fbpx
Generic filters
Search in title

Kanban ve Scrum Karşılaştırması Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Kanban ve Scrum Karşılaştırması Eğitimi”, Agile metodolojileri aydınlatır. Bu eğitim, Scrum ve Kanban’ın temel prensiplerini inceler. Katılımcılara, her iki çerçevenin güçlü ve zayıf yönlerini anlatır. Ayrıca, hangi durumda hangisinin daha etkili olduğunu gösterir. Kurs, Scrum’un zaman kutulu iterasyonlarını ve Kanban’ın sürekli akışını ele alır. İş yükü limitleri de detaylı bir şekilde incelenir.

Katılımcılar, her metodolojinin iş akışına nasıl entegre edildiğini öğrenirler. Ekip yapısı ve performans ölçümü üzerinde durulur. Ayrıca, her iki çerçevenin avantajlarını ve kısıtlarını değerlendirirler. Bu, organizasyonların ihtiyaçlarına uygun seçim yapmalarına yardımcı olur. Eğitim, teorik bilgilerle ve gerçek dünya örnekleriyle zenginleştirilir. Pratik uygulamalar, öğrenmeyi pekiştirir.

Eğitim, Agile metodolojileri derinlemesine anlamayı sağlar. Scrum ve Kanban arasındaki farkları açıklar. Katılımcılar, her iki çerçevenin temel kavramlarını kavrarlar. Bu, iş akışlarını daha etkili yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, her iki metodolojinin uygulanışını detaylı bir şekilde anlatır. Bu, ekiplerin daha verimli çalışmasını sağlar.

“Kanban ve Scrum Karşılaştırması Eğitimi”, katılımcılara değerli bilgiler sunar. Agile metodolojilerinin güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini keşfederler. Ayrıca, her bir metodolojinin avantajlarını ve kısıtlarını değerlendirirler. Bu, onların organizasyonlarının ihtiyaçlarına uygun metodolojiyi seçmelerini sağlar. Eğitim, katılımcılara, Scrum ve Kanban’ı etkili bir şekilde kullanma becerisi kazandırır. Bu, onların iş süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, eğitim, Scrum ve Kanban arasındaki temel farkları ve uygulamaları kapsamlı bir şekilde sunar. Katılımcılar, her iki çerçevenin avantajlarını ve kısıtlarını öğrenirler. Bu sayede, onların Agile metodolojilerini daha etkili kullanmalarını sağlar. Eğitim, pratik uygulamalar ve gerçek dünya örnekleriyle destekler. Bu, katılımcıların öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerine yardımcı olur. Bu sayede eğitim, katılımcıların profesyonel becerilerini geliştirir. Böylece organizasyonlarının ihtiyaçlarına uygun Agile metodolojilerini seçmelerine rehberlik eder.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Kanban ve Scrum Temelleri: Her iki metodolojinin temel prensipleri ve uygulamaları.
 • Rol ve Sorumluluklar: Scrum rolleri (Scrum Master, Product Owner, Development Team) ve Kanban’da ekip yapısı.
 • İş Akışı Yönetimi: Scrum iterasyonları, sprints ve Kanban’da sürekli akış ve limitler.
 • Performans Ölçümü: Her iki sistemde iş akışının izlenmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan metrikler.
 • Uygulama Senaryoları: Her iki metodolojinin farklı projelerde ve organizasyon yapılarında nasıl uygulanabileceği.

Ön Koşullar

 • Agile prensipleri ve yazılım geliştirme süreçleri hakkında temel bilgi.
 • Takım çalışması ve işbirliği becerileri.
 • Sürekli iyileştirme ve verimliliği artırma konusunda bir odaklanma.

Kimler Katılmalı

 • Kanban ve Scrum metodolojilerinin avantajlarını ve farklılıklarını anlamak isteyen profesyoneller.
 • Agile koçlar, Scrum Master’lar, Product Owner’lar ve proje yöneticileri.
 • Süreçlerini optimize etmek ve ekiplerin üretkenliğini artırmak isteyen her seviyeden profesyoneller.

Outline

 1. Giriş:
  • Agile Metodolojilerin Temelleri ve Karşılaştırma
 2. Kanban ve Scrum Temelleri:
  • Kanban ve Scrum Prensipleri
  • Rol ve Sorumluluklar
 3. İş Akışı Yönetimi:
  • Scrum İterasyonları ve Sprints
  • Kanban Sürekli Akışı ve Limitler
 4. Performans Ölçümü ve İyileştirme:
  • İş Akışı Metrikleri ve Analizi
  • Sürekli İyileştirme Yaklaşımları
 5. Uygulama Senaryoları ve Karar Verme:
  • Scrum ve Kanban’ın Uygulanabilirliği
  • Karar Verme ve Strateji Belirleme

Eğitim Talep Formu