fbpx
Generic filters
Search in title

Veri Analizi ve Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Veri analizi ve yönetimi eğitimi, şirketlerin veri odaklı kararlar almasını sağlar. Bu eğitim, verileri etkili bir şekilde toplamayı ve işlemeyi öğretir. Ayrıca, verilerden anlamlı sonuçlar çıkarmayı kapsar. Eğitimler, veri analizi araçları ve teknikleri üzerinde durur. Böylece, katılımcılar veri analizinde yetkin hale gelir.

Eğitim, veri tabanlarını kullanmayı öğretir. Çalışanlar, veri tabanı yönetim sistemlerini nasıl kullanacaklarını anlar. Ayrıca, veri güvenliği ve mahremiyet konularında bilgilendirilir. Eğitim, veri integritesini korumanın önemini vurgular. Sonuçta, şirket verileri daha güvenli hale gelir.

Veri görselleştirme teknikleri de eğitimin bir parçasıdır. Çalışanlar, verileri grafik ve tablolarla nasıl sunacaklarını öğrenir. Ayrıca, görselleştirme araçlarını etkin bir şekilde kullanır. Eğitim, veri sunumlarının daha etkili olmasını sağlar. Böylece, karar vericiler için veriler daha anlaşılır hale gelir.

Eğitim, veri setlerini analiz etmeyi de içerir. Çalışanlar, büyük veri setleri üzerinde çalışmayı öğrenir. Ayrıca, veri madenciliği tekniklerini kullanır. Eğitim, veri içerisinden bilgi çıkarma becerisini geliştirir. Sonuçta, şirketin stratejik kararları daha bilgiye dayalı olur.

Veri kalitesi ve verimliliği üzerine de durulur. Çalışanlar, veri kalitesini nasıl artırabileceklerini anlar. Ayrıca, veri işleme süreçlerini optimize eder. Eğitim, veri yönetim süreçlerinin daha etkin olmasını sağlar. Sonuçta, şirket daha hızlı ve doğru kararlar alır.

Eğitim, iş zekası kavramlarını da tanıtır. Çalışanlar, iş zekası yazılımlarını nasıl kullanacaklarını öğrenir. Ayrıca, bu yazılımların şirkete nasıl katkıda bulunacağını anlar. Eğitim, iş zekası stratejilerini ve uygulamalarını kapsar. Böylece, şirket rekabet avantajı elde eder.

Sonuç olarak, veri analizi ve yönetimi eğitimi, şirketlerin veriye dayalı karar alma yeteneklerini geliştirir. Eğitim, çalışanların veri analizi ve yönetimi konusunda bilgili ve yetkin olmalarını sağlar. Her şirketin, veri yönetimi eğitimine yatırım yapması önemlidir. Eğitim, hem bireysel hem de kurumsal başarıyı destekler. Veri analizi ve yönetimi, şirketin gelecekteki başarısının temel taşlarından biridir.
Kurumsal Gelişim Eğitimlerimiz için tıklayınız.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Veri Yönetimi Temelleri
  • Veri toplama, depolama ve yönetim teknikleri
  • Veri güvenliği ve gizlilik ilkeleri
 2. Temel İstatistik ve Analiz Teknikleri
  • İstatistiksel analiz temelleri
  • Veri setlerini anlamak ve yorumlamak için kullanılan temel istatistiksel metodlar
 3. Veri Görselleştirme Araçları ve Teknikleri
  • Veri görselleştirme araçlarına genel bakış (Excel, Tableau, PowerBI gibi)
  • Etkili veri sunumları için görselleştirme teknikleri
 4. Büyük Veri ve İleri Analiz Yöntemleri
  • Büyük veri teknolojileri ve uygulamaları
  • İleri düzey analiz teknikleri ve makine öğrenimi temelleri
 5. Karar Destek Sistemleri
  • Veri tabanlı karar alma süreçleri
  • Karar destek sistemlerinin kurulumu ve kullanımı
 

Ön Koşullar

 • Temel bilgisayar kullanımı ve Microsoft Office uygulamalarına hakimiyet.
 • Matematik ve istatistik konularında temel bilgiye sahip olmak

Kimler Katılmalı

 • Veri analizi ve yönetimi konusunda bilgi edinmek isteyen iş analistleri, yöneticiler ve profesyoneller
 • Karar verme süreçlerini veriye dayalı olarak iyileştirmek isteyen şirket içi strateji ve analiz ekipleri
 • IT ve veri yönetimi departmanlarında çalışanlar
 • İş zekası ve veri analizi becerilerini geliştirmek isteyen herkes

Outline

1. Gün:
 • Sabah Oturumu: Veri Yönetimi Temelleri ve Temel İstatistik
  • Veri toplama ve yönetiminin önemi
  • Temel istatistiksel analiz ve veri setlerini anlama
 • Öğle Arası
 • Öğleden Sonra Oturumu: Veri Görselleştirme Araçları
  • Popüler veri görselleştirme araçlarına giriş
  • Etkili veri görselleştirme teknikleri ve uygulamaları
2. Gün:
 • Sabah Oturumu: Büyük Veri ve İleri Analiz Yöntemleri
  • Büyük veri kavramı ve teknolojileri
  • İleri düzey analiz teknikleri ve makine öğrenimi temelleri
 • Öğle Arası
 • Öğleden Sonra Oturumu: Karar Destek Sistemleri
  • Veri tabanlı karar verme süreçleri
  • Karar destek sistemlerinin kurulumu ve etkin kullanımı
 • Gün Sonu: Değerlendirme ve Geri Bildirim
  • Eğitimin genel özeti ve katılımcı geri bildirimleri
  • Soru-Cevap ve tartışma oturumu

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.