fbpx
Generic filters
Search in title

Program Management Professional (PgMP)® Eğitimi

Eğitim Hakkında

Program Management Professional (PgMP)® Eğitimi, liderleri yetiştirir. Bu eğitim, PMI® tarafından sunulan PgMP® sertifikasyonuna hazırlık üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, program yönetimi prensipleri ve en iyi uygulamalarını nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Aynı zamanda, birden fazla proje yöneterek stratejik hedeflere ulaşmanın yollarını keşfederler. Bu keşif, organizasyonların büyük ölçekli programları başarıyla yönetmelerini sağlar.

Eğitim, program yönetimi yaşam döngüsü üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, program başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerini öğrenirler. Bu öğrenim, program yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırır. Aynı zamanda, riskleri azaltır ve değer yaratır.

Paydaş yönetimi ve iletişim stratejileri de eğitimde yer alır. Katılımcılar, programın başarısı için kritik olan paydaşların nasıl yönetileceğini ve bilgilendirileceğini öğrenirler. Bu yönetim ve iletişim, programın kabulünü ve desteklenmesini artırır.

Eğitim, ayrıca, fayda yönetimi ve performans ölçümü üzerine de odaklanır. Katılımcılar, programın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak faydaları nasıl tanımlayacaklarını ve ölçeceklerini öğrenirler. Bu tanımlama ve ölçüm, programın etkisini ve başarısını değerlendirmede önemlidir.

Program Management Professional (PgMP)® Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların program yönetimi alanında liderlik yapmalarına ve PgMP® sertifikasyonunu kazanmalarına yardımcı olur. Eğitim, program yönetimi prensipleri, paydaş yönetimi, fayda yönetimi ve performans değerlendirme konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, etkili program yönetimi stratejileri geliştirebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, Program Management Professional (PgMP)® sertifikasyonuna hazırlık konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, program yönetimi yaşam döngüsü, paydaş yönetimi, fayda yönetimi konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, karmaşık programları etkin bir şekilde yönetme becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Program Yönetimi Temelleri: Program yönetiminin temel kavramları, program yönetimi ile proje yönetimi arasındaki farklar.
 • Program Stratejisi ve Planlama: Programın hedeflerinin belirlenmesi, program planının oluşturulması ve programın stratejik amaçlarına uygun şekilde yönetilmesi.
 • Program Yürütme ve İzleme: Programın etkin bir şekilde yürütülmesi, ilerlemenin izlenmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi.
 • Stakeholder Yönetimi: Programın paydaşlarının yönetilmesi, iletişim ve ilişki yönetimi.
 • Risk ve Kalite Yönetimi: Programın risklerinin tanımlanması, analiz edilmesi ve kalite standartlarına uygunluğunun sağlanması.
 • PgMP Sınavı Hazırlığı: PgMP sınavına yönelik stratejiler, örnek sorular ve pratik sınavlar.

Ön Koşullar

 • En az 6,000 saat program yönetimi deneyimi veya bu alanda bir lisans derecesi ve en az 4,500 saat program yönetimi deneyimi.
 • En az 10,500 saat proje ve program yönetimi deneyimi.
 • En az 35 saat program yönetimi eğitimi.

Kimler Katılmalı

 • Büyük projelerin ve programların yönetiminde deneyimi olan profesyoneller.
 • Program yönetimi konusunda uzmanlaşmak ve sertifikasyon almak isteyen proje yöneticileri ve yöneticiler.
 • Karmaşık projeleri ve programları etkili bir şekilde yönetmeyi hedefleyen profesyoneller.

Outline

 1. Program Yönetimi Temelleri:
  • Program ve Proje Yönetiminin Farkları
  • Program Yönetimi Süreci
  • Program Stratejisi ve Hedefler
 2. Program Stratejisi ve Planlama:
  • Program Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Program Planının Oluşturulması
  • Program Stratejik Amaçlara Uyum
 3. Program Yürütme ve İzleme:
  • Programın Etkin Yürütülmesi
  • İlerlemenin İzlenmesi ve Kontrol
  • Müdahale ve Ayarlamalar
 4. Stakeholder Yönetimi:
  • Paydaşların Tanımlanması ve Analizi
  • İletişim ve İlişki Yönetimi
  • Paydaş Memnuniyeti
 5. Risk ve Kalite Yönetimi:
  • Risklerin Tanımlanması ve Analizi
  • Kalite Standartlarına Uyum
  • Risk Yönetimi Stratejileri
 6. PgMP Sınavı Hazırlığı:
  • Sınav Formatı ve İpuçları
  • Örnek Sorular ve Çalışma Materyalleri
  • Pratik Sınavlar ve Geri Bildirim

Eğitim Talep Formu