fbpx
Generic filters
Search in title

Kurumsal Finans Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kurumsal Finans Eğitimi, şirketlerin finansal stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, finansal karar alma süreçlerini anlamalarını sağlar. Katılımcılara, sermaye yapısını, finansman alternatiflerini ve yatırım kararlarını değerlendirme yetisi kazandırılır. Ayrıca, sermaye maliyetini anlama ve optimizasyon teknikleri öğretir. Bu eğitimde, şirket değerlemesi yapma ve finansal performans analizi teknikleri de detaylı bir şekilde inceler.

Kurumsal Finans Eğitimi boyunca, nakit akışı yönetimi ve likidite planlaması gibi konular ele alınır. Katılımcılar, finansal risk yönetimi stratejilerini, özellikle de faiz oranı ve döviz risklerini yönetme becerilerini geliştirir. Ayrıca, finansal planlama ve bütçeleme teknikleri üzerinde durur. Bu eğitim, yatırım projelerinin değerlendirilmesi için gereken temel araçları sunar.

Katılımcılar, uzun vadeli finansal planlama ve kısa vadeli finansal operasyonları yönetme yeteneklerini geliştirir. Özellikle, şirketlerin iç kaynaklardan sermaye oluşturma yolları tartışır. Ayrıca, dış finansman kaynaklarına ve bunların maliyetlerine odaklanır. Kurumsal Finans Eğitimi, sermaye piyasalarında şirketlerin nasıl hareket etmeleri gerektiğini de gösterir.

Bu eğitim, katılımcılara, sermaye piyasalarındaki araçlar ve finansal inovasyonlar hakkında bilgi verir. Ayrıca, kurumsal yönetim ve hissedarlarla ilişkiler üzerine yoğunlaşır. Bu eğitim, şirket birleşmeleri, satın almaları ve işbirlikleri konusunda da derinlemesine bilgi sunar. Katılımcılar, finansal stratejileri, şirket politikaları ile nasıl uyumlu hale getireceklerini öğrenir.

Kurumsal Finans Eğitimi, finans yöneticileri, analistler ve yatırım danışmanları için idealdir. Bu eğitim, katılımcıların kurumsal finans alanında kariyer yapmaları için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Ayrıca, finansal dünyadaki güncel trendler ve teknolojik gelişmeler hakkında da bilgiler verir. Bu eğitim, sektördeki profesyonellerin rekabet güçlerini artırır, kariyer fırsatlarını genişletir.

Sonuç olarak, eğitim, finansal liderlik ve stratejik karar verme konularında katılımcılara geniş bir perspektif sunar. Eğitim, finansal dünyanın karmaşıklıklarını ve dinamiklerini anlamalarını sağlar, sektörde başarılı olmaları için gereken donanımı verir.

 

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Kurumsal Finansmanın Temelleri: Finansmanın temel kavramları, finansal yönetim ilkeleri ve değer yaratma.
 2. Sermaye Yapısı ve Maliyeti: Optimal sermaye yapısının belirlenmesi, borç ve öz sermaye maliyetleri.
 3. Yatırım Kararları ve Değerleme Yöntemleri: Nakit akışlarının indirgenmesi, projelerin net bugünkü değer (NPV) hesaplamaları ve iç verim oranı (IRR) analizi.
 4. Sermaye Bütçelemesi: Yatırım projelerinin değerlendirilmesi, risk ve belirsizlik altında karar alma.
 5. Risk Yönetimi ve Türev Araçları: Finansal risklerin yönetimi, türev araçların kullanımı ve hedge stratejileri.
 6. Kurumsal Değerlendirme: Şirket değerleme modelleri, finansal raporlama ve analiz.

Ön Koşullar

 • İşletme veya ekonomi alanında temel bilgi ve kavramlar.
 • Temel düzeyde matematiksel ve analitik beceriler.

Kimler Katılmalı

 • Kurumsal finans alanında kariyer yapmayı hedefleyenler.
 • Finans müdürleri ve finansal analistler.
 • Yatırımcı ilişkileri ve stratejik planlama departmanlarında çalışanlar.
 • İşletme sahipleri ve üst düzey yöneticiler.

Outline

1. Gün:
 • Kurumsal Finansmanın Temelleri
  • Finansmanın ana hatları ve kurumsal finansmanın rolü
  • Değer yaratma stratejileri
 • Sermaye Yapısı ve Maliyeti
  • Borç ve öz sermayenin maliyeti
  • Sermaye yapısının optimizasyonu
2. Gün:
 • Yatırım Kararları ve Sermaye Bütçelemesi
  • Yatırım projelerinin değerlendirilmesi: NPV ve IRR
  • Projelerin risk analizi ve yönetimi
 • Risk Yönetimi ve Kurumsal Değerlendirme
  • Finansal risklerin yönetimi ve türev araçlar
  • Şirket değerleme yöntemleri ve finansal analiz

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.