fbpx
Generic filters
Search in title

Uygulamalı Dış Ticaret ve Pazarlama Eğitimi

Eğitim Hakkında

Uygulamalı Dış Ticaret ve Pazarlama Eğitimi, global ticaret becerilerini geliştirir. Bu eğitim, dış ticaretin temel ve ileri düzey stratejilerine odaklanır. Katılımcılar, uluslararası pazarlara giriş, hedef pazar analizi ve etkili pazarlama yöntemlerini öğrenirler. Aynı zamanda, kültürlerarası iletişim, marka konumlandırma ve dijital pazarlama stratejilerini nasıl uygulayacaklarını keşfederler. Bu keşif, ürün ve hizmetlerin uluslararası pazarlarda başarıyla tanıtılmasını sağlar.

Eğitim, pazar araştırması ve hedef belirleme üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, etkili pazar araştırma teknikleri oluşturma ve pazar ihtiyaçlarını anlama becerilerini öğrenirler. Bu teknikler, pazarlama stratejilerini hedef kitleye göre şekillendirmeyi kolaylaştırır. Aynı zamanda, ihracat ve ithalat prosedürlerini yönetir. Bu yönetim, ticari işlemlerin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesini garantiler.

Müşteri ilişkileri yönetimi ve ağ oluşturma da eğitimde yer alır. Katılımcılar, müşteri sadakati oluşturma ve uzun vadeli iş ilişkileri geliştirme yöntemlerini öğrenirler. Bu yöntemler, marka bilinirliğini artırmayı ve müşteri tabanını genişletmeyi hedefler. Aynı zamanda, etkili iletişim ve müzakere becerileri üzerinde durulmaktadır. Bu beceriler, pazarlık süreçlerinde avantaj sağlar.

Eğitim, lojistik ve nakliye yönetimi üzerine de değinir. Katılımcılar, uluslararası taşımacılık yöntemleri ve gümrük mevzuatı hakkında bilgi edinirler. Bu bilgi, mal ve hizmetlerin etkin bir şekilde dağıtılmasını ve teslim edilmesini sağlar. Bu durum, ticari işlemlerin güvenliğini ve finansal istikrarını artırır.

Uygulamalı Dış Ticaret ve Pazarlama Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler ve stratejik düşünme yetisi kazandırır. Bu beceriler, onların uluslararası ticaret ve pazarlama alanlarında etkin bir şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olur. Eğitim, dış ticaret ve pazarlama konularında uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, küresel pazarda rekabet edebilir ve işletmelerini başarıyla genişletebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, dış ticaret ve pazarlama kullanımı konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, uluslararası pazarlama stratejilerini, ticaret prosedürlerini ve müşteri ilişkileri yönetimini etkili bir şekilde kullanma konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, işletmelerini uluslararası arenada başarıyla tanıtma, pazarlama ve yönetme becerilerine sahip olurlar. Bu sayede katılımcıların profesyonel gelişimlerine ve işletmelerinin global başarısına büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Dış Ticaretin Temelleri: Uluslararası ticaretin temel prensipleri ve işleyişi.
 • Uluslararası Pazar Araştırması: Hedef pazarların belirlenmesi, pazar araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri.
 • Etkili Pazarlama Stratejileri: Uluslararası pazarda marka konumlandırma, ürün ve hizmetlerin pazarlanması.
 • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya: Uluslararası pazarlarda dijital pazarlama stratejileri, sosyal medya yönetimi ve içerik pazarlama.
 • İhracat Planlaması ve Stratejisi: Etkili bir ihracat planı oluşturma, ihracat stratejileri ve iş modelleri.
 • Gümrük ve Lojistik: İhracat lojistiği, gümrük işlemleri ve taşımacılık yönetimi.
 • Anlaşma Yapma ve Müzakere Teknikleri: Etkili müzakere stratejileri, uluslararası anlaşma yapma süreçleri.

Ön Koşullar

 1. Temel dış ticaret ve pazarlama bilgisi.
 2. Uluslararası pazar araştırması ve segmentasyon temelleri.
 3. Ürün pozisyonlandırma ve markalaşma stratejilerine hakimiyet.
 4. Dijital pazarlama ve sosyal medya kullanımına genel anlayış.
 5. Satış ve müzakere teknikleri konusunda temel beceriler.

Kimler Katılmalı

 • Dış ticaret ve uluslararası pazarlama alanında kariyer yapmayı hedefleyen profesyoneller.
 • İhracat ve ithalat departmanlarında çalışan yöneticiler ve çalışanlar.
 • KOBİ’ler ve girişimciler, uluslararası pazarlara açılmak isteyen işletme sahipleri.
 • Pazarlama ve satış departmanlarında görev alan profesyoneller.
 • Dış ticaret ve uluslararası iş ilişkileri üzerine eğitim alan öğrenciler ve akademisyenler.

Outline

1.Gün:
 • Dış Ticaretin Temelleri ve Uluslararası Pazar Araştırması
 • Etkili Pazarlama Stratejileri ve Dijital Pazarlama
2.Gün:
 • İhracat Planlaması ve Stratejisi
 • Gümrük ve Lojistik Yönetimi
 • Anlaşma Yapma ve Müzakere Teknikleri

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.