fbpx
Generic filters
Search in title

Mastering Microservices with Spring Boot and Spring Cloud Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Mastering Microservices with Spring Boot and Spring Cloud Eğitimi”, Java tabanlı mikro hizmetlerin geliştirilmesi için Spring Boot ve Spring Cloud teknolojilerini kullanmayı öğretir. Bu eğitim, mikro hizmetler mimarisi oluşturma sürecinde katılımcıların ihtiyaç duyacakları temel konuları kapsar.

Eğitim, Spring Boot’un temel yapılarını, veri işleme, RESTful servisler, hata ayıklama ve diğer temel kavramları öğretir. Katılımcılar, örnekler ve projeler aracılığıyla Spring Boot kodlama becerilerini geliştirirler.

Eğitim ayrıca, mikro hizmetler geliştirmek için Spring Cloud’ın kullanımını da öğretir. Katılımcılar, Spring Cloud’ın temel özellikleri olan dağıtık sistemlerin yönetimi, hizmet keşfi, dış konfigürasyon, veri akışı ve diğer özelliklerini öğrenirler. Ayrıca, katılımcılar Spring Cloud’ın çeşitli bileşenlerinin işleyişini de anlarlar.

“Mastering Microservices with Spring Boot and Spring Cloud Eğitimi”, mikro hizmetler mimarisi oluşturmanın tüm sürecini kapsar. Katılımcılar, mikro hizmetler geliştirmeye başlamadan önce ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazanırlar. Eğitim, örnekler, pratik uygulamalar ve projeler yoluyla öğrenmeyi sağlar ve katılımcıların mikro hizmetler geliştirmeye başlamalarına yardımcı olur.

Eğitim programı, Spring Boot’un temelleriyle başlar. Katılımcılar, Spring Boot ile RESTful hizmetlerin oluşturulması, veri erişimini yönetme ve konfigürasyon gibi temel kavramları öğrenirler. Ayrıca, Spring Cloud ile mikro hizmetlerin dağıtımı ve yönetimi, hizmet keşfi ve dış konfigürasyon gibi konular üzerinde durulur. Bu bilgiler, katılımcıların mikro hizmetler mimarisi geliştirme sürecinde ihtiyaç duyacakları temel yapı taşlarını oluşturur.

Eğitimde, Spring Cloud’ın temel özellikleri ve bileşenleri üzerinde duruyoruz. Bu, katılımcılara mikro hizmetlerin çeşitli yeteneklerini ve hizmetlerini kullanma yeteneği kazandırır. Servisler arası iletişim, yük dengesi, veri akışı ve dağıtık sistemlerin yönetimi gibi konular işlenir.

Son olarak, bir mikro hizmetin nasıl paketleneceği ve dağıtılacağı hakkında bilgi veriyoruz. İlk etapta bu süreç, servisin son testlerini yapmayı, uygulamanın dağıtımını kapsar. Sonrasında yönetimini, ve en sonunda servisin devreye alınmasını içerir. Bu bilgiler, katılımcıların mikro hizmetlerini başarılı bir şekilde dağıtmalarına yardımcı olur.

Diğer tüm Docker, Kubernetes, DevOps ve Microservices eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Mastering Microservices with Spring Boot and Spring Cloud eğitiminde, şu konuları öğreneceksiniz:
 1. Mikroservis mimarisinin temel kavramları, avantajları ve dezavantajları.
 2. Spring Boot kullanarak hızlı ve etkili bir şekilde mikroservis uygulamaları geliştirmenin yolları.
 3. Spring Cloud kullanarak mikroservis uygulamalarının dağıtımını ve yönetimini yapmanın yolları.
 4. Veritabanı entegrasyonu konularında Spring Boot ve Spring Cloud ile nasıl çalışabileceğinizi öğrenin.
 5. Servisler arası iletişim konularında Spring Boot ve Spring Cloud ile nasıl çalışabileceğinizi öğrenin.
 6. Mikroservis uygulamaları için güvenlik ve doğrulama konularında Spring Boot ve Spring Cloud ile nasıl çalışabileceğinizi öğrenin.
Bu konular, mikroservis uygulamalarının nasıl geliştirilebileceği, yapılandırılabileceği ve yönetilebileceği konularını kapsar ve Java programlama dili ile birlikte kullanılarak uygulama geliştirme konularına odaklanır.

