fbpx
Generic filters
Search in title

Temel Sunum Teknikleri Becerileri

Eğitim Hakkında

Sunum yapmak, bilgiyi paylaşmanın ve fikirleri aktarmanın en etkili yollarından biridir. İş dünyasında, eğitimde ve hemen her alanda sunum yapma becerisi önemli bir hal almıştır. Bununla birlikte, bireylerin mesajlarını etkili bir şekilde iletebilmesi için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, “Temel Sunum Teknikleri Becerileri Eğitimi” kapsamlı bir sunum becerileri programı olarak tasarlanmıştır. Bu eğitim, katılımcılara güçlü ve etkileyici sunumlar yapma konusunda gereken bilgi ve becerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin temel amacı, katılımcıların sunum hazırlama, sunum sırasında etkili iletişim kurma ve sunum sonrası etkileşimi yönetme becerilerini geliştirmektir. Bu süreçte, sunumların planlanmasından, içerik geliştirme konuları üzerinde durur. Ayrıca, görsel araçların etkili kullanımından, dinleyicilerle etkileşim kurmaya kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacaktır.

Eğitimin ilk bölümünde, etkili bir sunumun temel unsurları üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda, sunum için doğru konunun seçilmesi, hedef kitleye uygun içeriğin belirlenmesi ve bu içeriğin etkili bir şekilde düzenlenmesi gibi konular işlenecektir.

İkinci olarak, sunum sırasında kullanılacak görsel ve işitsel araçların seçimi üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte bu araçların sunumu nasıl destekleyeceği üzerinde durulmaktadır. PowerPoint gibi sunum araçlarının etkili kullanımı, infografikler, videolar ve diğer görsel materyallerin sunuma nasıl entegre edileceği konusunda pratik bilgiler verilecektir. Görsel araçların doğru kullanımı, mesajın daha akılda kalıcı ve etkileyici olmasını sağlar.

Üçüncü olarak, sunum sırasında etkili iletişim teknikleri ve beden dili kullanımı üzerinde durulacaktır. Etkili bir sunucu, sadece sözlü iletişimle değil, aynı zamanda beden dilini de kullanarak mesajını güçlendirebilmektedir. Ses tonunun kontrolü, jest ve mimiklerin kullanımı gibi konular detaylı bir şekilde işlenmektedir. Ayrıca, dinleyici ile etkileşim kurmanın ve onların dikkatini çekmenin yolları üzerinde de durulmaktadır.

Temel Sunum Teknikleri Becerileri, sunum sırasında olası sorunlarla nasıl başa çıkılacağını  ve sıkça karşılaşılan zorlukların üstesinden gelme yöntemleri tartışılacaktır.

Bu eğitim, katılımcılara yalnızca teorik bilgiler sunmaktadır.  Aynı zamanda çeşitli uygulamalı atölye çalışmaları, grup etkinlikleri ve bireysel sunum simülasyonları ile öğrenilenleri pekiştirecek. Katılımcılar, eğitim süresince aldıkları geri bildirimlerle sunum becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Etkili sunum yapmanın temel prensipleri.
 2. Sunum için içerik geliştirme ve düzenleme teknikleri.
 3. Görsel ve işitsel araçların etkili kullanımı.
 4. Beden dili, ses tonu ve diğer iletişim becerilerinin sunum performansına etkileri.
 5. Dinleyicilerle etkileşim kurma ve onların dikkatini çekme yöntemleri.
 6. Sunum sırasında karşılaşılabilecek sorunlara çözüm bulma teknikleri.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmak için özel bir ön koşul bulunmamaktadır; ancak katılımcıların temel bilgisayar kullanımı becerilerine ve temel iletişim becerilerine sahip olmaları önerilir.

Kimler Katılmalı

 • Her seviyeden profesyoneller.
 • Eğitimciler ve öğretmenler.
 • Satış ve pazarlama temsilcileri.
 • İnsan kaynakları uzmanları.
 • Liderler ve yöneticiler.
 • Etkili sunum yapma becerilerini geliştirmek isteyen herkes.

Outline

Gün 1:
 • Sunum yapmanın temelleri: Konu seçimi, içerik geliştirme.
 • Sunumun yapısı: Giriş, gelişme, sonuç.
 • Görsel ve işitsel araçların kullanımı.
 • Beden dili ve ses tonunun etkili kullanımı.
Gün 2:
 • Dinleyicilerle etkileşim teknikleri.
 • Sunum sırasında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri.
 • Uygulamalı atölye çalışmaları ve grup sunumları.
 • Bireysel sunum simülasyonları ve geri bildirimler.
Kapanış:
 • Genel değerlendirme ve katılımcı geri bildirimleri.
Bu iki günlük eğitim programı, katılımcıların sunum teknikleri konusundaki becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla detaylı ve kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.