fbpx
Generic filters
Search in title

Certified Application Security Engineer (CASE .NET) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Certified Application Security Engineer (CASE) .NET Eğitimi, uygulama güvenliği alanında bilgi ve becerileri geliştirmeyi hedefler. Bu eğitim, katılımcılara uygulamaların güvenliği için gereken en iyi uygulamaları ve teknikleri öğretir. Siber saldırılara karşı koruma stratejilerini ve savunma mekanizmalarını anlamalarını sağlar.

Bu eğitimde, katılımcılar uygulama güvenliği ile ilgili temel kavramlarla tanışırlar. Uygulama güvenliği politikaları, güvenli yazılım geliştirme süreci ve siber saldırı türleri gibi konular üzerinde dururlar. Katılımcılar, uygulama güvenliği açısından risk analizi ve değerlendirme yapma yeteneklerini geliştirir. Ayrıca güvenlik açıklarını tespit etme ve düzeltme stratejilerini öğrenirler.

CASE Eğitimi ayrıca güvenli yazılım geliştirme sürecini kapsar. Katılımcılar, güvenlik açıklarını minimize etmek için uygulama güvenliği gereksinimlerini belirler. Kod analizi ve inceleme, güvenli yazılım test teknikleri gibi konuları öğrenirler. Bu sayede, yazılım geliştirme aşamalarında güvenlik unsurlarının nasıl entegre edileceğini ve uygulamaların siber saldırılara karşı daha dirençli hale getirileceğini öğrenirler. Ayrıca, katılımcılar, güvenli yazılım mimarisi tasarlama ve uygulama güvenliği denetimlerini gerçekleştirme becerilerini geliştirirler.

Certified Application Security Engineer (CASE .NET) Eğitimi, siber saldırılara karşı savunma mekanizmalarını da ele alır. Web uygulama güvenliği, ağ güvenliği ve mobil uygulama güvenliği gibi farklı alanlarda koruma stratejilerini öğrenme fırsatı sunar. Katılımcılar, saldırı tespit sistemleri, güvenlik duvarları, zayıf nokta analizi ve olay yönetimi gibi güvenlik araçlarını kullanır. Etkili bir savunma stratejisi oluşturma yeteneklerini geliştirirler.

C|ASE Eğitimi, güvenlik profesyonelleri, yazılım geliştiriciler ve sistem yöneticileri gibi uygulama güvenliği konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen kişiler için önemli bir kaynak sağlar. Bu eğitim, katılımcıları uygulama güvenliği konusunda uzmanlaşmaya teşvik eder. Güvenlik açıklarını tespit etmek, savunma stratejileri oluşturmak ve güvenli yazılım geliştirmek için gereken temel yetkinlikleri kazandırır.

Son olarak C|ASE Eğitimi, katılımcıların uygulama güvenliği konusundaki bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda güvenli bir dijital ortamın oluşturulmasına da katkıda bulunur. Bu eğitim sayesinde, siber saldırılar ve veri ihlalleri gibi güvenlik tehditlerine karşı daha hazırlıklı olunur. Böylece güvenli bir şekilde çalışma imkanı sağlanır.

Neler Öğreneceksiniz?

Certified Application Security Engineer (C|ASE) Eğitimi kapsamında aşağıdaki konuları öğrenme fırsatı bulacaksınız:
 1. Uygulama Güvenliği Temelleri: Uygulama güvenliği ile ilgili temel kavramları ve güvenlik politikalarını öğreneceksiniz. Uygulama güvenliği risk analizi, siber saldırı türleri ve güvenlik açıkları gibi konular üzerinde durulacaktır.
 2. Güvenli Yazılım Geliştirme Süreci: Güvenli yazılım geliştirme sürecinin adımlarını ve yöntemlerini öğrenerek yazılımların güvenliğini artırmak için neler yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Güvenlik gereksinimlerinin belirlenmesi, kod analizi ve inceleme, güvenli yazılım test teknikleri gibi konulara odaklanacaksınız.
 3. Güvenli Yazılım Mimarisi ve Denetim: Güvenli yazılım mimarisi tasarlama ve uygulama güvenliği denetimlerini gerçekleştirme becerilerinizi geliştireceksiniz. Güvenli mimari prensipleri, mimari güvenlik incelemeleri ve uygulama denetimleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 4. Web Uygulama Güvenliği: Web uygulamalarının güvenliğini artırmak için kullanılan teknikleri ve araçları öğreneceksiniz. Web uygulama güvenlik açıkları, saldırı tespit sistemleri, web güvenlik duvarları ve güvenli oturum yönetimi gibi konulara odaklanacaksınız.
 5. Ağ ve Mobil Uygulama Güvenliği: Ağ güvenliği ve mobil uygulama güvenliği konularında koruma stratejilerini öğreneceksiniz. Zayıf nokta analizi, mobil uygulama güvenliği testleri, güvenlik duvarları ve veri şifreleme gibi konulara değinileceksiniz.
 6. Sızma Testleri ve Güvenlik Araçları: Sızma testlerini gerçekleştirme ve güvenlik açıklarını tespit etme becerilerinizi geliştireceksiniz. Sızma testi araçları, zafiyet tarama araçları ve güvenlik testi metodolojileri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 7. Savunma Stratejileri: Sistemleri siber saldırılara karşı koruma stratejilerini öğreneceksiniz. Saldırı tespit sistemleri, güvenlik duvarları, olay yönetimi ve acil durum yanıtı gibi güvenlik araçları ve yöntemleri üzerinde çalışacaksınız.
Certified Application Security Engineer (C|ASE) Eğitimi, uygulama güvenliği konusunda bilgi ve beceri sahibi olmanızı sağlar. Bu eğitim, uygulama güvenliği alanında uzmanlaşmayı hedefleyen güvenlik profesyonelleri ve yazılım geliştiriciler için önemli bir kaynaktır.

