Generic filters
Search in title

Network Defense Essentials Eğitimi

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Network Defense Essentials Eğitimi, güvenlik profesyonellerine temel ağ savunması becerilerini öğreten kapsamlı bir eğitim programıdır. Bu eğitim, günümüzün karmaşık siber tehditlerine karşı ağları koruma stratejilerini anlamak ve uygulamak için gereken bilgi ve becerileri sağlamayı hedeflemektedir. Katılımcılar, ağ güvenliği kavramlarını, ağ savunması için en iyi uygulamaları ve savunma araçlarını öğrenirler. Ayrıca, ağın zayıf noktalarını belirlemek, ağ saldırılarını tespit etmek ve yanıtlamak için güvenlik olaylarını izlemeyi öğrenirler. Network Defense Essentials Eğitimi, katılımcılara etkili bir ağ savunma stratejisi oluşturma ve uygulama yetenekleri kazandırarak, kurumlarının siber saldırılara karşı daha dirençli olmalarını sağlar.

Network Defense Essentials Eğitimi, katılımcılara siber güvenlik alanında gerekli olan temel bilgileri sunar. Ağ savunması için pratik becerilerin geliştirilmesine odaklanır. Eğitim süreci, ağ güvenliği için en önemli tehditleri anlamayı içerir. Saldırı türlerini tanımayı ve bu saldırılara karşı etkili bir şekilde savunma stratejileri geliştirmeyi kapsar.

Eğitim boyunca katılımcılar, ağ güvenliği politikalarını oluşturma ve uygulama, ağ kaynaklarını koruma, güvenlik duvarı ve ağ izleme sistemleri gibi savunma araçlarını kullanma becerilerini geliştirirler. Ayrıca, saldırgan aktiviteleri tespit etmeyi ve bu saldırılara karşı etkili bir şekilde yanıt vermeyi öğreniler. Güvenlik olaylarını izleme ve analiz etme yöntemlerini öğrenirler.

Eğitim, katılımcılara ağ güvenliği açısından kritik öneme sahip konuları ele alır. Pratik vaka çalışmaları, simülasyonlar ve canlandırmalar gibi etkileşimli öğrenme yöntemlerini kullanır. Bu sayede katılımcılar, gerçek dünya senaryolarında karşılaşabilecekleri durumları deneyimlerler. Ağ savunması becerilerini uygulamalı olarak geliştirme fırsatı bulurlar.

Sonuç olarak, bu eğitim güvenlik profesyonellerine ağ güvenliği alanında temel bilgi ve becerileri sunar. Onları ağlarını siber saldırılara karşı korumak için en iyi uygulamaları kullanma konusunda yetkin hale getirir. Bu eğitim, kurumların güvenlik savunmalarını güçlendirir. Siber tehditlere karşı daha etkili bir şekilde mücadele etmelerine yardımcı olur.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Network Defense Essentials Eğitimi kapsamında aşağıdaki konuları öğrenme fırsatı bulacaksınız:
 1. Ağ Güvenliği Temelleri: Ağ güvenliği kavramlarını anlamak, saldırı türlerini ve saldırganların hedeflerini tanımak.
 2. Ağ Savunması Stratejileri: Etkili ağ savunması stratejilerini geliştirme, ağ güvenliği politikalarını oluşturma ve uygulama.
 3. Ağ Savunma Araçları: Güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri, ağ izleme araçları gibi ağ savunma araçlarını kullanma becerilerini kazanma.
 4. Saldırı Tespit ve Yanıt: Saldırgan aktiviteleri tespit etme, saldırılara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verme yeteneklerini geliştirme.
 5. Ağ Zayıf Noktalarının Belirlenmesi: Ağın zayıf noktalarını belirleme, güvenlik açıklarını tespit etme ve kapatma yöntemlerini öğrenme.
 6. Güvenlik Olaylarının İzlenmesi ve Analizi: Güvenlik olaylarını izleme, log analizi yapma ve saldırılar hakkında detaylı bilgi toplama yeteneklerini geliştirme.
 7. Saldırı Simülasyonları ve Vaka Çalışmaları: Gerçek dünya senaryolarını simüle etme, saldırı simülasyonları ve vaka çalışmalarıyla pratik becerileri uygulama.
 8. İyi Uygulamalar ve Yenilikler: Ağ güvenliği alanında güncel iyi uygulamaları takip etme, yenilikleri öğrenme ve uygulama.
Bu eğitim sayesinde ağ güvenliği konusundaki bilginiz ve yetenekleriniz artacak, siber saldırılara karşı daha etkili bir şekilde savunma sağlama becerilerinizi geliştireceksiniz.

