fbpx
Generic filters
Search in title

İnovasyon Yönetimi ve Yaratıcı Düşünce Becerileri Eğitimi

Eğitim Hakkında

İnovasyon Yönetimi ve Yaratıcı Düşünce Becerileri Eğitimi, yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanması sürecini dönüştürür. Bu eğitim, yaratıcı düşünme tekniklerine ve inovasyon yönetimi stratejilerine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler üretme, değerlendirme ve hayata geçirme yöntemlerini öğrenirler. Aynı zamanda, inovasyonu teşvik eden kurumsal kültürün nasıl oluşturulacağını ve sürdürülebilir inovasyon için gerekli yapıların nasıl kurulacağını keşfederler. Bu keşif, şirketlerin ve organizasyonların rekabet avantajı kazanmasını sağlar.

Eğitim, yaratıcı düşünme süreçlerinin anlaşılması üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, problemleri farklı açılardan değerlendirme ve çözüm yolları geliştirme becerilerini geliştirirler. Bu beceriler, zorlukların üstesinden gelmeyi ve yenilikçi çözümler bulmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda, fikir oluşturma ve prototipleme tekniklerini öğrenirler. Bu teknikler, yenilikçi projelerin hızlı bir şekilde test edilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

Stratejik inovasyon yönetimi araçları da eğitimde yer alır. Katılımcılar, inovasyon stratejilerini planlama ve uygulama yöntemlerini öğrenirler. Bu yöntemler, organizasyonların yenilikçi fikirleri başarıyla ticarileştirmesini destekler. Aynı zamanda, inovasyon portföyünü yönetme ve inovasyonun etkisini ölçme tekniklerini kapsar. Bu teknikler, inovasyon yatırımlarının etkinliğini artırır.

Eğitim, takım işbirliği ve liderlik becerileri üzerine de değinir. Katılımcılar, inovatif projeleri yönetirken ekipleri nasıl motive edeceklerini ve yönlendireceklerini öğrenirler. Bu liderlik, ekip içi yaratıcılığı ve inovasyonu maksimize eder. Aynı zamanda, etkili iletişim ve çatışma yönetimi becerileri geliştirirler. Bu beceriler, ekip uyumunu ve projelerin başarılı uygulanmasını sağlar.

İnovasyon Yönetimi ve Yaratıcı Düşünce Becerileri Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların kendi organizasyonlarında yenilikçi fikirleri başarıyla geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur. Eğitim, inovasyon yönetimi ve yaratıcı düşünme konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, organizasyonlarını daha yenilikçi ve rekabetçi hale getirebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, inovasyon yönetimi ve yaratıcı düşünce becerileri konusunda kapsamlı bir bilgi ve uygulama platformu sunar. Katılımcılar, inovatif fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, yenilikçi projeleri etkili bir şekilde planlama, geliştirme ve yönetme becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine ve organizasyonlarının inovasyon kapasitesinin artırılmasına büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • İnovasyonun Temelleri: İnovasyonun tanımı, önemi ve türleri.
 • Yaratıcı Düşünme Teknikleri: Beyin fırtınası, SCAMPER, altı şapkalı düşünme tekniği gibi yaratıcı düşünmeyi teşvik eden yöntemler.
 • İnovasyon Yönetimi: İnovatif fikirlerin nasıl yönetileceği, değerlendirileceği ve uygulanacağı.
 • Değişim Yönetimi: İnovasyonun kurum kültürüne entegrasyonu ve değişim yönetimi.
 • Risk Yönetimi: İnovasyon süreçlerinde karşılaşılan riskler ve bunların yönetimi.
 • Takım Çalışması ve Liderlik: İnovatif takımların yönetimi ve liderlik becerileri.

Ön Koşullar

 1. Temel işletme bilgisi.
 2. Problem çözme yeteneği.
 3. Açık fikirlilik ve esnek düşünce.
 4. Takım çalışması ve işbirliğine yatkınlık.
 5. Temel düzeyde proje yönetimi becerileri.

Kimler Katılmalı

 • İnovasyon ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek isteyen herkes.
 • Yöneticiler, proje yöneticileri ve takım liderleri.
 • Girişimciler ve startup sahipleri.
 • Ar-Ge departmanı çalışanları.
 • Ürün ve hizmet geliştirme ile ilgilenen profesyoneller.

Outline

1.Gün
 • İnovasyon ve Yaratıcı Düşünme Temelleri
 • Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Uygulamaları
 • İnovatif Fikirlerin Keşfi ve Geliştirilmesi
 • Grup Çalışmaları ve Etkinlikler
2.Gün
 • İnovasyon Yönetimi Stratejileri
 • Risk ve Değişim Yönetimi
 • Takım Çalışması ve Liderlikte İnovasyon
 • Eğitim Sonu Değerlendirme ve Geri Bildirim

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.