Generic filters
Search in title

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Uygulama Eğitimi

Eğitim Hakkında

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Uygulama Eğitimi, katılımcılara çevre yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri sağlar. ISO 14001 standardına uygun olarak çevre yönetim sistemlerini kurma, uygulama ve sürdürme yeteneği kazandırmayı hedefler.

Eğitim sürecinde, ayrıca katılımcılar çevresel yönetim prensiplerini öğrenir. Çevre yönetim sistemlerinin gereksinimlerini ayrıntılı bir şekilde anlarlar. Katılımcılar, risk kritiği, çevresel performans ölçütleri belirleme, çevresel politikaları hazırlamayı öğrenir. Bunları yanında, eğitim, çevresel hedeflerin belirlenmesi, çevresel performansın izlenmesi ve raporlanması gibi konular detayları içerir.

Eğitim süreci, ayrıca  katılımcıların çevresel farkındalıklarını artırır. Çevresel sorunlara duyarlı bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olur. Katılımcılar, enerji ve su verimliliği, atık yönetimi, çevresel etkilerin azaltılması gibi konularda pratik beceriler kazanır. Aynı zamanda, eğitim yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum süreçlerini ele alır. Katılımcıların bu süreçlerde bilinçli ve etkin bir şekilde hareket etmelerini sağlar.

Eğitim sürecinde, katılımcılar çevresel etkileri değerlendirmeyi kavrar. Yasal gerekliliklere uyum sağlamayı, çevresel performansı izlenmeyi ve değerlendirmeyi öğrenir.

Katılımcılar, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Uygulama Eğitimi sayesinde çevre yönetimi süreçlerini anlar ve uygular. Eğitim sürecinde katılımcılar, çevresel riskleri değerlendirme, acil durum planlaması yapma, çevresel performansı izleme ve raporlama gibi pratik beceriler kazanırlar. Bu beceriler, organizasyonların çevresel etkileri azaltarak çevre yönetimi hedeflerine ulaşmasına, kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmasına ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmasına yardımcı olur. Eğitim aynı zamanda katılımcıların çevresel farkındalıklarını artırır ve çevresel sorunlara duyarlı bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olur.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Uygulama Eğitimine  buradan ulaşabilirsiniz

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Uygulama Eğitimi sırasında, şu konular üzerinde durulacaktır:  
 • ISO 14001:2015 çevre yönetim standardının amaçları ve gereksinimleri
 • Çevre yönetim sistemi uygulama sürecinin tanımı ve içeriği
 • Çevresel etkilerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
 • Çevre yönetim sistemi uygulama sürecinin planlanması ve uygulanması
 • Çevresel performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Çevre yönetim sistemi uygulama sürecinin sürekli iyileştirme sürecini
Eğitim sonunda, katılımcılar çevre yönetimi konularında bilgi ve beceri kazanmış, çevre yönetim sistemi uygulama sürecini anlamış ve etkili bir şekilde uygulayabilme becerilerini geliştirmiş olacaklardır.

Ön Koşullar

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Uygulama Eğitimi’ne katılmak için belirli ön koşullar bulunmamaktadır. Ancak, çevre yönetimi ve ISO 14001 standardı konuları hakkında temel bilgi sahibi olmanız eğitimin daha verimli geçmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, eğitim sırasında çalışma yapmak ve katılımcıların aktif olarak eğitim içerisine katılması beklenir.

Kimler Katılmalı

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Uygulama Eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygun bir eğitimdir:  
 • Çevre yönetim sistemi sorumlu olan yöneticiler ve çalışanlar
 • ISO 14001 sertifikasyonu almayı planlayan veya alan işletmelerin yöneticileri ve çalışanları
 • Çevre yönetimi konularında bilgi ve beceri kazanmak isteyen herkes
 • Çevresel etkilerin yönetilmesine ilişkin gereksinimleri anlamak isteyen herkes
Eğitim, teorik bilgi ve uygulamalı çalışmalar aracılığıyla verildiğinden, eğitim katılımcılarının aktif olarak eğitim içeriğine katılması beklenir. Eğitim sonunda, katılımcılar çevre yönetim sistemi uygulama sürecini anlamış, çevresel etkileri yönetme becerilerini geliştirmiş ve çevre yönetim sistemi uygulama sürecinde etkili bir şekilde yer alabilme becerilerini kazanmış olacaklardır.

Outline

 • Çevre yönetim sistemi nedir?
 • ISO 14001’in tarihsel gelişimi
 • Çevre yönetim sisteminin faydaları
 • Terimler ve tanımlar
 • Temel kavramlar ve yapı
 • ISO 14001 şartlarının yorumlanması
 • Dokümantasyon şartları
 • İlgili mevzuat
 • Risk tabanlı düşünme
 • Sürekli iyileştirme
 • Pratik çalışmalar

Eğitim Talep Formu