Generic filters
Search in title

Sistem Mühendisliği Temel Eğitimi

Sistem Mühendisliği Temel Eğitimi

Eğitim Hakkında

Sistem Mühendisliği Temel Eğitimi, disiplinlerarası bir alan olan sistem mühendisliği disiplininin temelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bir sistemin yaşam döngüsü boyunca gereksinimleri, tasarımı, geliştirilmesi, işletilmesi ve bakımı süreçlerini detaylı bir şekilde inceler. Bu alan, projelerin teknik, mali, zamanlama ve performans gibi çeşitli faktörlerini yönetmek için bir dizi prensip ve uygulamaları benimser.

Bu kapsamlı eğitim, geniş bir yelpazede temel konuları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, katılımcılar sistem mühendisliği süreçlerini, modern araçlarını ve uygulama alanlarını derinlemesine anlayabilirler. Eğitim, örnek olay incelemeleri ve uygulamalı projeler ile desteklenmektedir. Böylece, katılımcılara gerçek dünya problemlerini çözme konusunda değerli pratik deneyimler kazandırmayı hedefler.

Sistem Mühendisliği Temel Eğitimi, katılımcılara sistem mühendisliği konseptlerini ve metodolojilerini öğretir. Aynı zamanda bu prensipleri ve araçları çeşitli sektörlerde nasıl uygulayacaklarını da gösterir. Eğitim süresince, katılımcılar teorik bilgileri pratiğe dökerek, çeşitli sistem mühendisliği zorluklarına çözümler üretebilme yeteneğini geliştirirler.

Bu eğitim, sistem mühendisliği alanında uzmanlaşmayı amaçlamaktadır.  Bu nedenle, sektörde rekabetçi bir avantaj elde etmeyi hedefleyen bireyler için idealdir. Eğitim, katılımcıların teknik ve yönetim becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca, sektördeki yenilikçi ve etkili çözümleri üretmelerine yardımcı olacak değerli pratik deneyimler sunar.

Bu eğitim programı belirli anahtar kelimeler ve konseptler etrafında stratejik olarak tasarlanmıştır. Sistem Mühendisliği Temel Eğitimi kavramı, katılımcılara bu alandaki en güncel ve en etkili metodolojileri, araçları ve en iyi uygulamaları öğretmeyi hedeflemektedir. Bu sayede katılımcılar sektörde aranılan uzmanlardan biri olabilirler. Eğitimimiz, sistem mühendisliği alanındaki en son trendleri, teknolojileri ve uygulamaları takip eden, deneyimli ve bilgili eğitmenler tarafından verilmektedir.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Sistem Mühendisliği Girişi: Sistem mühendisliğinin temelleri, tarihçesi, evrimi ve farklı disiplinleri hakkında genel bir bakış.
 2. Sistem Mühendisliği Süreçleri: Sistem analizi, tasarım, geliştirme, entegrasyon, işletme ve bakım gibi çeşitli sistem mühendisliği süreçlerini kapsar.
 3. Proje Yönetimi: Sistem mühendisliği projelerini planlama, takip etme ve yönetme prensipleri.
 4. Risk Yönetimi: Projelerde karşılaşılan riskleri tanımlama, analiz etme ve yönetme prensipleri.
 5. Kalite Yönetimi: Sistem mühendisliği çıktılarının kalitesini sağlama ve iyileştirme stratejileri.
 6. Sistem Mühendisliği Araçları: Sistem mühendisliği süreçlerini desteklemek ve otomatikleştirmek için kullanılan yazılım araçları ve teknolojiler.
 7. Uygulama Alanları: Savunma, uzay, bilgi teknolojileri, enerji, ulaştırma gibi farklı sektörlerde sistem mühendisliğinin uygulamaları.
Özel Konular: Güvenlik, güvenilirlik, bakım, sürdürülebilirlik ve çevre dostu sistem mühendisliği gibi spesifik konular

Ön Koşullar

 • Temel mühendislik bilgisi,
 • Matematik ve fizik alanlarında temel bilgi,
 • Problem çözme ve analitik düşünme becerileri.
Eğitim, katılımcılara sistem mühendisliği disiplinlerinde geniş bir perspektif kazandırmayı ve bu alandaki kariyer fırsatlarını keşfetmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim aynı zamanda, katılımcıların teknik ve yönetim becerilerini geliştirerek, sektörde rekabetçi ve yenilikçi çözümler üretmelerine yardımcı olacak pratik deneyimler sunar.

Kimler Katılmalı

 • Sistem Mühendisliği alanına ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmayı planlayan mühendislik öğrencileri ve yeni mezunlar,
 • Teknik projelerde çalışan ve sistem mühendisliği prensipleri ve uygulamalarını öğrenmek isteyen mühendisler ve teknik uzmanlar,
 • Karmaşık sistemlerin tasarımı ve yönetimi konularında bilgi ve beceri geliştirmek isteyen proje ve program yöneticileri.

Outline

1.Gün: Sistem Mühendisliği ve Temel Kavramlar

Sabah Oturumu: Sistem Mühendisliği Girişi
 • Sistem mühendisliği nedir?
 • Sistem mühendisliği tarihçesi ve evrimi
 • Sistem mühendisliği disiplinleri
Öğleden Sonra Oturumu: Sistem Mühendisliği Temel Kavramları
 • Sistemler, alt sistemler ve bileşenler
 • Sistem özellikleri ve davranışları
 • Sistem döngüleri ve yaşam döngüsü modelleri

2.Gün: Sistem Mühendisliği Süreçleri

Sabah Oturumu: Sistem Mühendisliği Süreçleri
 • İhtiyaç analizi
 • Sistem tasarımı ve mimarisi
 • Sistem modellemesi ve simulasyonu
Öğleden Sonra Oturumu: Sistem İmplementasyonu ve Entegrasyonu
 • Sistem implementasyonu
 • Sistem entegrasyonu
 • Sistem testi ve doğrulama
3.Gün: Sistem Mühendisliği Yönetimi ve AraçlarıSabah Oturumu: Sistem Mühendisliği Yönetimi
 • Proje ve risk yönetimi
 • Kalite yönetimi
 • Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerinin yönetimi
Öğleden Sonra Oturumu: Sistem Mühendisliği Araçları
 • Sistem mühendisliği yazılım ve araçları
 • Model tabanlı sistem mühendisliği
 • Sistem mühendisliği dokümantasyonu ve raporlama

4.Gün: Sistem Mühendisliği Uygulama Alanları ve Özel Konular

Sabah Oturumu: Sistem Mühendisliği Uygulama Alanları
 • Savunma ve uzay
 • Bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon
 • Enerji ve ulaştırma
Öğleden Sonra Oturumu: Özel Konular
 • Sistem güvenliği mühendisliği
 • Sistem güvenilirliği, kullanılabilirliği, bakımı ve güvenliği
 • Sürdürülebilir ve çevre dostu sistem mühendisliği

5.Gün: Sistem Mühendisliği Örnek Çalışmaları ve En İyi Uygulamalar

Sabah Oturumu: Örnek Çalışmalar
 • Sistem mühendisliği örnek çalışmaları analizi
 • Çeşitli sektörlerdeki başarılı ve başarısız örnekler
Öğleden Sonra Oturumu: En İyi Uygulamalar ve Gelecek Perspektifleri
 • Sistem mühendisliği en iyi uygulamaları
 • Gelecek perspektifleri ve yeni teknolojilerin sistem mühendisliğine etkisi
 • Kariyer gelişim yolları ve ileri eğitim imkanları

Eğitim Talep Formu