Ön Koşullar

Network Defense Essentials Eğitimine katılmadan önce aşağıdaki ön koşulları yerine getirmeniz önerilir:
 1. Temel Bilgisayar Ağı Bilgisi: Bilgisayar ağlarının temel işleyişini anlamak ve IP adreslemesi, ağ protokolleri gibi temel kavramları bilmek önemlidir.
 2. Temel Güvenlik Bilgisi: Temel güvenlik kavramlarına ve güvenlik katmanlarına aşina olmanız beklenir. Şifreleme, kimlik doğrulama, yetkilendirme gibi temel güvenlik prensiplerini anlamak önemlidir.
 3. Ağ İletişimi Protokolleri: TCP/IP protokol yığını hakkında temel bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. IP, TCP, UDP, ICMP gibi protokollerin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak önemlidir.
 4. Ağ Güvenlik Araçları: Ağ güvenliği için kullanılan temel araçları tanımanız ve kullanma deneyimi kazanmanız önerilir. Güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri, ağ izleme araçları gibi temel araçların nasıl çalıştığını bilmek önemlidir.
 5. Sistem İşletimi: En azından temel seviyede işletim sistemi bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Linux ve/veya Windows işletim sistemleri hakkında genel bir anlayışa sahip olmak faydalı olacaktır.
Bu ön koşulları yerine getirmek, Network Defense Essentials Eğitiminden maksimum fayda sağlamanıza yardımcı olacaktır. Eğer bu ön koşullara tam olarak sahip değilseniz, ilgili konuları önceden araştırarak veya ilgili temel eğitimleri alarak hazırlık yapmanız önerilir.

Kimler Katılmalı

Network Defense Essentials Eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygundur:
 1. Güvenlik Profesyonelleri: Siber güvenlik alanında çalışan veya çalışmayı hedefleyen güvenlik profesyonelleri, ağ savunması konusunda temel bilgi ve becerilerini geliştirmek için bu eğitime katılabilirler. Bu eğitim, güvenlik uzmanlarının ağları siber saldırılara karşı koruma yeteneklerini güçlendirmelerine yardımcı olur.
 2. Ağ Yöneticileri ve Mühendisleri: Ağ yöneticileri ve mühendisleri, ağ güvenliği stratejilerini geliştirme ve uygulama konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için bu eğitim faydalıdır. Ağ altyapısının güvenliğini sağlamak ve saldırıları tespit etmek için gereken becerileri kazandırır.
 3. BT Uzmanları ve Sistem Yöneticileri: Bilgi teknolojileri (BT) uzmanları ve sistem yöneticileri, ağ güvenliği konusunda bilgilerini ve yeteneklerini genişletmek için bu eğitime katılabilirler. Ağa yönelik saldırıları anlamak, saldırıları tespit etmek ve etkili bir şekilde yanıtlamak için gerekli becerileri edinirler.
 4. Güvenlik Danışmanları: Güvenlik danışmanları, müşterilere ağ güvenliği stratejileri ve çözümleri sunarken Network Defense Essentials Eğitimi’nden faydalanabilirler. Bu eğitim, güvenlik danışmanlarının müşterilere etkili bir şekilde danışmanlık yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sağlar.
 5. BT Güvenlik Görevlileri: Kurumların BT güvenlik birimlerinde çalışanlar, ağ güvenliği konusunda bilgi ve deneyimlerini geliştirmek için bu eğitime katılabilirler. Ağ savunması stratejilerini anlamak ve uygulamak için gereken temel becerileri kazanırlar.
Network Defense Essentials Eğitimi, ağ güvenliği konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen herkes için faydalıdır. Eğitim, katılımcıların siber saldırılara karşı daha iyi hazırlanmalarını sağlar ve ağlarını daha güvenli hale getirmelerine yardımcı olur.

Outline

Module 01: Network Security Fundamentals

Module 02: Identification, Authentication, and Authorization

Module 03: Network Security Controls: Administrative Controls

Module 04: Network Security Controls: Physical Controls

Module 05: Network Security Controls: Technical Controls

Module 06: Virtualization and Cloud Computing

Module 07: Wireless Network Security

Module 08: Mobile Device Security

Module 09: IoT Device Security

Module 10: Cryptography and the Public Key Infrastructure

Module 11: Data Security

Module 12: Network Traffic Monitoring

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Essential Series

Essential Series Eğitimleri Essential Series eğitimleri, iş dünyasında temel olarak kabul edilen ve başarılı bir kariyer için gereken becerileri öğretmeyi amaçlayan bir eğitim serisidir. Bu

Eğitimi İncele »

Eğitim Talep Formu