fbpx
Generic filters
Search in title

Managing Agile Projects With Scrum Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Managing Agile Projects With Scrum” eğitimi, katılımcılara Çevik yaklaşımın en popüler metodolojilerinden biri olan Scrum‘un kapsamlı bir anlayışını sağlar. Bu eğitim, proje yöneticileri, ürün sahipleri, Scrum ustaları ve ekip üyelerinin Çevik proje yönetimi pratiğinde Scrum metodolojisini etkili bir şekilde uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Scrum, ekiplerin daha esnek, yinelemeli ve iş değeri odaklı bir yaklaşım sağlar. Bununla birlikte yüksek kaliteli yazılım ürünleri sunmalarına yardımcı olur.

Eğitim süreci, Scrum çerçevesinin detaylı bir şekilde incelenmesiyle başlar. Bu çerçeve, Scrum’un çalışması, kullanıldığına ve projelerin yönetilmesine yardımcı olması hakkında bir anlayış sağlar. Scrum çerçevesi, ekip üyelerinin birlikte nasıl çalıştığını, projelerin nasıl planlandığını ve yönetildiğini ve hangi araçların kullanıldığını anlama açısından önemlidir.

Eğitim, ayrıca katılımcılara Scrum takımının çeşitli rollerini ve sorumluluklarını ayrıntılı olarak tanıtır. Bu roller Scrum Master, Ürün Sahibi ve Geliştirme Takımını içerir. Her rolün işlevi ve sorumlulukları, bir Scrum takımının çalışmasında önemli bir rol oynar.

Eğitimde, sprint planlama ve yürütme, ürün biriktirme listesi yönetimi ve günlük Scrum toplantıları gibi Scrum’un temel etkinlikleri üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte etkinlikler, bir proje üzerinde çalışan Scrum takımlarının verimli bir şekilde işbirliği yapmalarını kolaylaştırır. İş gereksinimlerini belirlemelerini ve projeyi başarıyla tamamlamalarını sağlar.

Ayrıca, eğitim sürecinde, sprint incelemesi ve retrospektif gibi sürekli iyileştirme mekanizmaları üzerinde durulmaktadır. Bunlar, projenin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan önemli araçlardır.

Eğitim programı, ayrıca katılımcıları Scrum sertifikasyon sürecine de hazırlar. Bununla birlikte, Scrum sertifikaları, Scrum yönetimi becerilerinin kabul edilmiş bir standardını gösterir. Sahiplerine Çevik proje yönetiminde daha fazla yetkinlik ve güvenilirlik sağlar.

Sonuç olarak, “Managing Agile Projects With Scrum” eğitimi, Scrum’un temel kavramları, rolleri, etkinlikleri ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Katılımcıları Çevik proje yönetiminde Scrum metodolojisini etkili bir şekilde uygulamaya hazırlar.

Eğitimlerimize  buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Scrum eğitiminde, aşağıdaki konularda bilgi edinebilirsiniz:
 1. Scrum’un temel prensipleri, kavramları ve terminolojisi
 2. Scrum takımı yapıları ve rolleri
 3. Agile yazılım geliştirme ve Scrum arasındaki farklar
 4. Sprint planlaması, görev tahtası ve sprint retrospektifi
 5. Ürün sahibi rolü ve ürün gereksinimlerinin yönetimi
 6. Scrum Master rolü ve sorumlulukları
 7. Ekip içi işbirliği, iletişim ve problem çözme becerileri
 8. Scrum ölçümleri ve metrikleri
 9. Scrum uygulama yöntemleri ve uygulama senaryoları
Scrum eğitimi, özellikle yazılım geliştirme projeleri için kullanılan bir metodoloji olduğu için, yazılım geliştirme sürecinde çalışanlar, proje yöneticileri, yazılım testçileri ve diğer ilgili kişiler için yararlı olabilir.

Ön Koşullar

Scrum eğitimi için herhangi bir ön koşul yoktur. Bu eğitim, herhangi bir sektörde herhangi bir pozisyonda çalışan herkesin katılabileceği bir eğitimdir. Ancak, eğitim sırasında Agile yazılım geliştirme hakkında temel bir anlayışa sahip olmak yararlı olabilir. Bu nedenle, Agile metodolojiler hakkında temel bir bilgi sahibi olmanız önerilir. Ayrıca, eğitim sırasında kullanılacak olan Scrum araçlarına aşina olmak için bir dizi önceden hazırlık eğitimi veya uygulama yapmak da yararlı olabilir. Bunlar arasında Scrum tahtası kullanımı, Sprint planlaması, görev tanımlama ve diğer Scrum etkinliklerine aşina olmak gibi konular yer alabilir. Ancak, Scrum eğitimi için herhangi bir formal eğitim veya deneyim gerekli değildir. Eğitim, Scrum ve çevik metodolojiler hakkında temel bir anlayış kazanmak isteyen herkes için uygun bir eğitimdir.

Kimler Katılmalı

Scrum eğitimi, özellikle yazılım geliştirme sürecinde yer alan ve çevik yöntemleri kullanmak isteyen herkes için uygun bir eğitimdir. Aşağıdakiler gibi farklı rollerdeki katılımcılar, bu eğitimden fayda sağlayabilirler:
 1. Yazılım geliştiricileri, yazılım testçileri ve diğer teknik ekipler
 2. Proje yöneticileri, ürün yöneticileri ve ürün sahipleri
 3. İş analistleri ve test yöneticileri
 4. Scrum Master veya Agile koçları
 5. İşletme yöneticileri ve liderleri
Scrum eğitimi, proje yönetimi, takım yönetimi, iş birliği, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmek isteyen herkes için de faydalıdır. Eğitim, Scrum metodolojisi hakkında temel bilgileri sağlar ve ekiplerin daha çevik ve etkili bir şekilde çalışmalarını sağlar.

Outline

 • Introduction to Managing Agile Projects with Scrum
 • Features of Agile
 • Features of Scrum
 • Key Concepts
 • The History of Agile
 • Background Information of Agile
 • Agile Approaches
 • The Benefits of Agile
 • Project Constraints in Traditional Projects
 • Project Constraints in Agile Projects
 • Agile Process
 • The Benefits of Using Agile
 • Scrum Framework
 • Scrum Roles
 • Scrum Artefacts
 • Scrum Events
 • Release Planning
 • Enterprise Scrum
 • Overview

Eğitim Talep Formu