fbpx
Generic filters
Search in title

Agile Analysis Certification (IIBA – AAC) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Agile Analysis Certification (IIBA – AAC) Eğitimi”, iş analizi becerilerinizi agil metodolojiler ile birleştirir. Bu sayede analitik yeteneklerinizi ve Agile süreçlerdeki etkinliğinizi artırmak için tasarlanmıştır. Bu eğitim, Uluslararası İş Analizi Enstitüsü (IIBA) tarafından belirlenen standartlara göre düzenlenmiştir.

Eğitim, Agile iş analizi tekniklerini ve prensiplerini, pratik uygulamalar ve gerçek dünya örnekleri üzerinden derinlemesine inceler. Katılımcılar, Agile ekiplerin işleyişini anlama ve Agile süreçlerin iş analizine nasıl uygulanacağını öğrenme becerilerini geliştirirler.

Bu eğitim, iş analizi sürecinin Agile projelerde nasıl etkin bir şekilde yönetileceğini öğretir. Katılımcılar, çözümleri modellemek ve Agile süreçlerdeki değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olurlar.

Agile Analysis Certification (IIBA – AAC) Eğitimi”, Agile metodolojileri ve iş analizi prensiplerini birleştiren bir temel sağlar. Ardından, katılımcıların Agile projelerde etkili bir şekilde iş analizi yapabilme yeteneklerini gelişir.

Eğitim programı, Agile iş analizi konularının temelleri ile başlar. Katılımcılar, Agile prensipleri ve teknikleri öğrenir ve bunların iş analiz sürecine nasıl entegre edileceğini anlarlar. Eğitim süreci boyunca, katılımcılar, Agile iş analizi tekniklerinin uygulamayı öğrenir. Kullanılan en iyi uygulamaları ve yaklaşımları öğrenirler.

Son olarak eğitim süresince, Agile iş analizi ve Agile projelerin yönetimine dair pratik ve teorik bilgiler edinmektedir. Katılımcılar, Agile süreçlerdeki değişikliklere hızla adapte olabilme olabilir.  Bu sayede Agile ekiplerle etkili bir şekilde çalışabilme yeteneği kazanırlar.

Diğer tüm IIBA – CBAP eğitimlerimiz için buraya tıklayarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

IIBA-AAC eğitimi sırasında, şunları öğrenebilirsiniz:  
 1. Agile yöntem ve uygulamalar hakkında bilgi: Scrum, Kanban, Lean gibi agile yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 2. Analitik beceriler: Problem çözme, karar verme, takım çalışması, müşteri iletişimi gibi analitik becerilerin nasıl geliştirilebileceğini öğrenebilirsiniz.
 3. Agile projeler: Agile projelerin nasıl planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi gerektiği hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 4. Agile ekip çalışması: Agile ekip çalışması hakkında nasıl daha verimli bir şekilde çalışabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
 5. Agile müşteri iletişimi: Agil projelerde müşteri iletişimi hakkında nasıl daha iyi bir şekilde hareket edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Ön Koşullar

IIBA-AAC sertifikasyon için belirli bir eğitim veya deneyim seviyesi zorunlu değildir, ancak şu önkoşulların bulunması tavsiye edilir:  
 1. Agile bilgi: Agile yöntem ve uygulamalar hakkında temel bilgi.
 2. Ticari analitik deneyimi: Agile projelerde analitik becerilerin nasıl kullanılabileceği hakkında bir fikir.
 3. Proje yönetimi deneyimi: Proje yönetimi becerileri ve proje yürütme sürecinde uygulanması.
  Bu önkoşullar, eğitimi daha verimli ve kalıcı kılmak için yardımcı olabilir, ancak sertifikasyon için zorunlu değildir.  

Kimler Katılmalı

Kimilerin katılması gerektiği, eğitimin amaçlarına ve hedef kitlelerine bağlıdır. IIBA-AAC (Agile Analysis Certification) eğitimi, Agile yöntemler kullanarak çalışan veya Agile yöntemleri kullanmayı planlayan analistler, yöneticiler, proje yöneticileri, mühendisler ve diğer profesyoneller için tasarlandı. Bu eğitim, analistlerin agil metodolojiler kullanarak işlerini daha verimli ve etkili bir şekilde yapmalarını hedefler.

Outline

Domain 1: An Agile Mindset
 • Basics of Agile Analysis
 • Agile Analysis principles
 • Agile Philosophy
 • Introduction to Horizons
Domain 2: Strategy Horizon
 • Required Business Capabilities / Develop Initial Product Backlog
 • Release planning
 • Identify Capabilities
 • Scope MVP/MMF
 • Stand-up (weekly/monthly)
 • Ongoing strategy work
 • Maintain and Review Product Backlog / Required Business Capabilities
 • Recognize new items
 • Identify Scenarios
Domain 3: Initiative Horizon
 • MVP Backlog / Develop Initial Release Log
 • Identify solution options
 • Identify features
 • Identify solution components
 • Scope MVP/MMF & subsequent product increments
 • Release planning
 • Estimate features
 • Elaborate features
 • Prioritize features
 • Release close
 • Update / Review solutions components
 • Review outcomes delivered, including: “Are we continuing to present value?”
 • Upgrade scope for next Release / MVP
Domain 4: Delivery Horizon
 • MVP Backlog / Develop Initial Release Log
 • Identify solution options
 • Identify features
 • Identify solution components
 • Scope MVP/MMF & subsequent product increments
 • Release planning
 • Estimate features
 • Elaborate features
 • Prioritize features
 • Release close
 • Update / Review solutions components
 • Update scope for next Release / MVP
 • Review outcomes delivered, including: “Are we continuing to deliver value?”
Course Structure
 • An Agile Mindset (30%)
 • Strategy Horizon (10%)
 • Initiative Horizon (25%)
 • Delivery Horizon (35%)

Eğitim Talep Formu