Ön Koşullar

“Mastering Microservices with Spring Boot and Spring Cloud” eğitiminin ön koşulları şunlardır:
 1. Java programlama dili temel seviyede bilgisi gerekir.
 2. Object Oriented Programming (OOP) kavramlarının anlaşılması ve uygulanması.
 3. RESTful Web Servisleri hakkında temel bilgi.
 4. Veritabanı ve SQL konularında temel bilgi.
 5. İşletim sistemi ve terminal/komut satırı kullanımı hakkında bilgi.
Bu ön koşullar, mikroservis uygulamalarının nasıl geliştirileceği, yapılandırılacağı ve yönetileceği konularını anlamanıza ve eğitim sırasında etkili bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacaktır. Eğer bu ön koşulları karşılamıyorsanız, öncelikle bu konuları öğrenmeniz ve uygulamanız tavsiye edilir.

Kimler Katılmalı

Mastering Microservices with Spring Boot and Spring Cloud eğitimine aşağıdaki profesyonel profiller katılabilir:
 1. Java Geliştiricileri: Mikroservis mimarisi ve Spring Boot ve Spring Cloud kullanarak uygulama geliştirme konularında ileri seviye bir eğitim almak isteyen Java geliştiriciler.
 2. Enterprise Geliştiriciler: Büyük ölçekli uygulamaların geliştirilmesi, yapılandırılması ve yönetilmesi konularında ileri seviye bir eğitim almak isteyen Enterprise geliştiriciler.
 3. DevOps Profesyonelleri: Mikroservis mimarisi ve Spring Boot ve Spring Cloud kullanarak uygulama dağıtımı, yapılandırması ve yönetimi konularında ileri seviye bir eğitim almak isteyen DevOps profesyonelleri.
 4. Yazılım Mimarı: Mikroservis mimarisinin avantajlarını ve dezavantajlarını, Spring Boot ve Spring Cloud kullanarak uygulama geliştirme, yapılandırma ve yönetim konularını anlamak ve bu konuları uygulamalarında kullanmak isteyen Yazılım mimarları.

Outline

Introduction to the Spring Framework

 • What is the Spring Framework?
 • Spring Philosophies
 • Why Spring?
 • Spring Modules
 • Requirements and Supported Environments
 • Using Spring with Servers
 • Role of Spring Container
 • Spring Example
 • Avoiding Dependency on Spring
 • Additional Spring Projects/Frameworks
 • Summary
 

Spring Annotation Configuration

 • Spring Containers
 • Annotation-based Spring Bean Definition
 • Scanning for Annotation Components
 • Defining Component Scope Using Annotations
 • JSR-330 @Named Annotation
 • JSR-330 @Scope
 • Annotation-based Dependency Injection
 • Wiring Bean using @Inject
 • @Autowired – Constructor
 • @Autowired – Field
 • @Autowired – method
 • @Autowired – Collection
 • @Autowired – Maps
 • @Autowired & @Qualifier with Constructors, Fields, and Methods
 • @Autowired & Custom Qualifiers
 • @Autowired & Simple Custom Qualifier Field
 • @Autowired & Simple Custom Qualifier Method
 • @Autowired & CustomAutowireConfigurer
 • Dependency Injection Validation
 • @Resource
 • @PostConstruct and @PreDestroy
 • Summary
 

Spring Framework Configuration

 • Java @Configuration Classes
 • Defining @Configuration Classes
 • Loading @Configuration Classes
 • Modularizing @Configuration Classes
 • Qualifying @Bean Methods
 • Trouble with Prototype Scope
 • Configuration with Spring Expression Language
 • Resolving Text Messages
 • Spring Property Conversion
 • Spring Converter Interface
 • Using Custom Converters
 • Spring PropertyEditors
 • Registering Custom PropertyEditors
 • Summary
 

Introduction to Spring Boot

 • What is Spring Boot?
 • Spring Boot Main Features
 • Spring Boot on the PaaS
 • Understanding Java Annotations
 • Spring MVC Annotations
 • Example of Spring MVC-based RESTful Web Service
 • Spring Booting Your RESTful Web Service
 • Spring Boot Skeletal Application Example
 • Converting a Spring Boot Application to a WAR File
 • Externalized Configuration
 • Starters
 • The ‘pom.xml’ File
 • Spring Boot Maven Plugin
 • HOWTO: Create a Spring Boot Application
 • Summary
 

