fbpx
Generic filters
Search in title

CM2-04 Değişiklik Yönetimi ve Dokümantasyon Eğitimi

Eğitim Hakkında

CM2-04 Değişiklik Yönetimi ve Dokümantasyon Eğitimi, değişimleri yönetir. Bu eğitim, organizasyonlarda değişiklik yönetimi süreçlerinin etkili bir şekilde nasıl tasarlanacağı ve uygulanacağı üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi, onaylanması ve uygulanması için gereken adımları öğrenirler. Aynı zamanda, değişikliklerin dokümantasyonu ve izlenmesi yöntemlerini keşfederler. Bu keşif, değişikliklerin şeffaf ve izlenebilir olmasını sağlar.

Eğitim, değişiklik taleplerinin yönetimi üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, değişiklik taleplerini nasıl toplayacaklarını, değerlendireceklerini ve önceliklendireceklerini öğrenirler. Bu öğrenim, projelerin hedeflerine uygun şekilde ilerlemesini sağlar.

Dokümantasyon standartları ve yöntemleri de eğitimde yer alır. Katılımcılar, değişikliklerin ve güncellemelerin nasıl kaydedileceğini ve saklanacağını öğrenirler. Bu bilgi, projelerin ve sistemlerin tarihçesinin korunmasını sağlar.

Eğitim, ayrıca, takım içi iletişim ve paydaş yönetimi üzerine de odaklanır. Katılımcılar, değişiklik yönetimi süreçlerinde etkili iletişim stratejilerini nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Bu etkileşim, projelerdeki paydaşların beklentilerinin yönetilmesini ve memnuniyetinin artırılmasını sağlar.

CM2-04 Değişiklik Yönetimi ve Dokümantasyon Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların değişiklik yönetimi ve dokümantasyon süreçlerini etkili bir şekilde planlamalarına, uygulamalarına ve yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, değişiklik talepleri, dokümantasyon, iletişim ve paydaş yönetimi konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, değişikliklerin başarıyla yönetilmesini ve belgelenmesini sağlayabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, değişiklik yönetimi ve dokümantasyon konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, değişiklikleri etkin bir şekilde yönetme, dokümante etme ve iletişim kurma konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, değişiklik yönetimi süreçlerini başarıyla yönetme ve dokümante etme becerilerine sahip olurlar. Dolayısıyla bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Entegrasyon Planlaması ve Yönetimi: Ürün ve sistem entegrasyon süreçlerinin planlanması ve yönetimi.
 • Konfigürasyon Kontrol Süreçleri: Konfigürasyon değişikliklerinin kontrolü, izlenmesi ve yönetilmesi.
 • Değişiklik Yönetimi: Değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi, işlenmesi ve uygulanması.
 • Konfigürasyon Durum Muhasebesi: Konfigürasyon kayıtlarının tutulması, durum takibi ve raporlama.
 • Sürekli İyileştirme ve Araçlar: Konfigürasyon kontrol süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve destekleyici araçlar ve teknolojiler.

Ön Koşullar

 1. Temel Proje veya Ürün Yönetimi Bilgisi: Proje veya ürün yönetimi prensiplerine genel bir giriş.
 2. Teknik Dokümantasyon Deneyimi: Teknik dokümantasyon oluşturma ve süreç yönetimi pratiği.
 3. Sürekli İyileştirme İlgisi: Kalite kontrol ve sürekli iyileştirme metodolojilerine yönelik ilgi.

Kimler Katılmalı

 • Entegrasyon ve konfigürasyon kontrol süreçlerini uygulamak ve iyileştirmek isteyen profesyoneller.
 • Proje yöneticileri, ürün yöneticileri ve kalite güvence profesyonelleri.
 • Konfigürasyon kontrol süreçlerinin etkinliğini artırmak isteyen mühendisler ve teknik liderler.

Outline

 1. Giriş:
  • Entegrasyon ve Konfigürasyon Kontrolünün Temelleri ve Önemi
 2. Entegrasyon Planlaması ve Yönetimi:
  • Entegrasyon Stratejileri ve Planlama
  • Entegrasyon Süreçlerinin Yönetimi
 3. Konfigürasyon Kontrol Süreçleri:
  • Konfigürasyon Kontrol Süreçlerinin Uygulanması
  • Konfigürasyon Değişikliklerinin Yönetimi ve İzlenmesi
 4. Değişiklik Yönetimi ve Durum Muhasebesi:
  • Değişiklik Yönetimi Süreçleri
  • Konfigürasyon Durum Muhasebesi ve Raporlama
 5. Sürekli İyileştirme ve Araçlar:
  • Süreç İyileştirme Teknikleri ve Uygulamaları
  • Konfigürasyon Kontrolü için Araçlar ve Teknolojiler

Eğitim Talep Formu