Ön Koşullar

Certified Application Security Engineer (C|ASE) Eğitimine katılmadan önce aşağıdaki ön koşulları yerine getirmeniz önerilir:
 1. Temel Güvenlik Bilgisi: Uygulama güvenliği konusunda temel güvenlik kavramlarına ve güvenlik katmanlarına aşina olmanız beklenir. Şifreleme, yetkilendirme, kimlik doğrulama gibi temel güvenlik prensiplerini anlamak önemlidir.
 2. Yazılım Geliştirme Bilgisi: Yazılım geliştirme süreçleri ve yazılım dilleri hakkında temel bir bilgi sahibi olmanız beklenir. Yazılım geliştirme sürecinin adımları, yazılım mimarisi, kodlama standartları gibi konulara hakim olmanız faydalı olacaktır.
 3. Web Teknolojileri Bilgisi: Web uygulamalarının temel çalışma prensipleri, HTTP protokolü, HTML, CSS ve JavaScript gibi web teknolojileri hakkında temel bir anlayışa sahip olmanız beklenir.
 4. Ağ Bilgisi: Temel ağ kavramlarına ve ağ yapılandırmasına aşina olmanız faydalı olacaktır. IP adreslemesi, ağ protokolleri, ağ güvenlik önlemleri gibi konularda bilgi sahibi olmanız önemlidir.
 5. Bilgisayar Güvenliği Araçları: Güvenlik test araçları ve sızma testi araçları hakkında temel bir bilgi sahibi olmanız beklenir. Bu araçlarla çalışabilme ve temel güvenlik testleri gerçekleştirebilme yeteneklerine sahip olmanız faydalı olacaktır.
Bu ön koşulları sağlamak, C|ASE Eğitimi’nden daha fazla fayda sağlamanıza yardımcı olacaktır. Eğer bu ön koşullara tam olarak sahip değilseniz, ilgili konuları önceden araştırarak veya temel eğitimleri alarak hazırlık yapmanız önerilir. Böylece eğitim sürecinde daha iyi anlayış ve deneyim kazanabilirsiniz.

Kimler Katılmalı

Certified Application Security Engineer (C|ASE) Eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygundur:
 1. Güvenlik Profesyonelleri: Güvenlik alanında çalışan veya çalışmayı hedefleyen profesyoneller, uygulama güvenliği konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak için bu eğitime katılabilirler. Bu eğitim, güvenlik uzmanlarının uygulama güvenliği açıklarını tespit etme, koruma stratejileri geliştirme ve güvenli yazılım geliştirme süreçlerine hakim olma yeteneklerini geliştirir.
 2. Yazılım Geliştiricileri: Yazılım geliştirme alanında çalışanlar, yazılımlarını güvenli bir şekilde tasarlama ve geliştirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak için bu eğitime katılabilirler. Bu eğitim, yazılım geliştiricilerin güvenli yazılım geliştirme süreçlerini anlama, güvenlik açıklarını tespit etme ve düzeltme becerilerini geliştirme konusunda önemli bir kaynaktır.
 3. Sistem ve Ağ Yöneticileri: Sistem ve ağ yöneticileri, uygulama güvenliği önlemlerini anlama ve uygulama konusunda bilgi sahibi olmak için bu eğitime katılabilirler. Bu eğitim, yöneticilerin uygulama güvenliği politikalarını belirleme, güvenlik açıklarını tespit etme ve savunma stratejileri geliştirme yeteneklerini geliştirir.
 4. Bilişim Güvenliği Danışmanları: Bilişim güvenliği danışmanları, müşterilere uygulama güvenliği konusunda danışmanlık hizmeti sunmak için bu eğitime katılabilirler. Bu eğitim, danışmanların uygulama güvenliği değerlendirmeleri yapma, risk analizi gerçekleştirme ve koruma stratejileri önerme becerilerini geliştirir.
 5. Güvenlik Bilincine Sahip Olanlar: Herhangi bir sektörde güvenlik bilincine sahip olan bireyler, uygulama güvenliği konusunda bilgi edinmek ve güvenli yazılım kullanımı konusunda farkındalık kazanmak için bu eğitime katılabilirler. Bu eğitim, genel güvenlik bilincini artırarak bireyleri dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehditlere karşı koruma konusunda bilgilendirir.
Certified Application Security Engineer (C|ASE) Eğitimi, uygulama güvenliği konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen herkes için uygundur. Bu eğitim, uygulama güvenliği açıklarını tespit etme, güvenli yazılım geliştirme süreçlerini anlama ve uygulama güvenliği için koruma stratejileri oluşturma yeteneklerini geliştirir.

Outline

Module 01: Understanding Application Security, Threats, and Attacks

Module 02: Security Requirements Gathering

Module 03: Secure Application Design and Architecture

Module 04: Secure Coding Practices for Input Validation

Module 05: Secure Coding Practices for Authentication and Authorization

Module 06: Secure Coding Practices for Cryptography

Module 07: Secure Coding Practices for Session Management

Module 08: Secure Coding Practices for Error Handling

Module 09: Static and Dynamic Application Security Testing (SAST & DAST)

Module 10: Secure Deployment and Maintenance

Eğitim Talep Formu

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Application Security

Application Security Eğitimleri Application Security Eğitimleri, yazılım uygulamalarının güvenliği ile ilgili becerilerin geliştirilmesini hedefleyen bir eğitim serisidir. Bu  nedenle eğitimler, yazılım güvenliği kavramlarını, yöntemlerini ve

Eğitimi İncele »