fbpx
Generic filters
Search in title

Certified Threat Intelligence Analyst (CTIA) Eğitimi

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Certified Threat Intelligence Analyst (C|TIA) eğitimi

Certified Threat Intelligence Analyst (C|TIA) eğitimi, siber güvenlik alanında çalışan profesyonellere yönelik kapsamlı ve derinlemesine bir programdır. Güvenlik analistleri, siber güvenlik uzmanları ve diğer ilgili profesyoneller, bu eğitimle tehdit istihbaratı konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Organizasyonların siber tehditlere karşı daha sağlam bir savunma yapısına sahip olmalarına yardımcı olacak bu eğitim, katılımcıları, tehdit istihbaratının farklı yönleri ve uygulamaları konusunda donatır.

Tehdit İstihbaratı Temelleri bölümü,

katılımcılara tehdit istihbaratının ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve temel bileşenlerini öğretir. Siber güvenlik ekosisteminde yer alan tehditlerin kaynaklarını, tehdit gruplarını, saldırı yöntemlerini ve siber suç ekosisteminin genel yapısını inceler. Bu, katılımcılara tehdit istihbaratının siber güvenlik stratejilerinde nasıl etkili bir araç olarak kullanıldığını kavratır.

Tehdit İstihbaratı Süreci bölümü, tehdit istihbaratının toplanması, analiz edilmesi ve yayılması süreçlerine odaklanır. Katılımcılar, çeşitli bilgi kaynaklarına nasıl erişileceğini, hangi veri toplama tekniklerinin kullanılacağını ve bunun yanında verilerin nasıl analiz edilip değerlendirileceğini öğrenirler. Bu süreç, tehdit istihbaratının etkili ve verimli bir şekilde toplanmasına ve kullanılmasına yardımcı olur.

Tehdit İstihbaratı Analizi bölümünde, katılımcılar karmaşık veri setlerini analiz etmek için gerekli becerileri geliştirirler. Veri analizi tekniklerini, veri madenciliğini, tehdit modellerini ve bunun yanında çeşitli saldırı tiplerini anlamayı içeren bu kısım, katılımcılara, tehdit istihbaratını değerlendirmek ve stratejik içgörüler elde etmek için gerekli araçları sunar.

Certified Threat Intelligence Analyst (C|TIA) eğitimi, tehdit istihbaratının pratiğe nasıl döküleceğini öğretir. Tehdit değerlendirmesi, saldırı tespiti, olay yanıtı ve güvenlik iyileştirme süreçlerinde tehdit istihbaratının nasıl entegre edileceği ve bunun yanında kullanılacağı üzerine çalışıyoruz.

Tehdit İstihbaratı Paylaşımı ve İşbirliği kısmı, tehdit istihbaratı paylaşımının önemine vurgu yapar ve işbirliği yapma yöntemlerini aktarır. Katılımcılar, işbirliği platformları, güvenlik toplulukları ve bilgi paylaşımı mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olurlar, böylece tehdit istihbaratı paylaşımı ve işbirliği kültürünü güçlendirirler.

C|TIA eğitimi, katılımcılara tehdit istihbaratı alanında kritik bilgiler ve uygulamalı beceriler kazandırır. Etkin tehdit istihbaratı stratejileri geliştirmek, siber tehditleri belirlemek, analiz etmek ve bunlara karşı koymak için gereken yetenekleri edinirler. C|TIA sertifikası, katılımcıların tehdit istihbaratı konusunda uzman olduklarını ve organizasyonlarının güvenlik savunmasını önemli ölçüde güçlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olduklarını gösterir.

Neler Öğreneceksiniz?

Certified Threat Intelligence Analyst (C|TIA) eğitimi sırasında aşağıdaki konuları öğrenebilirsiniz:
 1. Tehdit İstihbaratının Temelleri: Tehdit istihbaratının ne olduğu, önemi ve temel bileşenleri hakkında bilgi edinirsiniz. Tehdit istihbaratı sürecinin temel prensipleri, tehdit istihbaratı kaynakları ve tehdit aktörleri hakkında bilgi sahibi olursunuz.
 2. Tehdit İstihbaratı Süreçleri: Tehdit istihbaratı toplama, analiz etme ve yayma süreçlerini öğrenirsiniz. Tehdit istihbaratı kaynaklarını kullanma, veri toplama teknikleri, veri analizi ve değerlendirme yöntemleri gibi konuları kapsar.
 3. Tehdit İstihbaratı Analizi: Tehdit istihbaratını analiz etme becerilerinizi geliştirirsiniz. Veri analizi tekniklerini kullanarak tehditleri değerlendirme, tehdit modelleri ve saldırı tiplerini anlama gibi konulara odaklanırsınız.
 4. Tehdit İstihbaratı Uygulamaları: Tehdit istihbaratını güvenlik süreçlerine entegre etme becerilerini öğrenirsiniz. Tehdit değerlendirmesi, saldırı tespiti, olay yanıtı ve güvenlik iyileştirme süreçlerinde tehdit istihbaratını nasıl kullanabileceğinizi keşfedersiniz.
 5. Tehdit İstihbaratı Paylaşımı ve İşbirliği: Tehdit istihbaratı paylaşma ve işbirliği yapma yöntemlerini öğrenirsiniz. Tehdit istihbaratı paylaşım platformları, güvenlik topluluğu ve bilgi paylaşım mekanizmaları hakkında bilgi edinir ve etkili bir şekilde işbirliği yapmayı öğrenirsiniz.
C|TIA eğitimi, tehdit istihbaratı alanında bilgi ve becerilerinizi geliştirerek organizasyonunuzun siber tehditlere karşı daha etkili bir şekilde korunmasına yardımcı olur. Tehditlerin tespiti, analizi, değerlendirilmesi ve kullanımı konularında derinlemesine bilgi ve yetkinlikler kazanmanızı sağlar.

