fbpx
Generic filters
Search in title

Çatışma Yönetimi ve Müzakere Becerileri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Çatışma yönetimi ve müzakere becerileri eğitimi, hem iş hem de kişisel hayatta başarıya ulaşmanın temel taşlarından biridir. Bu eğitim programı, çatışma durumlarını etkin bir şekilde yönetmek ve müzakerelerde başarılı sonuçlar elde etmek için gereken stratejileri ele alır. Ayrıca, becerileri kapsamlı bir şekilde ele almayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, çatışma çözümleme tekniklerini, müzakere taktiklerini ve etkili iletişim stratejilerini öğrenecektir. Böylece, bu becerileri iş ve özel hayatlarında uygulayabilecekler.

Çatışmalar, farklı görüşlerin ve çıkarların çatıştığı durumlar olarak ortaya çıkar. Bununla birlikte, bu tür durumlar, yönetilmediğinde verimliliği düşürebilmektedir. Ayrıca, ilişkilere zarar verebilmektedir ve iş ortamlarında stres yaratabilmektedir. Etkili çatışma yönetimi becerileri, bu tür durumları fırsata çevirmektedir. Böylece, her iki tarafın da memnun kalacağı çözümler üretebilmektedir. Bu eğitim, çatışmaları anlama ve yönetme konusunda katılımcılara derinlemesine bilgi ve pratik beceriler sunacak.

Müzakere, bir anlaşmaya varma sürecidir. Bu nedenle, bu süreçte etkili iletişim ve ikna becerileri kritik öneme sahiptir. Katılımcılar, müzakere süreçlerini başlatma, yürütme ve başarılı bir şekilde sonuçlandırma konularında bilgilendirilecekler. Eğitim, çeşitli müzakere senaryoları üzerinden gerçekçi simülasyonlar ve rol oyunları içermektedir. Böylece katılımcılar müzakere süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkma konusunda tecrübe kazanacaklar.

Eğitim, katılımcılara çatışma durumlarını etkili bir şekilde yönetmek ve müzakerelerde başarı sağlamayı öğretir. Ayrıca, gerekli olan eleştirel düşünme, problem çözme ve duygusal zeka gibi becerileri geliştirme fırsatı sunar. Bu beceriler, katılımcıların iş yerinde ve özel hayatlarında daha uyumlu ve işlevsel ilişkiler kurmalarına yardımcı olacak.

Çatışma Yönetimi ve Müzakere Becerileri Eğitimi, çatışma durumlarını daha iyi anlama, müzakere süreçlerini yönetme ve etkili iletişim kurma konularında kapsamlı bilgiler sunulacak. Ayrıca, çatışma ve müzakere senaryolarında uygulanabilen çözüm yolları üzerinde durmaktadır. Bunun yanı sıra, stratejik yaklaşımlar ve etkili sonuçlar elde etme yöntemleri üzerinde durulacak. Katılımcılar, eğitim süresince edindikleri bilgi ve becerileri, uygulamalı çalışmalar ve grup etkinlikleri aracılığıyla pekiştirecekler.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Çatışma türlerini ve çatışma kaynaklarını anlama.
 2. Etkili çatışma yönetimi teknikleri.
 3. Müzakere süreçlerini planlama ve strateji geliştirme.
 4. İkna ve etkili iletişim becerileri.
 5. Karşılaşılan zorluklarla başa çıkma ve çözüm üretme.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmak için özel bir ön koşul bulunmamaktadır; ancak katılımcıların temel iletişim becerilerine sahip olmaları ve farklı bakış açılarına açık olmaları önerilir.

Kimler Katılmalı

 • Yöneticiler ve takım liderleri.
 • İnsan kaynakları profesyonelleri.
 • Satış ve pazarlama ekipleri.
 • Müşteri hizmetleri ve destek ekipleri.
 • Çatışma yönetimi ve müzakere becerilerini geliştirmek isteyen herkes.

Outline

1. Gün Sabah Oturumu:
 • Açılış ve katılımcılarla tanışma.
 • Çatışma türleri ve kaynakları.
 • Çatışma yönetimi teknikleri ve stratejileri.
 • Müzakere süreçleri ve stratejileri.
 • İkna ve etkili iletişim becerileri.
 • Uygulamalı çalışmalar ve grup etkinlikleri.
Kapanış:
 • Eğitimin özeti ve katılımcı geri bildirimleri.
Bu yoğun bir günlük eğitim, çatışma yönetimi ve müzakere becerileri konusunda kapsamlı bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, hem iş hem de özel yaşamlarında daha etkin ve başarılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirecekler.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.