fbpx
Generic filters
Search in title

Stratejik Pazarlama Eğitimi

Eğitim Hakkında

Stratejik pazarlama, işletmelerin piyasa konumlarını güçlendirmeleri, rekabet avantajı elde etmeleri ve uzun vadeli başarı sağlamaları için kritik bir rol oynar. Bu kapsamlı süreç, pazar araştırması, hedef kitle analizi, marka konumlandırma, pazarlama iletişimi ve dağıtım stratejileri gibi çeşitli unsurları içerir. “Stratejik Pazarlama Eğitimi”, katılımcılara işletmelerinin pazarlama hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak stratejik düşünme becerileri ve araçları sunan iki günlük yoğun bir programdır. Eğitim, stratejik pazarlama planlamasının temellerinden, dijital pazarlama trendlerine, marka yönetiminden, müşteri ilişkileri yönetimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Katılımcılar, pazarlama stratejilerini etkin bir şekilde geliştirme, uygulama ve değerlendirme konusunda kapsamlı bilgi edinecekler. Eğitim, katılımcılara, değişen pazar koşullarına hızla uyum sağlama ve işletmelerini sürdürülebilen bir şekilde büyütme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Stratejik pazarlama planlamasının temelleri ve önemi
 • Pazar araştırması ve hedef kitle analizi yöntemleri
 • Marka konumlandırma ve marka değerinin artırılması stratejileri
 • Etkili pazarlama iletişimi ve reklam stratejileri
 • Dijital pazarlama trendleri ve sosyal medya yönetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve sadakat programlarının geliştirilmesi
 • Stratejik pazarlama kampanyalarının ölçümü ve analizi
 • Yenilikçi pazarlama teknikleri ve sürdürülebilir pazarlama uygulamaları

Ön Koşullar

Bu eğitim programına katılmak için katılımcıların pazarlama ve işletme konularında temel bir anlayışa sahip olmaları önerilir. Stratejik düşünme ve analitik becerilere sahip olmak, programdan alınacak verimi artıracaktır.

Kimler Katılmalı

 • Pazarlama yöneticileri ve strateji geliştirme ile görevli profesyoneller
 • İş geliştirme yöneticileri ve ürün yöneticileri
 • Girişimciler ve işletme sahipleri
 • Pazarlama ve işletme alanında kariyer yapmayı hedefleyenler
 • Kurumsal iletişim ve marka yönetimi ile ilgilenen profesyoneller
 

Outline

1. Gün:
 • Stratejik Pazarlama Planlamasının Temelleri
  • Stratejik pazarlama planlaması ve pazar analizi
  • Hedef kitle belirleme ve segmentasyon
 • Marka Yönetimi ve Konumlandırma
  • Marka oluşturma ve konumlandırma stratejileri
  • Marka değeri ve marka sadakatini artırma teknikleri
 • Pazarlama İletişimi ve Reklam Stratejileri
  • Etkili reklam ve promosyon teknikleri
  • Entegre pazarlama iletişimi (IMC) ve medya planlaması
2. Gün:
 • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi
  • Dijital pazarlama trendleri ve sosyal medya stratejileri
  • İçerik pazarlama ve SEO’nun önemi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
  • CRM sistemlerinin kurulması ve yönetimi
  • Müşteri sadakat programları ve müşteri deneyimi yönetimi
 • Stratejik Pazarlama Kampanyalarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi
  • Pazarlama kampanyalarının performans ölçümü
  • ROI analizi ve stratejik değerlendirmeler
“Stratejik Pazarlama Eğitimi”, katılımcılara, işletmelerinin pazarlama hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak stratejik düşünme becerileri ve araçları sunar. Bu derinlemesine eğitim, katılımcıların pazarlama stratejilerini etkili bir şekilde geliştirme, uygulama ve değerlendirme yeteneklerini geliştirecek ve onları değişen pazar koşullarında başarıya ulaştıracak donanıma sahip hale getirecektir.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.