Ön Koşullar

Certified Threat Intelligence Analyst (C|TIA) eğitimine katılmadan önce belirli bir ön koşul bulunmamaktadır. Bununla birlikte, aşağıdaki bilgi ve deneyimlere sahip olmanız, eğitimi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir:
 1. Bilgi Güvenliği Temelleri: Bilgi güvenliği konusunda temel bir anlayışa sahip olmanız önerilir. Güvenlik prensipleri, tehditler, saldırı türleri ve güvenlik kontrolleri hakkında bilgi sahibi olmak, tehdit istihbaratı kavramını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.
 2. Siber Güvenlik Temelleri: Siber güvenlik alanında temel bir bilgiye sahip olmanız önemlidir. Ağ güvenliği, güvenlik önlemleri, saldırı tespiti sistemleri, güvenlik duvarları gibi konular hakkında bir anlayışa sahip olmak, tehdit istihbaratının etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olabilir.
 3. Tehdit Analizi ve Siber Tehditler Hakkında Bilgi: Tehdit analizi süreçlerine aşina olmanız ve farklı tehdit aktörleri ve saldırı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmanız faydalı olacaktır. Siber tehditlerin çeşitliliği ve saldırı teknikleri hakkında temel bir bilgiye sahip olmak, tehdit istihbaratını daha iyi değerlendirmenize yardımcı olabilir.
Bu ön bilgi ve deneyimler, C|TIA eğitimine katılmadan önce size avantaj sağlayabilir, ancak kesin bir ön koşul değildir. Eğitimi sağlayan kuruluşun belirlediği spesifik ön koşulları kontrol etmek önemlidir, çünkü gereksinimler farklı kuruluşlar arasında değişebilir. Eğitim sağlayıcının belirlediği ön koşulları karşıladığınızdan emin olmanız önerilir.

Kimler Katılmalı

Certified Threat Intelligence Analyst (C|TIA) eğitimi, aşağıdaki profesyoneller için uygun olabilir:
 1. Güvenlik Analistleri: Güvenlik analistleri, organizasyonlarında tehdit istihbaratı süreçlerini yönetmek ve tehditleri değerlendirmekle görevli olan profesyonellerdir. C|TIA eğitimi, güvenlik analistlerinin tehdit istihbaratı alanında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 2. Siber Güvenlik Uzmanları: Siber güvenlik alanında çalışan uzmanlar, organizasyonlarının siber tehditlere karşı daha iyi bir şekilde korunması için tehdit istihbaratı yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak isteyebilirler. C|TIA eğitimi, siber güvenlik uzmanlarının tehditleri değerlendirme ve analiz etme becerilerini geliştirmelerini sağlar.
 3. Tehdit İstihbarat Analistleri: Tehdit istihbaratı analizi konusunda uzmanlaşan profesyoneller, tehdit aktörlerini takip etme, saldırı yöntemlerini analiz etme ve tehdit istihbaratı raporları hazırlama konularında bilgi ve beceri sahibi olmak isteyebilirler. C|TIA eğitimi, tehdit istihbaratı analisti olarak çalışanların yetkinliklerini artırır.
 4. Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) Personeli: SOC ekiplerinde çalışanlar, güvenlik olaylarını analiz etme, tehdit istihbaratını takip etme ve olaylara yanıt verme konularında bilgi ve beceri sahibi olmak isteyebilirler. C|TIA eğitimi, SOC personelinin tehdit istihbaratını etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.
 5. Bilgi Güvenliği Danışmanları: Bilgi güvenliği danışmanları, müşterilere tehdit istihbaratı konusunda rehberlik etmek ve güvenlik stratejilerini geliştirmek isteyebilirler. C|TIA eğitimi, danışmanlık süreçlerinde tehdit istihbaratını etkili bir şekilde kullanmayı öğretir.
Yukarıda belirtilen gruplar, C|TIA eğitimine katılmak için uygun olabilecek örneklerdir. Ancak, herhangi biri, siber güvenlikte tehdit istihbaratı konusunda ilgi ve motivasyona sahipse, bu eğitime katılarak bilgi ve becerilerini geliştirebilirler. Tehdit istihbaratı alanında çalışmak isteyen veya mevcut bilgi ve becerilerini güçlendirmek isteyen herkes, C|TIA eğitimine katılabilir.

Outline

 Module 01: Introduction to Threat Intelligence

 Module 02: Cyber Threats and Kill Chain Methodology

 Module 03: Requirements, Planning, Direction, and Review

 Module 04: Data Collection and Processing

 Module 05: Data Analysis

 Module 06: Intelligence Reporting and Dissemination

Eğitim Talep Formu

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Incident Handling Eğitimi

Incident Handling Eğitimi Incident Handling (Olay Yönetimi) eğitimi, bilgisayar sistemlerinde ve ağlarda ortaya çıkan güvenlik olaylarına etkili ve hızlı bir şekilde yanıt verme becerisini geliştirmeyi

Eğitimi İncele »