Generic filters
Search in title

Effective Java Programming Eğitimi

Eğitim Hakkında

Effective Java Programming Eğitimi, Java programlama dilinin kullanımını etkili ve verimli bir şekilde kullanmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu özel eğitimde, Java yazılım geliştirme süreçlerinin en iyi uygulamaları ve teknikleri öğretilmektedir. Ayrıca, katılımcılar, bu teknikleri kullanarak, Java ile geliştirilen yazılım uygulamalarının verimliliğini, güvenilirliğini ve genel kalitesini artırma becerisi kazanır.

Eğitimin odaklandığı ana konular, Java diliyle ilgili en iyi uygulamaları, kod organizasyonu ve yazımı, performans optimizasyonu, hata yönetimi ve güvenlik açıklarını anlamayı içerir. Buna ek olarak, kodun okunabilirliği ve bakımı, test edilebilirlik, Java API’leri ve kütüphaneler gibi konular da detaylı bir şekilde işlenmektedir. Bu eğitimle, öğrenciler Java diliyle ilgili en iyi uygulamaları öğrenirken, aynı zamanda gelişmiş Java kütüphaneleri ve API’lerle uygulamaları nasıl daha verimli ve etkili hale getirebileceklerini de öğrenirler.

Effective Java Programming eğitimi, Java programcılarına gerçek dünya uygulamalarında kullanılabilecek pratik beceriler sunmektadır. Katılımcılar, eğitim sayesinde, Java ile geliştirilen uygulamaların kalitesini, güvenilirliğini ve verimliliğini artırmanın yanı sıra, kodun daha okunabilirdir. Ayrıca test edilebilme ve bakımı daha kolay hale getirme yeteneği kazanırlar.

Eğitimin sonucunda, katılımcılar, Java diliyle etkili yazılımlar geliştirebilme becerisine sahip olacaklardır. Eğitim, onlara Java programlama diliyle geliştirilen uygulamaların verimliliğini, güvenilirliğini ve genel kalitesini artırma yeteneği kazandırır. Bu yetenekler, katılımcılaraJava ile geliştirilen projelerin daha etkili bir şekilde yönetilmesi ve teslim edilmesi konusunda yardımcı olur.

Sonuç olarak, Effective Java Programming Eğitimi, Java programlama dilinin detaylı ve etkili bir şekilde kullanımı için sağlam bir temel oluşturur. Bu eğitim, Java programcılarının, kodlarının kalitesini, verimliliğini ve güvenilirliğini artırarak, projelerini daha başarılı bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olur.

Eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Effective Java Programming eğitiminde, şunları öğrenebilirsiniz:  
 • Java dilinin en iyi uygulama ve yazılım geliştirme pratiklerini
 • Java API’lerini ve kütüphanelerini etkin bir şekilde kullanmayı
 • Kodun okunabilirliği, test edilebilirliği, performansı ve bakımı gibi konularını
 • Java nesne yönelimli programlama prensiplerini
 • Java Collection Framework kullanımını
 • Serileştirme, exception handling, güvenlik gibi avans düzey Java konularını
 • Java ile geliştirilen uygulamaların verimliliğini, güvenilirliğini ve kalitesini artırma becerilerini öğreneceksiniz.
Bu eğitim, Java programcılarının en iyi uygulamaları kullanmasına yardımcı olacak ve onların Java ile geliştirilen uygulamaların kalitesini, güvenilirliğini ve verimliliğini artırmasına olanak sağlıyacaktır.

Ön Koşullar

Effective Java Programming eğitiminin ön koşulları aşağıdaki gibidir:  
 • Temel Java programlama bilgisi: Eğitim, Java programlama dillerinin temel kavramlarını ve söz dizimini bilen kişiler için tasarlanmıştır.
 • Object-Oriented Programming (OOP) bilgisi: Effective Java Programming eğitimi, Java dilinin nesne yönelimli programlama prensiplerini kullanmasını öngörür ve bu nedenle OOP kavramlarının temel anlamını bilmek gerekir.
 • Programlama deneyimi: Eğitim sırasında uygulama yapmak ve örnek kodları incelemek gerektiğinden, genel programlama deneyimi ve becerileri de ön koşullardandır.
  Bu ön koşulların yerine getirilmesi, eğitim sırasında daha verimli ve etkili bir öğrenme deneyimi sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı

Effective Java Programming eğitimine aşağıdaki kişiler katılabilir:  
 • Java programcıları: Java dilini kullanarak yazılım geliştirmek isteyen ve bu dilde daha iyi beceriler kazanmak isteyen programcılar.
 • Yazılım geliştiricileri: Java dilini kullanarak verimli ve güvenli uygulamalar geliştirmek isteyen yazılım geliştiricileri.
 • Öğrenmek isteyenler: Java dilini öğrenmek isteyen ve Effective Java Programming eğitiminin sunacağı en iyi uygulama ve yazılım geliştirme pratiklerini öğrenmek isteyen kişiler.
 • Profesyonel Java programcıları: Java dilini kullanarak yazılım geliştiren ve bu dilde daha iyi beceriler kazanmak isteyen profesyonel Java programcıları.
  Eğitim, Java dilini kullanarak yazılım geliştirmek isteyen ve verimli, güvenli ve kaliteli uygulamalar geliştirmek isteyen herkes için faydalı olabilir.

Outline

 • Object Design Fundamentals
 • OOP Principles and Design Patterns
 • Interface Patterns: Adapter, Façade, Composite, Bridge
 • Responsibility Patterns: Singleton, Observer, Mediator, Proxy, Responsibility, Flyweight
 • Construction Patterns: Builder, Factory Method, Abstract Factory, Prototype, Memento
 • Operation Patterns: Template Method, State, Strategy, Command, Interpreter
 • Extension Patterns: Decorator, Iterator, Visitor– Creating and Destroying Objects
 • Methods common to all objects
 • Classes and Interfaces
 • Generics
 • Enums and Annotations
 • Lambdas and Streams
 • Methods
 • General Programmin
 • Exceptions
 • Concurrency
 • Serialization

Java Eğitimi

Java eğitimleri, katılımcılara Java programlama dilinin temellerini ve ileri seviyedeki konularını öğretir. Eğitim sürecinde, katılımcılar Java’nın syntax yapısını, veri tiplerini, döngüleri, karar yapılarını ve fonksiyonları

Eğitimi İncele »

Advanced Java Programming Eğitimi

Advanced Java Programming eğitimi, Java programlama dilinin ileri düzey özelliklerini anlamak ve kullanmak isteyen deneyimli programcılar için tasarlanmıştır. Bu eğitim, Java’nın ileri seviye özelliklerini, kütüphanelerini

Eğitimi İncele »

Eğitim Talep Formu