fbpx
Generic filters
Search in title

Programming in C# 7.0 with Visual Studio 2019 Eğitimi

C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

Eğitim Hakkında

C# 7.0 ile Visual Studio 2019 Eğitimi, yazılım geliştirme becerilerini öğrenmek isteyenler için kaynak ve rehberdir. Bu eğitim, C# programlama dilinin 7.0 sürümünü ve Visual Studio 2019 geliştirme ortamını kullanarak programlama becerilerini kazanmayı hedefler. Katılımcılar bu süreçte, temel kavramlar, yapılar, sözdizimi ve C# dilinin özellikleri öğrenir.

Eğitim, öğrencilere C# dilini ve Visual Studio 2019’un nasıl kullanılacağını öğrenir. Yazılım geliştirme sürecini anlar ve uygulama becerilerini geliştirirler. Temel C# 7.0 konuları, değişkenler, koşullar, fonksiyonlar ve nesne tabanlı programlama gibi başlıklar üzerinde durulur. Bu sayede öğrenciler, C# dilinin temellerini öğrenerek uygulamalı projeler üzerinde çalışabilirler.

Eğitimin bir diğer önemli yönü, Visual Studio 2019’un özelliklerini ve fonksiyonlarını kapsamasıdır. Visual Studio 2019, güçlü bir entegre geliştirme ortamıdır. Kurumlara hızlı ve verimli bir şekilde yazılım oluşturma imkanı sunar. Eğitim katılımcılarına, C# 7.0 ile Visual Studio 2019’u etkili bir şekilde kullanmayı öğretir. Eğitim aynı zamanda proje oluşturma, hata ayıklama, test etme ve dağıtım gibi süreçleri kapsar.

Eğitimin ilerleyen bölümlerinde, katılımcılar kullanıcı arayüzü tasarımı öğrenir. Bunun yanı sıra veri yapıları, dosya işlemleri, veritabanı erişimi, web uygulamaları gibi konuları da öğrenirler. Bu sayede öğrenciler, farklı uygulama alanlarında C# ve Visual Studio 2019’u kullanarak çeşitli projeler geliştirebilirler.

C# 7.0 ile Visual Studio 2019’un kullanımı da eğitimin önemli bir parçasını oluşturur. Eğitimde, kurumlara Visual Studio 2019’un özellikleri anlatılır. Katılımcılar, Visual Studio 2019’u etkin bir şekilde kullanarak projeler oluşturmayı öğrenir. Daha sonrasında ise kodlarını derleyip, hataları ayıklamayı ve sonuçları gözlemlemeyi öğrenir.

Eğitimin ilerleyen bölümlerinde, kurumlar kullanıcı arayüzü tasarımı, veri yapıları, algoritmalar, veritabanı erişimi gibi konuları öğrenir. Kurumlar, bu konuları öğrenirken aynı zamanda pratik uygulamalı projeler üzerinde çalışarak kendi becerilerini geliştirirler. Veritabanı uygulaması geliştirme veya bir web sitesi oluşturma gibi projeler üzerinde çalışarak çözüm üretmeyi öğrenirler.

C# 7.0 ile Visual Studio 2019 Eğitimi, öğrencileri C# programlama dilinin ve Visual Studio 2019’un profesyonel seviyede kullanımına hazırlar.

Neler Öğreneceksiniz?

C# 7.0 ile Visual Studio 2019 Eğitimi süresince, şunları öğrenebilirsiniz:  
 1. C# dilinin temel kavramları, yapıları ve söz dizimleri
 2. Visual Studio 2019 ortamının kullanımı
 3. Kullanıcı arayüzü tasarımı
 4. Veri yapıları ve algoritmalar
 5. Dosya işlemleri
 6. Veritabanı erişimi
 7. Web uygulamalarının geliştirilmesi
 8. Kod yazma, test etme ve hata ayıklama teknikleri
 9. C# 7.0 ve Visual Studio 2019 özelliklerinin ve fonksiyonlarının kullanımı
 10. Uygulamalı örnekler ve projeler üzerinde çalışma ve pratik yapma fırsatı.
Bu konuların tümü, eğitimin amacına ulaşmak için gerekli olan temel becerileri kazandırmak içindir.

Ön Koşullar

C# 7.0 ile Visual Studio 2019 Eğitimi için belirli bir ön bilgi gerekmese de, programlama dilleri ve temel kavramları hakkında bir fikrinizin olması faydalı olabilir. Ayrıca, diğer programlama dilleri konusunda deneyiminiz varsa, C# dilini daha hızlı öğrenmenize yardımcı olabilir. Eğitim, başlangıç seviyesindeki öğrenciler için de uygun olmasına rağmen, biraz tecrübe kazanmış olanlar için de faydalı olabilir.

