.
 6. Etkili iletişim ve ikna stratejileri.

Ön Koşullar

Bu eğitim için özel bir ön koşul bulunmamaktadır; ancak katılımcıların temel problem çözme ve iletişim becerilerine sahip olmaları önerilir.

Kimler Katılmalı

 • Orta ve üst düzey yöneticiler.
 • Proje yöneticileri ve takım liderleri.
 • İnsan kaynakları profesyonelleri.
 • Girişimciler ve startup sahipleri.
 • Karar verme süreçlerinde daha etkin olmak isteyen her seviyeden profesyonel.

Outline

Gün 1:
 • Sabah Oturumu:
  • Problem çözme nedir? Temel kavramlar ve önemi
  • Problem tanımlama teknikleri ve pratik uygulamalar
  • Kritik düşünme ve analiz yöntemleri
 • Öğle Arası
 • Öğleden Sonra Oturumu:
  • Karar verme modelleri ve uygulamaları
  • Risk analizi ve karar süreçlerinde risk yönetimi
  • Yaratıcı düşünme atölyesi: Yaratıcı çözüm geliştirme teknikleri
  • Etkili iletişim ve ikna teknikleri
 • Kapanış:
  • Gün sonu değerlendirmesi ve katılımcı geri bildirimleri
Bu yoğun ve etkileşimli bir günlük eğitim, katılımcılara kapsamlı bir bakış açısı sunarak, her türlü problem karşısında güvenle ve başarıyla hareket etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.