Spring MVC

 • Spring MVC
 • Spring Web Modules
 • Spring MVC Components
 • DispatcherServlet
 • Template Engines
 • Spring Boot MVC Example
 • Spring MVC Mapping of Requests
 • Advanced @RequestMapping
 • Composed Request Mappings
 • Spring MVC Annotation Controllers
 • Controller Handler Method Parameters
 • Controller Handler Method Return Types
 • View Resolution
 • Spring Boot Considerations
 • Summary
 

Overview of Spring Boot Database Integration

 • DAO Support in Spring
 • Spring Data Access Modules
 • Spring JDBC Module
 • Spring ORM Module
 • DataAccessException
 • @Repository Annotation
 • Using DataSources
 • DAO Templates
 • DAO Templates and Callbacks
 • ORM Tool Support in Spring
 • Summary
 

Using Spring with JPA or Hibernate

 • Spring JPA
 • Benefits of Using Spring with ORM
 • Spring @Repository
 • Using JPA with Spring
 • Configure Spring Boot JPA EntityManagerFactory
 • Application JPA Code
 • “Classic” Spring ORM Usage
 • Spring JpaTemplate
 • Spring JpaCallback
 • JpaTemplate Convenience Features
 • Spring Boot Considerations
 • Spring Data JPA Repositories
 • Summary
 

Introduction to MongoDB

 • MongoDB
 • MongoDB Features
 • MongoDB’s Logo
 • Positioning of MongoDB
 • MongoDB Applications
 • MongoDB Data Model
 • MongoDB Limitations
 • MongoDB Use Cases
 • MongoDB Query Language (QL)
 • The CRUD Operations
 • The
 • find
 • Method
 • The
 • findOne
 • Method
 • A MongoDB QL Example
 • Data Inserts
 • MongoDB vs Apache CouchDB
 • Summary
 

Working with Data in MongoDB

 • Reading Data in MongoDB
 • The Query Interface
 • Query Syntax is Driver-Specific
 • Projections
 • Query and Projection Operators
 • MongoDB Query to SQL Select Comparison
 • Cursors
 • Cursor Expiration
 • Writing Data in MongoDB
 • An Insert Operation Example
 • The Update Operation
 • An Update Operation Example
 • A Remove Operation Example
 • Limiting Return Data
 • Data Sorting
 • Aggregating Data
 • Aggregation Stages
 • Accumulators
 • An Example of an Aggregation Pipe-line
 • Map-Reduce
 • Summary
 

Spring Data with MongoDB

 • Why MongoDB?
 • MongoDB in Spring Boot
 • xml
 • Application Properties
 • MongoRepository
 • Custom Query Methods
 • Supported Query Keywords
 • Complex Queries
 • Create JavaBean for Data Type
 • Using the Repository
 • Summary
 

Spring REST Services

 • Many Flavors of Services
 • Understanding REST
 • RESTful Services
 • REST Resource Examples
 • REST vs SOAP
 • REST Services With Spring MVC
 • Spring MVC @RequestMapping with REST
 • Working With the Request Body and Response Body
 • @RestController Annotation
 • Implementing JAX-RS Services and Spring
 • JAX-RS Annotations
 • Java Clients Using RestTemplate
 • RestTemplate Methods
 • Summary
 

Spring Security

 • Securing Web Applications with Spring Security 3.0
 • Spring Security 3.0
 • Authentication and Authorization
 • Programmatic v Declarative Security
 • Getting Spring Security from Maven
 • Spring Security Configuration
 • Spring Security Configuration Example
 • Authentication Manager
 • Using Database User Authentication
 • LDAP Authentication
 • Summary
 

Spring JMS

 • Spring JMS
 • JmsTemplate
 • Connection and Destination
 • JmsTemplate Configuration
 • Transaction Management
 • Example Transaction Configuration
 • Producer Example
 • Consumer Example
 • Converting Messages
 • Message Listener Containers
 • Message-Driven POJO’s Async Receiver Example
 • Message-Driven POJO’s Async Receiver Configuration
 • Spring Boot Considerations
 • Summary
 

Microservices

 • What is a “Microservice”?
 • One Helpful Analogy
 • SOA – Microservices Relationship
 • ESB – Microservices Relationship
 • Traditional Monolithic Designs and Their Role
 • Disadvantages of Monoliths
 • Moving from a Legacy Monolith
 • When Moving from a Legacy Monolith
 • The Driving Forces Behind Microservices
 • How Can Microservices Help You?
 • The Microservices Architecture
 • Utility Microservices at AWS
 • Microservices Inter-connectivity
 • The Data Exchange Interoperability Consideration
 • Managing Microservices
 • Implementing Microservices
 • Embedding Databases in Java
 • Microservice-Oriented Application Frameworks and Platforms
 • Summary
 

