fbpx
Generic filters
Search in title

Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetim Eğitimi

Eğitim Hakkında

Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetim Eğitimi, işletmelerin tedarik zinciri verimliliğini maksimize etmelerini sağlar. Bu eğitim, satın alma süreçlerinin ve tedarik zinciri stratejilerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, malzeme ve hizmet satın alma, tedarikçi ilişkileri yönetimi, maliyet analizi ve azaltma stratejileri gibi konularda bilgi sahibi olurlar. Aynı zamanda, sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları ve risk yönetimi tekniklerini keşfederler. Bu keşif, tedarik zinciri süreçlerinin etkinliğini ve dayanıklılığını artırır.

Eğitim, stratejik satın alma planlaması üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, işletmenin genel hedefleriyle uyumlu etkili satın alma stratejileri nasıl geliştireceklerini öğrenirler. Bu planlama, tedarik zincirinde maliyet tasarruflarını ve iş süreçlerinde iyileştirmeleri teşvik eder. Aynı zamanda, tedarikçi değerlendirme ve seçimi, sözleşme müzakereleri gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler. Bu bilgiler, güçlü ve karşılıklı yarar sağlayan tedarikçi ilişkilerinin oluşturulmasını sağlar.

Tedarik zinciri entegrasyonu ve teknoloji kullanımı da eğitimde önemli bir yer tutar. Katılımcılar, tedarik zinciri süreçlerini etkin bir şekilde entegre etme ve bilgi teknolojilerini kullanarak bu süreçleri nasıl optimize edeceklerini öğrenirler. Bu öğrenme, operasyonel verimliliği artırır ve karar verme süreçlerini iyileştirir. Aynı zamanda, tedarik zinciri yönetiminde kullanılan yazılımlar, otomasyon araçları ve analitik platformlar üzerinde durulur. Bu araçlar, tedarik zinciri görünürlüğünü ve kontrolünü artırır.

Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetim Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler ve stratejik düşünme yetisi kazandırır. Bu beceriler, onların tedarik zinciri ve satın alma işlemlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, satın alma ve tedarik zinciri yönetimi konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, işletmelerinin tedarik zinciri performansını ve rekabet gücünü önemli ölçüde artırabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, satın alma ve tedarik zinciri yönetimi kullanımı konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, maliyet analizi, tedarikçi yönetimi, teknoloji entegrasyonu ve sürdürülebilirlik stratejileri gibi alanlarda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, işletmelerinin maliyet etkinliğini artırma ve tedarik zinciri süreçlerini optimizasyon becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine ve işletmelerinin başarısına büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri: Bu alanların işletmelerdeki stratejik rolü ve temel kavramlar.
 • Stratejik Satın Alma: Satın alma süreçlerinin planlanması, stratejik satın alma ve tedarikçi seçimi.
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi: Tedarikçilerle etkili ilişkiler kurma, performans değerlendirme ve tedarikçi geliştirme.
 • Sözleşme Yönetimi: Etkili sözleşme hazırlama, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi.
 • Envanter Yönetimi ve Lojistik: Envanter optimizasyonu, talep tahmini ve lojistik yönetimi.
 • Tedarik Zinciri Risk Yönetimi: Tedarik zinciri risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetimi.
 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi: Yeşil tedarik zinciri uygulamaları ve sosyal sorumluluk.

Ön Koşullar

 1. Temel işletme ve yönetim bilgisi.
 2. Tedarik zinciri kavramlarına ve lojistik süreçlerine genel anlayış.
 3. Pazarlık ve müzakere tekniklerine temel hakimiyet.
 4. Tedarikçi yönetimi ve değerlendirme metodolojilerine dair bilgi.
 5. Risk yönetimi ve sürdürülebilirlik prensiplerine ilişkin farkındalık.

Kimler Katılmalı

 • Satın alma ve tedarik zinciri departmanlarında çalışan yöneticiler ve profesyoneller.
 • İşletme sahipleri ve yöneticiler, tedarik zinciri ve satın alma süreçlerini daha etkin yönetmek isteyenler.
 • Kariyerlerinde bu alanlarda ilerlemek isteyen yeni mezunlar ve profesyoneller.
 • Tedarik zinciri, lojistik ve işletme üzerine eğitim alan öğrenciler.

Outline

1.Gün:
 • Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri
 • Stratejik Satın Alma Planlaması ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi Temelleri
  2.Gün:
 • Envanter Yönetimi ve Lojistik Stratejileri
 • Tedarik Zinciri Risk Yönetimi
 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi ve Güncel Trendler

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.