fbpx
Generic filters
Search in title

C# for Automation Test Engineers Eğitimi

C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

Eğitim Hakkında

C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır. Bu eğitimi alan kurumlar, test otomasyonu için gereken kodlama becerilerini öğrenir. Aynı zamanda C# ile test süreçlerini nasıl otomatikleştireceklerini ve test edeceklerini de öğrenirler.

Eğitimde katılımcılar, test otomasyonu için kullanılan araçlar ve teknolojilerini derinlemesine öğrenir. Katılımcılar, bu araçların ve teknolojilerin işlevselliğini, nasıl kullanılacaklarını ve en iyi şekilde nasıl entegre edileceklerini öğrenirler. Ayrıca, test süreçlerinin kalitesini artırmak amacıyla, en iyi uygulama yöntemleri (best practices) hakkında bilgi sahibi olurlar.

C# ile test süreçlerinin yazımı konusunda, öğrencilere temel programlama prensipleri, sınıflar, metodlar ve veri yapıları gibi konularda bilgi verilir. Debug (hata ayıklama) süreçleri, bu süreçlerin nasıl yönetileceğini öğretir. Sonrasında ise kodun nasıl optimize edileceği konuları detaylı bir şekilde işlenir. Test sonuçlarının raporlanması, veri analizi ve rapor hazırlama araçlarının kullanımı, eğitimin önemli parçalarındandır.

Eğitim, yalnızca teknik becerilere odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda takım çalışması, proje yönetimi ve problem çözme becerilerini de geliştirir. Öğrenciler, takım dinamiklerini, etkili iletişim yöntemlerini ve projeleri başarıyla yönetmek için gereken stratejileri öğrenirler.

Eğitim süresi boyunca, öğrenciler, test otomasyonunun farklı aşamalarını keşfederler. C# kullanarak yazdıkları test otomasyonu kodlarını gerçek dünya senaryolarında uygulama fırsatı bulurlar. Bu, onların becerilerini pratiğe dökerek, gerçek hayattaki problemlere çözüm üretmelerini sağlar.

Katılımcılar, test otomasyonunun avantajları ve dezavantajları üzerine kapsamlı bilgileri öğrenir. Otomasyonun verimliliği ve hızı artar.  Yanı sıra, bazı durumlarda karşılaşılan zorluklar ve sınırlamalar da ele alınır.

Kurumlar, eğitim süresince elde ettikleri bilgi ve becerileri ölçmek ve değerlendirmek amacıyla kullanır. Ayrıca çeşitli projeler, ödevler ve sınavlar düzenler. Bu sayede, katılımcıların C# programlama dilini ve test otomasyonu prensiplerini ,yatkınlıkları ölçülür.

Sonuç olarak, C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerinin test süreçlerini otomatikleştirmelerini sağlar. Eğitim katılımcılarını temel ve ileri düzeyde bilgi ve becerilerle donatır.

Neler Öğreneceksiniz?

C# for Automation Test Engineers eğitimi sırasında, şunları öğrenebilirsiniz:  
 • C# programlama dili temel kavramlarını
 • Test otomasyonu için gereken kodlama becerilerini
 • Test süreçlerinin C# ile nasıl otomatikleştirilmesini
 • Test otomasyonu araçları ve teknolojileri hakkında bilgiyi
 • Test süreçlerinin kalitesini artırmak için best practicesi
 • C# ile test süreçlerinin yazımı, debug edilmesi ve raporlanmasını
 • Proje yönetimi ve problem çözme becerilerini
 • Test süreçlerinin takım çalışması içerisindeki rolünü
 • Otomasyon test projelerinin planlama, yönetimi ve yürütülmesini öğreneceksiniz.
Bu eğitim, otomasyon test mühendislerinin C# ile test süreçlerinin otomatikleştirilmesi, yazımı ve yönetimi gibi becerilerini geliştirmelerini hedefler.

Ön Koşullar

 • C# for Automation Test Engineers eğitimi için genel olarak aşağıdaki önkoşullar aranabilir:
 
 • Programlama dilleri hakkında temel bilgi: Bu eğitim C# ile test otomasyonu yazma becerilerini kazandırmayı hedefler, bu nedenle programlama dilleri hakkında temel bilgi ve anlayışınızın olması faydalı olacaktır.
 
 • Test otomasyonu hakkında temel bilgi: Eğitimin anlamlı olması için test otomasyonu hakkında temel bilgiye sahip olmanız gerekir.
 
 • İlgisi: Eğitimi verimli bir şekilde kullanabilmek için test otomasyonu konusunda ilginizin olması önemlidir.
  Bu önkoşullar tamamlandığında, C# for Automation Test Engineers eğitimi sırasında daha verimli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ancak, bu önkoşullar tam olarak yerine getirilmemişse bile eğitim sırasında ilgisi olan herkes bu becerileri öğrenebilir.