Spring Cloud Config

 • The Spring Cloud Configuration Server
 • Why Configuration Management is Important
 • Configuration Management Challenges in Microservices
 • Separation of Configuration from Code
 • Configuration Service
 • How the Configuration Service Works
 • Cloud Config Server Properties File
 • Git Integration
 • Properties
 • Configuration Client
 • Sample Client Config File
 • Sample Client Application
 • Dynamic Property Updates – Server
 • Dynamic Property Update – Client
 • Dynamic Property Update – Execute
 • Summary
 

Service Discovery with Netflix Eureka

 • Service Discovery in Microservices
 • Load Balancing in Microservices
 • Netflix Eureka
 • Eureka Architecture
 • Communications in Eureka
 • Time Lag
 • Eureka Deployment
 • Peer Communication Failure between Servers
 • Eureka Server Configuration
 • Eureka Client/Service
 • Eureka Client Properties
 • Spring Cloud DiscoveryClient Interface
 • ServiceInstance JSON
 • ServiceInstance Interface
 • What about Services
 • Eureka and the AWS Ecosystem
 • Summary
 

Load-Balancing with Netflix Ribbon

 • Load Balancing in Microservices
 • Netflix Ribbon
 • Server-side load balance
 • Client-side Load Balance
 • Architecture
 • Load Balance Rules
 • RoundRobinRule
 • AvailabilityFilteringRule
 • WeightedResponseTimeRule
 • RandomRule
 • ZoneAvoidanceRule
 • IPing Interface (Failover)
 • Using Ribbon
 • YAML Configuration
 • Configuration Class
 • Client Class
 • Client Class Implementation
 • Integration with Eureka (Service Discovery)
 • Using Ribbon in the Amazon AWS Cloud
 • Summary
 

Application Hardening with Netflix Hystrix

 • Netflix Hystrix
 • Design Principles
 • Design Principles (continued)
 • Cascading Failures
 • Bulkhead Pattern
 • Circuit Breaker Pattern
 • Thread Pooling
 • Request Caching
 • Request Collapsing
 • Fail-Fast
 • Fallback
 • Using Hystrix
 • Circuit Breaker Configuration
 • Fallback Configuration
 • Collapser Configuration
 • Rest Controller and Handler
 • Collapser Service (Part 1)
 • How the Collapser Works
 • Hystrix Monitor
 • Enable Monitoring
 • Turbine
 • The Monitor
 • Monitor details
 • Summary
 

Edge Components with Netflix Zuul

 • Zuul is the Gatekeeper
 • Request Handling
 • Filters
 • Filter Architecture
 • Filter Properties
 • filterType()
 • filterOrder()
 • shouldFilter()
 • Run()
 • Cancel Request
 • Dynamic Filter Loading
 • Filter Communications
 • Routing with Eureka and Ribbon
 • Summary
 

Distributed Tracing with Zipkin

 • Zipkin
 • Zipkin Features
 • Architecture
 • The Collector
 • Storage
 • API
 • GUI Console
 • Zipkin Console Homepage
 • View a Trace
 • Trace Details
 • Dependencies
 • Dependency Details
 • Zipkin in Spring Boot
 • Zipkin Configuration
 • Summary

Eğitim Talep Formu

Microservices Eğitimi

Microservices Eğitimi, katılımcılara mikro hizmet mimarisini anlamaları ve uygulamaları için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitim, monolitik mimariden mikro hizmetlere geçiş sürecini ele alır

Eğitimi İncele »

Microservices Mimarisi Eğitimi

“Microservices Mimarisi Eğitimi”, microservices mimarisi üzerinde kapsamlı bir eğitim sunar. Bu eğitim, microservices tabanlı uygulamaların tasarımı ve geliştirilmesinde gereken temel konuları ele alır. Eğitim, microservices

Eğitimi İncele »

Developing Microservices Eğitimi

“Developing Microservices Eğitimi”, microservices tabanlı uygulamaların geliştirilmesi sürecini kapsamlı bir şekilde öğretir. Bu eğitim, microservices tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde gereken temel konuları ele alır. Eğitim, microservices

Eğitimi İncele »