Kimler Katılmalı

C# 7.0 ile Visual Studio 2019 Eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygun olabilir:  
 1. Yazılım geliştirme alanında çalışmak isteyen ve C# dili öğrenmek isteyen başlangıç seviyesi programcılar.
 2. Diğer programlama dilleri hakkında bir deneyime sahip olanlar ve C#’ı öğrenmek isteyenler.
 3. Visual Studio 2019 ortamını kullanmak isteyen ve bu ortamda yazılım geliştirme becerilerini geliştirmek isteyenler.
 4. Web ve masaüstü uygulamaları geliştirmek isteyenler.
 5. Yazılım projelerinde C# dili kullanmak isteyen ve bu dili daha da ileri seviyede kullanmak isteyen profesyoneller.
  Bu eğitim, sadece C# 7.0 ile Visual Studio 2019 konularına odaklanmaktadır ve diğer programlama dilleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmayanlar için de uygun olabilir.

Outline

The programming environment and explanation of .NET Core

 • Understanding Visual Studio 2019
 • Creating project and solution
 • İmport of the libraries
 • İmplementation of the solution
 

C# syntax

 • Data types, operators, and expressions
 • Loops, conditions
 • Creating methods
 • Handling exceptions
 • İnvoking methods
 • Creating overloaded methods
 • Optional and output parameters in methods
 

Structures and collections

 • implementation of structures and enum types
 • Organization of data in collections
 

Object-oriented programming

 • Event handlers
 • Creating classes
 • Defining and implementing of interfaces
 • İmplementation of strong type collections
 • Creating class hierarchies
 • Extending the .net Framework or Core classes
 

Working with files

 • Reading and saving files
 • Serializing and deserializing XML, JSON
 • Working with I/O library
 

Working with databases

 • Creating and using Entity data models
 • Querying data by using LINQ
 • Updating data with LINQ
 • Remote access to data on the network
 • Data access through Web services (REST)
 

Multithreaded and asynchronous programming

 • Multithreading implementation using Lambda expressions and tasks
 • Preparing asynchronous operations
 • Concurrency synchronization for data access
 

Optional (if time permits):

 • WPF Window Application project (.NET Framework)
 • NET MVC Project (.NET framework or .net Core)
 • Access to the data in SQL Server Azure Database (Cloud)

Eğitim Talep Formu

C++ Eğitimi

C++ Eğitimi: Güçlü ve Hızlı Uygulamaların Temel Taşı Kurumlar için C++ Eğitiminin Önemi İşletmelerde Verimlilik ve Performans için C++’ın Rolü C++, yüksek performanslı ve verimli

Eğitimi İncele »

C++ 11 Programlama Eğitimi

C++11 programlama eğitimi, C++’ın 2011 sürümünün etkileyici özelliklerini öğretir. C++11, modern ve verimli yazılım geliştirme imkanları sunar. Programlama temelleri bu eğitimde ayrıntılı bir şekilde incelenir.

Eğitimi İncele »

C++ Programlama Eğitimi

C++ programlama eğitimi, katılımcılara C++ diliyle uygulama geliştirme becerisi kazandırır. Veri yapıları, etkili veri yönetimini öğretir ve anlamak için kritiktir. Nesne yönelimli programlama, karmaşık yapıları

Eğitimi İncele »

C++ ile Güvenli Kodlama Eğitimi

C++ ile Güvenli Kodlama Eğitimi, çok önemlidir. Bu eğitim, yazılım güvenliğini artırmayı amaçlar. Katılımcılar, güvenli kodlama tekniklerini öğrenirler. Aynı zamanda, C++ dilinin güvenlik özelliklerini keşfederler.

Eğitimi İncele »

Qt Programming Eğitimi

Qt Programming Eğitimi, yazılım geliştiriciler için çok değerlidir. Bu eğitim, Qt kütüphanesinin temellerini öğretir. Aynı zamanda, platformlar arası uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Katılımcılar, GUI (Grafik Kullanıcı

Eğitimi İncele »

Advanced C++ Programlama Eğitimi

Advanced C++ Programlama Eğitimi, C++’ın ileri düzey özelliklerini kapsamlı bir şekilde sunar. Katılımcılar, nesne yönelimli programlama (OOP) prensipleri üzerinde çalışırlar. Fonksiyonel programlama, modern C++ yapıları

Eğitimi İncele »
C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

C# Eğitimi

C# Eğitimi: Güçlü ve Kapsamlı Uygulamaların Temeli Kurumlar için C# Eğitimlerinin Önemi İşletmelerin Verimliliği ve Güçlü Uygulamalar için C#’ın Rolü C#, Microsoft tarafından geliştirilen ve

Eğitimi İncele »
C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

Design Patterns in C# Eğitimi

Design Patterns in C# eğitimi, programlama dillerinden C# kullanarak tasarım kalıplarının nasıl uygulanabileceğini öğretmeyi amaçlayan bir eğitimdir. Tasarım kalıpları, yazılım tasarımında tekrarlanan problemlerin çözümü için

Eğitimi İncele »