fbpx
Generic filters
Search in title

GitLab Temelleri ve Kullanımı Eğitimi

git

Eğitim Hakkında

GitLab Temelleri ve Kullanımı Eğitimi“, yazılım geliştirme süreçlerinde önemli bir yere sahiptir. Bu eğitim, GitLab platformunun temel özelliklerini ve kullanımını detaylıca anlatır. Katılımcılar, GitLab’ın sunduğu araçlarla projelerini nasıl daha etkili yöneteceklerini öğrenir. Ayrıca, iş akışlarını optimize etme yöntemleri üzerinde durur. GitLab, sürüm kontrolü ve işbirliği için güçlü bir platformdur.

Eğitim, GitLab’ın kurulumundan başlar. Proje oluşturma adımları gösterilir. Katılımcılar, repository yönetimini öğrenir. Ayrıca, branch’ler ve merge request’ler üzerinde çalışırlar. GitLab CI/CD pipeline’larının nasıl kurulacağı anlatılır. Bu, otomatik test ve dağıtım süreçlerini kolaylaştırır.

Katılımcılar, kod incelemelerinin önemini keşfeder. Geri bildirim alışverişi, projelerin kalitesini artırır. Ayrıca, GitLab Issues ile hata takibi yapmayı öğrenirler. Projelerdeki görevleri yönetmek için GitLab Boards kullanılır. Eğitim, takım üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirir. Ayrıca, projelerin daha şeffaf yönetilmesini sağlar.

“GitLab Temelleri ve Kullanımı Eğitimi”, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, yazılım geliştirme süreçlerini iyileştirir. Eğitim, GitLab’ın sadece bir kod deposu olmadığını vurgular. Aynı zamanda, projelerin baştan sona yönetildiği bir platformdur. Katılımcılar, bu platformun sunduğu entegre araçları öğrenir.

Sonuç olarak, bu eğitim, GitLab platformunu kapsamlı bir şekilde tanıtır. Katılımcılar, GitLab’ı etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. Böylece, projelerini daha verimli yönetir. Ayrıca, yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleşir. “GitLab Temelleri ve Kullanımı Eğitimi”, yazılım geliştirme ekipleri için değerli bir kaynaktır. Bu eğitim, sektördeki profesyonellerin becerilerini güncel tutmalarını sağlar. GitLab, modern yazılım geliştirme süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Bu eğitim, katılımcıların bu önemli aracı etkin bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. GitLab’a Giriş: Temel tanımlar ve arayüzü anlama
 2. Repository Oluşturma ve Yönetimi: Projeleri başlatma, düzenleme ve paylaşma
 3. Issue Takibi ve Yönetimi: Görevleri yönetme ve takip etme
 4. Merge Request ve Code Review: Kod incelemesi ve birleştirme süreçleri
 5. GitLab CI/CD: Sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım işlemleri
 6. GitLab için En İyi Uygulamalar: Etkili kullanım stratejileri ve ipuçları
 7. Güvenlik ve Erişim Kontrolleri: Projelerde güvenlik ve izin yönetimi
 8. İleri GitLab Özellikleri: Gelişmiş araçlar ve entegrasyonlar

Ön Koşullar

 • Temel programlama ve yazılım geliştirme bilgisi
 • Git ve sürüm kontrol sistemleri hakkında temel anlayış
 • Temel internet ve web kullanım becerileri

Kimler Katılmalı

 • Yazılım geliştiriciler
 • Proje ve ürün yöneticileri
 • Sistem ve DevOps mühendisleri
 • Teknik takım liderleri
 • Yazılım geliştirme süreçlerini iyileştirmek isteyen her seviyeden profesyoneller

Outline

 1. GitLab’a Genel Bakış
  • GitLab’ın Temelleri ve Arayüz Tanıtımı
  • Temel GitLab İşlevleri
 2. Repository Yönetimi ve İşbirliği
  • Projelerin Oluşturulması ve Yönetimi
  • Issue Yönetimi ve Takibi
 3. Kod İncelemesi ve Birleştirme İşlemleri
  • Merge Requestler ve Kod İnceleme Süreçleri
  • Etkili Code Review Stratejileri
 4. Sürekli Entegrasyon ve Dağıtım (CI/CD)
  • GitLab CI/CD’nin Temelleri
  • CI/CD Pipeline Yapılandırması
 5. Güvenlik ve İzin Yönetimi
  • Güvenlik Özellikleri ve Erişim Kontrolleri
  • Proje Güvenliğinin Sağlanması
 6. İleri GitLab Kullanımı ve Entegrasyonlar
  • Gelişmiş GitLab Özellikleri
  • Dış Araçlarla Entegrasyon
 7. Kapanış ve Ek Kaynaklar
  • Öğrenilenlerin Özeti
  • İleri Seviye GitLab Kaynakları ve Pratikler

Eğitim Talep Formu