Generic filters
Search in title

Stratejik Pazarlama Eğitimi

Eğitim Hakkında

Stratejik pazarlama eğitimi, işletme yönetimi, pazarlama ve satış stratejileri gibi konulara odaklanan bir eğitimdir. Bu eğitim, özellikle işletmelerin uzun vadeli hedeflerini belirleyerek, kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Ayrıca pazarlama stratejilerinin tasarlanması, planlanması ve uygulanması konularında da derin bir anlayış sağlar. Stratejik pazarlama eğitimleri, genellikle MBA programları içinde yer alır ve üst düzey yöneticilere, işletme sahiplerine, pazarlama yöneticilerine, girişimcilere ve ilgili diğer profesyonellere yöneliktir. Bu eğitimlerde, pazarlama araştırması, hedef kitle belirleme, segmentasyon, konumlandırma, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve promosyon stratejileri gibi konular ele alınır. Stratejik pazarlama eğitimi, işletmelerin pazarda rekabetçi kalabilmesi için gereken bilgi, beceri ve stratejileri kazandırmayı amaçlar. Eğitim sonunda, katılımcılar işletmelerinin pazarlama stratejilerini geliştirme ve uygulama konularında daha etkin ve verimli olacaklardır.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Pazarlama Stratejisi: Eğitim, katılımcıların işletmelerinin pazarlama stratejilerini belirlemelerine yardımcı olacak temel kavramları, araçları ve teknikleri kapsar. Stratejik pazarlama planlama süreci, stratejik hedeflerin belirlenmesi, pazarlama kararları almak için veri toplama ve analizi, stratejik seçenekleri değerlendirme ve seçme konularında bilgi sağlar.
 2. Hedef Kitle Belirleme ve Segmentasyon: Eğitim, işletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve hedef kitlelerini tanımlamalarına yardımcı olur. İşletmelerin farklı müşteri segmentlerine nasıl odaklanacağına ve hedef kitlelerini nasıl belirleyeceğine yönelik stratejileri tartışır.
 3. Ürün Yönetimi: Eğitim, katılımcıların ürün geliştirme, ürün portföyü yönetimi, ürün ömrü yönetimi, ürün farklılaştırması, markalaşma ve ambalajlama gibi konuları anlamalarına yardımcı olur.
 4. Fiyatlandırma Stratejileri: Eğitim, katılımcıların ürünlerinin fiyatlandırmasını, fiyat kararlarını verme sürecini, farklı fiyatlandırma stratejilerini ve fiyatlandırma taktiklerini öğrenmelerine yardımcı olur.
 5. Dağıtım Kanalları: Eğitim, katılımcıların işletmelerinin ürünlerini nasıl dağıtacağına yönelik stratejileri tartışmalarına yardımcı olur. Kanal türleri, kanal yönetimi, lojistik, tedarik zinciri yönetimi gibi konular ele alınır.
 6. Promosyon Stratejileri: Eğitim, katılımcıların işletmelerinin ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak için kullanabilecekleri farklı pazarlama iletişimi araçlarına (reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış teşvikleri, dijital pazarlama vb.) yönelik stratejileri öğrenmelerine yardımcı olur.
 7. Müşteri İlişkileri Yönetimi: Eğitim, katılımcıların müşterileriyle nasıl etkileşimde bulun acak olursak, müşteri ilişkileri yönetimi konusunda eğitim katılımcılara, işletmelerin müşteri sadakatini artırmak için nasıl çalışabilecekleri konusunda fikirler verir. Bu konu, müşteri beklentilerinin belirlenmesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri deneyimi yönetimi, müşteri geri bildirimleri toplama ve analizi, müşteri sadakati programları, müşteri şikayetleri yönetimi ve kriz yönetimi gibi konuları kapsar.

Kimler Katılmalı

Stratejik Pazarlama Eğitimi, her sektörden ve her ölçekten işletmelerin pazarlama stratejilerini oluşturmak veya geliştirmek isteyen çalışanları için tasarlanmıştır. Özellikle pazarlama yöneticileri, pazarlama müdürleri, satış yöneticileri, iş geliştirme yöneticileri, ürün yöneticileri, marka yöneticileri, dijital pazarlama uzmanları, araştırma uzmanları, analistler, danışmanlar, girişimciler ve yöneticiler eğitime katılabilirler. Ayrıca, pazarlama alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler ve yeni mezunlar da bu eğitime katılarak, pazarlama stratejilerinin temellerini öğrenerek kariyerlerine başlangıç yapabilirler. Eğitime katılmadan önce, temel pazarlama kavramlarına aşina olmak faydalı olacaktır, ancak bu şart değildir.  

Eğitim İçeriği

Giriş: Pazarlama Kavramları ve İlkeleri
 • Pazarlama Nedir?
 • Pazarlama Karması
 • Müşteri Odaklı Pazarlama
 • Pazarlama Stratejileri
Pazarlama Planlaması
 • Pazarlama Planlama Süreci
 • Pazarlama Araştırması
 • SWOT Analizi
 • Hedef Belirleme
 • Pazarlama Hedefleri ve Stratejileri
 • Bütçe Planlama
Marka Yönetimi
 • Marka Tanımı ve Özellikleri
 • Marka Değeri
 • Marka Farkındalığı
 • Marka Kişiliği
 • Marka Yönetimi Stratejileri
Ürün Yönetimi
 • Ürün Yaşam Döngüsü
 • Yeni Ürün Geliştirme
 • Ürün Fiyatlandırma Stratejileri
 • Ürün Yerleştirme ve Dağıtım Kanalları
Rekabet Analizi ve Pazar Segmentasyonu
 • Rekabet Analizi
 • Pazar Segmentasyonu
Hedef Pazarlar ve Konumlandırma Stratejileri Promosyon Stratejileri
 • Reklam ve Halkla İlişkiler
 • Kişisel Satış ve Satış Promosyonları
 • Dijital Pazarlama Stratejileri
Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Müşteri Sadakati Programları
 • Müşteri Geri Bildirimleri
 • Müşteri Deneyimi Yönetimi
 • Müşteri Şikayetleri Yönetimi ve Kriz Yönetimi
Pazarlama Araştırması
 • Pazarlama Araştırması Yöntemleri
 • Veri Toplama Teknikleri
 • Veri Analizi ve Raporlama
Dijital Pazarlama
 • SEO (Arama Motoru Optimizasyonu)
 • SEM (Arama Motoru Reklamları)
 • Sosyal Medya Pazarlaması
 • E-Posta Pazarlaması
 • İçerik Pazarlaması
Uluslararası Pazarlama
 • Kültürel Farklılıklar
 • Uluslararası Pazar Araştırması
 • Uluslararası Kanal Stratejileri
 • Uluslararası Fiyatlandırma
 • Uluslararası Promosyon Stratejileri