Generic filters
Search in title

Temel Sunum Teknikleri Becerileri

Eğitim Hakkında

 

Temel sunum teknikleri becerileri, bir konuyu etkili bir şekilde sunmak için kullanılan temel yöntemlerdir. Bu beceriler, sunum yapan kişinin konuşma, görsel ve beden dilini kullanarak dinleyicileri etkilemesine yardımcı olur. Temel sunum teknikleri becerileri eğitimi, sunum yapan kişilerin sunumlarını daha etkili hale getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir eğitimdir. Bu eğitimde, sunum hazırlama, sunum sırasında kullanılan görsel ve beden dilinin kullanımı, etkili bir şekilde konuşma yapma, dinleyiciyle etkileşim kurma ve sunum sonrası değerlendirme gibi konular ele alınır. Eğitim genellikle interaktif bir şekilde yapılır ve örnek sunumlar üzerinde pratik yapma fırsatı sunar. Bu sayede, sunum yapan kişiler, özgüvenlerini artırır, sunumlarını daha etkili bir şekilde yaparlar ve dinleyicileri daha iyi bir şekilde etkileme becerisini geliştirirler. Temel sunum teknikleri becerileri eğitimi, öğrenciler, iş dünyası profesyonelleri, öğretmenler, yöneticiler, satış temsilcileri ve diğer pek çok meslek grubundan kişiler için faydalı olabilir. Bu eğitim, her seviyeden sunum yapan kişiye hitap eder ve herkesin sunum becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Temel sunum teknikleri becerileri eğitimi, sunum yapan kişilere çeşitli beceriler kazandırmayı hedefler. Eğitim içeriği, aşağıdaki konuları içerebilir:  
 1. Sunum hazırlama: İyi bir sunum hazırlamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği, sunumda kullanılacak materyallerin nasıl hazırlanacağı gibi konular ele alınır.
 2. Etkili bir açılış yapma: Sunuma ilgi çekici bir açılış yaparak dinleyicilerin dikkatini çekmek için hangi tekniklerin kullanılabileceği öğretilir.
 3. Görsel ve beden dilinin kullanımı: Sunumda kullanılan görsel materyallerin ve beden dilinin nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı öğretilir.
 4. Etkili bir şekilde konuşma: Konuşma hızı, vurgu, tonlama, nefes alma ve diksiyon gibi konular ele alınarak, dinleyicilerin anlamasını kolaylaştırmak için nasıl konuşulması gerektiği öğretilir.
 5. Dinleyicilerle etkileşim kurma: Sunum sırasında dinleyicilerle nasıl etkileşim kurulacağı, dinleyicilerin sorularını nasıl cevaplandırılacağı gibi konular öğretilir.
 6. Sunum sonrası değerlendirme: Sunum sonrası geri bildirimlerin nasıl değerlendirileceği, sunumda yapılan hataların nasıl düzeltilebileceği gibi konular ele alınır.
 7. Pratik yapma: Eğitim boyunca, örnek sunumlar üzerinde pratik yapma fırsatı verilir. Bu sayede, öğrenilen tekniklerin uygulanması ve geliştirilmesi sağlanır.
  Temel sunum teknikleri becerileri eğitimi, sunum yapan kişilere sunumlarını daha etkili hale getirmeleri için gerekli olan temel becerileri öğretir. Bu sayede, sunum yapan kişiler özgüvenlerini artırır, dinleyicileri daha iyi bir şekilde etkiler ve sunumlarının etkisini artırır.  

Kimler Katılmalı

Temel sunum teknikleri becerileri eğitimi, sunum yapan herkes için faydalıdır. Bu eğitime katılmak isteyenler arasında aşağıdaki kişiler yer alabilir:  
 1. Öğrenciler: Öğrenciler, sunumlarını okulda ya da üniversitede sunarken daha özgüvenli ve etkili olmak için bu eğitime katılabilirler.
 2. İş dünyası profesyonelleri: İş dünyası profesyonelleri, sunumlarını müşterilere, iş ortaklarına ve diğer profesyonellere sunarken daha etkili olmak için bu eğitime katılabilirler.
 3. Öğretmenler: Öğretmenler, sınıflarında sunum yaparken öğrencileri daha iyi bir şekilde etkilemek için bu eğitime katılabilirler.
 4. Yöneticiler: Yöneticiler, sunum yaparak fikirlerini ve projelerini çalışanlarına sunarken daha etkili olmak için bu eğitime katılabilirler.
 5. Satış temsilcileri: Satış temsilcileri, müşterilere ürünlerini ve hizmetlerini sunarken daha etkili olmak için bu eğitime katılabilirler.
  Temel sunum teknikleri becerileri eğitimi, her seviyeden sunum yapan kişilere hitap eder ve sunum becerilerini geliştirmek isteyen herkesin katılması önerilir.  

Eğitim İçeriği

Temel sunum teknikleri becerileri eğitimi, sunum yapan kişilere sunumlarını daha etkili hale getirmek için gerekli olan temel becerileri öğretmeyi hedefler. Eğitim boyunca, sunum hazırlama, etkili bir açılış yapma, görsel ve beden dilinin kullanımı, etkili bir şekilde konuşma, dinleyicilerle etkileşim kurma, sunum sonrası değerlendirme ve pratik yapma gibi konular ele alınır.   Giriş
 • Eğitimin amacı
 • Eğitim kapsamı
Sunum Hazırlama
 • Sunumda kullanılacak materyallerin hazırlanması
 • İyi bir sunum hazırlamanın önemi
Etkili Bir Açılış Yapma
 • Dinleyicilerin dikkatini çekmek için kullanılabilecek teknikler
 • İlgi çekici açılış yapmanın önemi
Görsel ve Beden Dilinin Kullanımı
 • Görsel materyallerin etkili kullanımı
 • Beden dilinin etkili kullanımı
Etkili Bir Şekilde Konuşma
 • Konuşma hızı, vurgu, tonlama, nefes alma ve diksiyon gibi konular
 • Dinleyicilerin anlamasını kolaylaştırmak için nasıl konuşulması gerektiği
Dinleyicilerle Etkileşim Kurma
 • Dinleyicilerle nasıl etkileşim kurulacağı
 • Dinleyicilerin sorularını nasıl cevaplandırılacağı
Sunum Sonrası Değerlendirme
 • Geri bildirimlerin nasıl değerlendirileceği
 • Yapılan hataların nasıl düzeltilebileceği
Pratik Yapma
 • Örnek sunumlar üzerinde pratik yapma fırsatı
Sonuç
 • Eğitimin faydaları
 • Eğitimin katılımcılara kazandırdığı beceriler