fbpx
Generic filters
Search in title

Orta Seviye Excel Eğitimi

Eğitim Hakkında

Orta Seviye Excel Eğitimi, Excel’i daha etkin bir şekilde kullanmak isteyen katılımcılara yöneliktir. Bu eğitim, Excel’in temel özelliklerini kullanan kişilere daha ileri düzeyde beceriler kazandırmayı hedefler.

Eğitim sürecinde, katılımcılar Excel’in işlevlerini ve formüllerini daha iyi anlama ve kullanma becerilerini geliştirirler. Örneğin, SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS gibi birden çok koşul içeren formüllerin kullanımını öğrenirler. Ayrıca, mantıksal fonksiyonlar, metin işleme fonksiyonları ve finansal fonksiyonlar gibi farklı kategorilerdeki işlevlerin kullanımını da ele alırlar.

Orta Seviye Excel Eğitimi, veri analizi için önemli araçlar ve teknikler sunar. Pivot Tablolarının kullanımıyla büyük veri kümelerini analiz etmeyi ve özetlemeyi öğrenirler. Veri filtreleme, sıralama ve alt toplamlarla ilgili becerilerini geliştirirler. Ayrıca, grafik oluşturma ve verileri görsel olarak temsil etme konusunda da ileri düzey beceriler kazanırlar.

Eğitim sürecinde, katılımcılar Excel’in veri yönetimi yeteneklerini geliştirirler. Tablolar oluşturma, veri doğrulama, hücreleri birleştirme ve ayırma gibi işlemleri öğrenirler. Ayrıca, veri analizi için filtreleme ve sıralama tekniklerini kullanmayı öğrenirler.

Orta Seviye Excel Eğitimi, Excel’i daha etkin bir şekilde kullanarak veri analizi, raporlama ve karar verme süreçlerinde katılımcıların becerilerini geliştirmeyi hedefler. Katılımcılar, daha karmaşık veri tablolarını yönetme, verileri analiz etme ve görselleştirme konularında daha güçlü bir temel oluştururlar. Bu sayede, iş hayatında daha verimli çalışma ve daha iyi sonuçlar elde etme imkanına sahip olurlar.

Orta Seviye Excel Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz

Neler Öğreneceksiniz?

Orta seviye bir Excel eğitiminde, genellikle aşağıdaki konuları öğrenebilirsiniz:  
 • Veri girişi ve formatlama: Hücrelere veri girişi, verileri formatlama, sütunları ve satırları genişletme veya daraltma gibi temel işlemleri öğrenebilirsiniz.
 • Formüller ve fonksiyonlar: Toplama, çarpma, ortalama, en küçük ve en büyük değer bulma, arama ve eşleştirme gibi formülleri ve fonksiyonları öğrenebilirsiniz.
 • Veri analizi: Verileri filtreleme, sıralama, gruplama, tablo oluşturma ve pivot tablo kullanma gibi veri analiz tekniklerini öğrenebilirsiniz.
 • Grafikler ve şemalar: Verileri görselleştirme için grafik ve şemalar oluşturma, tasarımı değiştirme ve analiz etme gibi becerileri öğrenebilirsiniz.
 • İşlevsel formlar ve makrolar: Formlar oluşturma, verileri daha hızlı ve etkili bir şekilde işleme ve zaman tasarrufu sağlama amacıyla makrolar yazma gibi becerileri öğrenebilirsiniz.

Ön Koşullar

Orta seviye bir Excel eğitimine katılmak için genellikle aşağıdaki ön koşulların yerine getirilmesi beklenir:  
 • Temel Excel bilgisi: Excel’in temel işlemlerini, veri girişi, formatlama, hücrelere formül ve fonksiyon girişi gibi konuların bazılarını bilmek ön koşul olarak kabul edilir.
 • Bilgisayar kullanma becerisi: Excel kullanmak için bilgisayarın temel işlevlerini anlamak ve kullanmak gerekir.
 • Matematiksel düşünce: Formüller ve fonksiyonların kullanımı sırasında matematiksel düşünce ve hesaplama becerileri gereklidir.
  Bu ön koşulların yerine getirilmesi, orta seviye bir Excel eğitiminde daha etkili bir şekilde öğrenmeyi ve uygulamayı mümkün kılar. Eğer bu ön koşulları yerine getiremezseniz, temel seviye bir Excel eğitimine katılmayı düşünebilirsiniz.

Kimler Katılmalı

Orta seviye bir Excel eğitimi, aşağıdaki kişiler katılabilir:  
 • İşletmelerde veri işleme görevleri olan çalışanlar: Excel kullanarak verileri analiz etme, raporlama ve veri tabanı oluşturma gibi görevler yapan çalışanlar orta seviye bir Excel eğitimi sayesinde daha etkili bir şekilde çalışma becerilerini geliştirebilirler.
 • Finans ve muhasebe çalışanları: Finansal verileri toplama, analiz etme ve raporlama için Excel’i kullanan çalışanlar, orta seviye bir Excel eğitimi ile daha etkili veri analizi yapma ve daha kompleks hesaplamalar yapabilme becerilerini geliştirebilirler.
 • Veri analistleri: Veri analizi yapmak için Excel’i kullanmayı planlayan veya halihazırda kullanan veri analistleri, orta seviye bir Excel eğitimi ile veri analitik tekniklerini ve verileri daha etkili bir şekilde işleme becerilerini geliştirebilirler.
 • İşletmelerde yönetici pozisyonlarında olanlar: Excel kullanarak verileri analiz etme, raporlama ve veri tabanı oluşturma gibi görevler yapan yöneticiler, orta seviye bir Excel eğitimi sayesinde daha etkili bir şekilde verileri yönetme ve yönetim kararlarını verme becerilerini geliştirebilirler.
  Bu sıralamaya dayanarak, Excel’i etkin bir şekilde kullanmak isteyen ve veri işleme ve analitik görevleri olan herkes orta seviye bir Excel eğitimine katılabilir.

Outline

.

Eğitim Talep Formu

Office Programları Eğitimi

Office Programları Eğitimi Office Programları, iş dünyasında en yaygın olarak kullanılan ofis üretkenlik araçlarıdır. Bu nedenle Eğitim, katılımcılara Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Workspace

Eğitimi İncele »

Temel Seviye Excel Eğitimi

Temel Seviye Excel Eğitimi, Excel’i kullanmaya yeni başlayan katılımcılara yöneliktir. Bu eğitim, Excel’in temel özelliklerini ve işlevlerini anlama ve kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Eğitim sürecinde,

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Excel Eğitimi

İleri Seviye Excel Eğitimi, Excel’in gelişmiş özelliklerini ve işlevlerini keşfetmek isteyen katılımcılara yöneliktir. Eğitim, Excel’i anlamak ve verinin analizi,  görselleştirmesi ve yönetiminde ileri düzey beceriler

Eğitimi İncele »

Temel ve İleri Seviye Word Eğitimi

Temel ve İleri Seviye Word Eğitimi, katılımcılara Microsoft Word’un güçlü yeteneklerini ve uygulamalarını derinlemesine öğretir. Kapsamlı bir kurs olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar, belgeleri oluşturma, düzenleme, biçimlendirme

Eğitimi İncele »