Cepheye Yönelik Programlama (AOP), çeşitli yazılım modülleri arasında yayılan ve genellikle kod tekrarına yol açan endişeleri soyutlamak için kullanılan bir programlama paradigmadır. AOP, bu “endişeleri” (loglama, hata kontrolü, güvenlik vb.) merkezi bir yerde tanımlamak ve kod tabanı boyunca otomatik olarak dağıtmak için tasarlanmıştır.