fbpx
Generic filters
Search in title

Docker for Enterprise Operations Eğitimi

Eğitim Hakkında

Docker for Enterprise Operations” eğitimi, Docker gibi sanallaştırma ortamlarının kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, işletmelerin DevOps ve Microservices gibi modern yazılım geliştirme ve dağıtım stratejilerini Docker kullanarak nasıl uygulayabileceklerini öğretmeyi hedefler. Bu sayede, işletmeler, uygulamalarını daha verimli ve hızlı bir şekilde yönetme ve dağıtma yeteneğine sahip olurlar.

Docker for Enterprise Operations eğitimi, Docker imajlarının nasıl oluşturulacağı, depolanacağı ve dağıtılacağı gibi temel Docker konularını ele alır. Bu, katılımcıların Docker kullanarak kendi uygulamalarını ve hizmetlerini oluşturma ve yönetme yeteneklerini geliştirir. Ayrıca, Docker Compose ile uygulama ortamlarının nasıl yapılandırılacağı  konusu işlenmektedir. Bununla birlikte, Docker Swarm ve Kubernetes gibi çevre yönetim araçlarının kullanımı gibi konulara yer verilmektedir.

Bu eğitim, Docker’ın işleyişini ve kullanımını güvenli, performanslı ve ölçeklenebilir bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğini öğretir. Bununla birlikte katılımcılar, Docker’ı etkili kullanımını ve Docker ile ilgili potansiyel sorunları önlemeyi öğrenirler.

Eğitim, Docker kullanarak uygulamaların yük testi yapılması konular arasındadır. Hata ayıklama ve izleme gibi uygulama yönetimi konularını da içerir. Bu, katılımcıların Docker’ı kullanarak kendi uygulamalarını ve hizmetlerini  etkin izleme ve yönetme yeteneklerini geliştirir.

Bu eğitim programı, DevOps mühendisleri ve sistem yöneticileri gibi roller için özellikle tasarlanmıştır. Eğitim, Docker’ın işletmelerde uygulanmasına odaklanır ve işletmelerin Docker’ı en etkili şekilde nasıl kullanabileceklerini gösterir. Bu, işletmelerin Docker’ı kullanarak daha hızlı ve daha esnek uygulama yönetimi yapmalarını sağlar. Böylece ve iş verimliliği artar.

Sonuç olarak, “Docker for Enterprise Operations” eğitimi, Docker’ın işletmelerde uygulanmasına yönelik pratik bir yaklaşım sunar. Bu, Docker’ın gücünü ve esnekliğini anlamak ve Docker’ı kendi işlerinde uygulamak isteyen profesyoneller için bir kaynaktır. Bu eğitim, katılımcıların Docker teknolojisiyle daha derinlemesine bir anlayışa sahip olmalarına olanak tanır. Docker’ı kendi işlerinde etkili bir şekilde uygulayabilmelerine yardımcı olur.

Eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Docker for Enterprise Operations eğitiminde şu konuları öğrenebilirsiniz:  
 • Docker kavramları ve temel kullanımı
 • Docker imajlarının oluşturulması, depolanması ve dağıtılması
 • Docker Compose ile uygulama ortamlarının yapılandırılması
 • Docker Swarm ve Kubernetes gibi ortam yönetim araçlarının kullanımı
 • Docker’ın güvenliği ve performansı ile ilgili konular
 • Uygulama yönetimi için gerekli olan monitoring ve hata ayıklama teknikleri
 • Docker’ın entegrasyonu ve uyumlu çalışması için gerekli olan araçlar ve teknolojiler
 • Jenkins, Ansible, Nagios gibi CI/CD ve monitoring araçları ile Docker’ın birlikte çalışması
Bu konuları öğrenerek, Docker’ı verimli bir şekilde kullanarak uygulama yönetimi yapabilirsiniz ve işletmelerin Docker kullanması ile iş verimliliğini artırabilirsiniz.

Ön Koşullar

Docker for Enterprise Operations eğitimi için belirli bir ön bilgi seviyesi gerekir. Aşağıdaki ön koşulların bir kısmını veya tamamını sahip olmanız eğitim sürecinin verimli olmasını sağlar:  
 • Linux ve/veya Unix sistemleri hakkında temel bilgi
 • İşletmelerde kullanılan sunucu ve uygulama ortamları hakkında temel bilgi
 • Programlama dilleri (örneğin Python, Java, Ruby vb.) ve uygulama geliştirme süreçleri hakkında temel bilgi
 • Veri tabanları ve veri yapıları hakkında temel bilgi
 • Devops ve microservices yaklaşımları hakkında temel bilgi
Eğer bu konular hakkında henüz yeterli bilginiz yoksa, öncelikle bu alanlarda temel seviyede eğitim almanız önerilir. Eğitim sırasında bu konuların içeriğine ayrıntılı olarak değinilmesi beklenmez ve bu konuların içeriği eğitimin ana konularından biri değildir.

Kimler Katılmalı

Docker for Enterprise Operations eğitimi devops ve sistem yöneticileri, uygulama geliştiricileri, IT profesyonelleri, veri merkezi yöneticileri ve benzeri profesyoneller için tasarlandı. Aşağıdaki kullanıcılar eğitimden fayda sağlayabilir:  
 • Devops ve sistem yöneticileri: Eğitim, Docker’ın entegrasyonu ve uyumlu çalışması ile ilgili konuları içereceğinden, bu profesyoneller Docker’ı verimli bir şekilde kullanarak uygulama yönetimi yapabilir ve iş verimliliğini artırabilir.
 • Uygulama geliştiricileri: Eğitim, Docker’ın uygulama geliştirme süreçlerinde kullanımı hakkında bilgi verileceğinden, uygulama geliştiriciler Docker’ı uygulama geliştirme sürecinde verimli bir şekilde kullanabilir.
 • IT profesyonelleri: Eğitim, Docker’ın entegrasyonu ve uyumlu çalışması ile ilgili konuları içereceğinden, IT profesyonelleri Docker’ı verimli bir şekilde kullanarak uygulama yönetimi yapabilir ve iş verimliliğini artırabilir.
 • Veri merkezi yöneticileri: Eğitim, Docker’ın veri merkezlerinde kullanımı hakkında bilgi verileceğinden, veri merkezi yöneticileri Docker’ı verimli bir şekilde kullanarak veri merkezi ortamını yönetebilir ve veri merkezi verimliliğini artırabilir.
  Bu profesyoneller eğitimden fayda sağlamak için Docker’ı kullanmak isteyen veya kullanmakta olan herkes de katılabilir. Eğitim, Docker konuları hakkında temel bilgisi olan kullanıcılar için tasarlandı, ancak bu konular hakkında henüz bilginiz yoksa da eğitimi takip edebilirsiniz.

Outline

DAY 1

 • Welcome
 • Introduction to Docker Datacenter
 • UCP Architecture
 • UCP Networking
 • UCP Role-based Access Control
 • Secrets Management
 • Logging
 • Monitoring and Recovery
 • UCP Health Check
 

DAY 2

 • DTR Overview
 • DTR Organizations and Teams
 • Content Trust
 • Image Scanning
 • Repository Automation
 • Image Caching
 • DTR Troubleshooting
 • Designing a DDC Deployment

Eğitim Talep Formu

Docker Eğitimi

Docker Eğitimi”, yazılım geliştiricileri ve sistem yöneticileri için tasarlanmıştır. Bu eğitim, Docker konteyner teknolojisine derinlemesine bir giriş sunar. Katılımcılar, Docker’ın temel kavramlarını ve kullanımını öğrenirler.

Eğitimi İncele »