Kimler Katılmalı

 • C# for Automation Test Engineers eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygun olabilir:
 
 • Test Otomasyonu Mühendisleri: Test süreçlerinin otomatikleştirilmesi konusunda uzmanlaşmak isteyen test otomasyonu mühendisleri bu eğitimi tercih edebilir.
 
 • Programlama Dilleriyle Tanışmak İsteyen Test Mühendisleri: Test süreçlerini programlama dilleri kullanarak yazmak isteyen test mühendisleri için bu eğitim uygun olabilir.
 
 • C# Programlama Diliyle Tanışmak İsteyen Test Mühendisleri: C# programlama dili hakkında bilgi sahibi olmak ve bu dili kullanarak test otomasyonu yazma becerileri kazanmak isteyen test mühendisleri için bu eğitim uygun olabilir.
 
 • Test Süreçlerini Otomatikleştirmek İsteyen Geliştirme Mühendisleri: Test süreçlerini otomatikleştirmek isteyen ve bu konuda ilgisi olan geliştirme mühendisleri bu eğitimi tercih edebilir.
 
 • Bu eğitim, test otomasyonu ve C# programlama dilleri konularında ilgisi olan herkes için uygun olabilir.

Outline

Introduction

 

Project Setup

 

.Net and VisualStudio Setup

 

C# Data Types and Operators

 • Variable types
 • Operators
 • Conditional statements
 • Loop Statements
 • Lists
 • Switches
 • Arrays
 

Object-Oriented Programming

 • Class creation
 • Constructors
 • Constructor overloading
 • Namespaces and using statements
 

Methods

 • Method creation
 • Method reuse
 • Method overloading
 • Passing arguments
 

Containers

 • Lists
 • Vectors
 • Dictionary
 • Generics
 

Extending Classes

 • Construction of classes
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Abstract classes
 • Interface classes
 

Working with Strings

 • Manipulation
 • Formatting
 • Tokenizers
 

Unit Tests

 • Web testing
 • Creation
 • Assertions
 

Debugging

 • The Watch Window
 • Debug Commands
 • Debugging Functions
 

Exception Handling

 • Catch Block
 • Finally Block
 • Throw Keyword
 • Try Catch Block
 

Working with JSON

 • Structure
 • JSON libraries
 • Creating JSON strings
 • Deserializing
 

Towards an Automation Framework

 • Closing Remarks

Eğitim Talep Formu

C++ Eğitimi

C++ Eğitimi: Güçlü ve Hızlı Uygulamaların Temel Taşı Kurumlar için C++ Eğitiminin Önemi İşletmelerde Verimlilik ve Performans için C++’ın Rolü C++, yüksek performanslı ve verimli

Eğitimi İncele »

C++ 11 Programlama Eğitimi

C++11 programlama eğitimi, C++’ın 2011 sürümünün etkileyici özelliklerini öğretir. C++11, modern ve verimli yazılım geliştirme imkanları sunar. Programlama temelleri bu eğitimde ayrıntılı bir şekilde incelenir.

Eğitimi İncele »

C++ Programlama Eğitimi

C++ programlama eğitimi, katılımcılara C++ diliyle uygulama geliştirme becerisi kazandırır. Veri yapıları, etkili veri yönetimini öğretir ve anlamak için kritiktir. Nesne yönelimli programlama, karmaşık yapıları

Eğitimi İncele »

C++ ile Güvenli Kodlama Eğitimi

C++ ile Güvenli Kodlama Eğitimi, çok önemlidir. Bu eğitim, yazılım güvenliğini artırmayı amaçlar. Katılımcılar, güvenli kodlama tekniklerini öğrenirler. Aynı zamanda, C++ dilinin güvenlik özelliklerini keşfederler.

Eğitimi İncele »

Qt Programming Eğitimi

Qt Programming Eğitimi, yazılım geliştiriciler için çok değerlidir. Bu eğitim, Qt kütüphanesinin temellerini öğretir. Aynı zamanda, platformlar arası uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Katılımcılar, GUI (Grafik Kullanıcı

Eğitimi İncele »

Advanced C++ Programlama Eğitimi

Advanced C++ Programlama Eğitimi, C++’ın ileri düzey özelliklerini kapsamlı bir şekilde sunar. Katılımcılar, nesne yönelimli programlama (OOP) prensipleri üzerinde çalışırlar. Fonksiyonel programlama, modern C++ yapıları

Eğitimi İncele »
C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

C# Eğitimi

C# Eğitimi: Güçlü ve Kapsamlı Uygulamaların Temeli Kurumlar için C# Eğitimlerinin Önemi İşletmelerin Verimliliği ve Güçlü Uygulamalar için C#’ın Rolü C#, Microsoft tarafından geliştirilen ve

Eğitimi İncele »
C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

Design Patterns in C# Eğitimi

Design Patterns in C# eğitimi, programlama dillerinden C# kullanarak tasarım kalıplarının nasıl uygulanabileceğini öğretmeyi amaçlayan bir eğitimdir. Tasarım kalıpları, yazılım tasarımında tekrarlanan problemlerin çözümü için

Eğitimi İncele »