Generic filters
Search in title

Performans Değerlendirme Eğitimi

Eğitim Hakkında

Performans değerlendirme eğitimi, iş yerlerinde çalışanların performanslarını değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla verilen bir eğitimdir. Bu eğitim, yöneticilerin, çalışanların performansını objektif bir şekilde ölçerek, hedeflere ulaşmalarını sağlamak için kullanabilecekleri teknikler, stratejiler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Performans değerlendirme eğitimi, çalışanların gelişimine katkıda bulunarak, iş performansını artırabilir ve çalışanların motivasyonunu artırabilir. Eğitimde genellikle, performans ölçütleri belirleme, performans değerlendirme teknikleri ve geri bildirim verme gibi konular ele alınır. Performans değerlendirme eğitimi, iş yerlerinde yöneticilerin ve çalışanların daha etkili bir iletişim kurmalarına ve işbirliği yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak gelişim fırsatlarının belirlenmesine de yardımcı olabilir.

 

Performans değerlendirme eğitimi, özellikle büyük işletmelerde, çalışanlar arasındaki işbirliğinin artırılması, takım çalışması ve iş verimliliğinin artırılması için oldukça yararlı bir eğitimdir.

 

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Performans değerlendirme eğitimi içeriği, farklı eğitim sağlayıcılarına ve hedef kitlelere göre değişebilir. Ancak genel olarak, performans değerlendirme eğitimi kapsamında aşağıdaki konuların ele alınır.   Performans ölçütleri belirleme: Çalışanların performansını ölçmek için kullanılacak ölçütlerin nasıl belirleneceği ve ölçütlerin doğru bir şekilde seçilmesinin önemi.   Performans değerlendirme teknikleri: Çalışanların performansını objektif bir şekilde değerlendirmek için kullanılabilecek farklı tekniklerin öğretilmesi. Bu teknikler arasında özdeğerlendirme, yüz yüze görüşmeler, 360 derece değerlendirme, yazılı performans değerlendirmesi gibi yöntemler yer alabilir.   Geri bildirim verme: Performans değerlendirmelerinin çalışanların gelişimine katkıda bulunabilmesi için, geri bildirim verme teknikleri hakkında bilgi verilmesi. Geri bildirim verirken dikkat edilmesi gereken noktaların ve olumlu geri bildirim vermenin önemi üzerinde durulabilir.   Performans yönetimi süreci: Performans değerlendirme eğitimi, performans yönetimi sürecinin tüm adımlarını ele alır. Bu süreç, performans hedefleri belirleme, performans ölçütleri belirleme, performans değerlendirme, geri bildirim verme ve gelişim planları hazırlama aşamalarını içerebilir.   Yönetim becerileri: Yöneticilerin performans yönetimi sürecini etkili bir şekilde yürütebilmeleri için gereken yönetim becerilerinin öğretilmesi. Bu beceriler arasında etkili iletişim kurma, takım yönetimi, motivasyon sağlama ve karar verme becerileri yer alabilir.   Gelişim fırsatları: Performans değerlendirme eğitimi, çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak gelişim fırsatlarını belirleme konusunda da bilgi verir. Bu fırsatlar arasında eğitim, mentorluk, görev değişikliği ve terfi gibi seçenekler yer alabilir.

Kimler Katılmalı

Performans değerlendirme eğitimi, iş yerinde çalışan herkes için faydalı olabilir. Ancak özellikle aşağıdaki kişilerin eğitime katılmaları önerilir:   Yöneticiler: Performans değerlendirme sürecini yöneten ve çalışanların performanslarını ölçen yöneticilerin, performans değerlendirme eğitimine katılmaları önerilir. Bu sayede, yöneticilerin performans ölçütleri belirleme, performans değerlendirme teknikleri ve geri bildirim verme konularında bilgi sahibi olmaları sağlanabilir. İnsan kaynakları profesyonelleri: İnsan kaynakları profesyonelleri, işe alım ve seçme süreçlerinde, çalışanların performansını ölçmek için kullanılan ölçütleri belirler. Bu nedenle, performans değerlendirme eğitimi, insan kaynakları profesyonellerinin bu konuda daha bilinçli olmalarına yardımcı olabilir. Çalışanlar: Performans değerlendirme eğitimi, çalışanların kendi performanslarını nasıl değerlendirebilecekleri ve geliştirebilecekleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayabilir. Ayrıca, çalışanların performans değerlendirmeleri hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmaları, geri bildirimlere daha olumlu bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olabilir. Takım liderleri: Performans değerlendirme eğitimi, takım liderlerinin takımlarının performansını nasıl ölçebilecekleri ve geliştirebilecekleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayabilir. Bu sayede, takım liderleri takımlarının iş performansını artırmak için daha etkili bir şekilde yönetebilirler.

Eğitim İçeriği

Performans değerlendirmesi nedir?
 • Performans değerlendirme kavramının tanımı
 • Performans değerlendirmesi neden önemlidir?
 • Performans değerlendirme sürecindeki aşamalar
Performans değerlendirme teknikleri
 • Sayısal değerlendirme yöntemleri
 • Davranışsal değerlendirme yöntemleri
 • Çok yönlü değerlendirme yöntemleri
Performans ölçütleri belirleme
 • Performans ölçütlerinin belirlenmesi için kullanılabilecek yöntemler
 • Performans ölçütlerinin örnekleri
Geri bildirim verme
 • Geri bildirimin önemi
 • Geri bildirim verirken dikkat edilmesi gerekenler
 • Olumlu ve geliştirici geri bildirimler verme yöntemleri
Performans değerlendirme sürecinin yönetimi
 • Performans değerlendirme sürecinin yönetimindeki zorluklar
 • Performans değerlendirme sürecinin doğru şekilde yönetilmesi için kullanılabilecek stratejiler
Performans değerlendirme sonuçlarına dayalı karar alma
 • Performans değerlendirme sonuçlarının kullanım alanları
 • Performans değerlendirme sonuçlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar