fbpx
Generic filters
Search in title

Performans Değerlendirme Eğitimi

Eğitim Hakkında

Performans Değerlendirme Eğitimi, çalışanların verimliliğini artırmak için kritik bir süreçtir. Bu eğitim, performans yönetimi tekniklerini detaylıca anlatır. Şirketler için performans değerlendirme, hedeflere ulaşma sürecini optimize eder. İşte bu eğitimin sunduğu bazı önemli konular ve uygulamalar:

Performans değerlendirme, hedeflerin belirlenmesiyle başlar. Bu süreç, çalışanların neyi başarması gerektiğini açıklar. Çünkü net hedefler, çalışanların odaklanmasını sağlar. Bu yüzden, doğru hedefler motivasyonu artırır.

360 derece geri bildirim, çalışan performansını kapsamlı bir şekilde değerlendirir. Bu teknik, farklı kaynaklardan bilgi toplar. Ayrıca, daha objektif bir performans değerlendirmesi sunar.

Davranışsal değerlendirme ölçütleri, çalışanların iş performansını değerlendirir. Bu ölçütler, spesifik davranışları ve sonuçları içerir. Dolayısıyla, performans değerlendirme süreci daha adil ve şeffaf hale gelir.

Eğitimde hedef takibi önemli bir yer tutar. Çalışanlar kendi hedeflerini nasıl izleyeceklerini öğrenir. Ek olarak, bu süreç onlara kendi gelişimlerini yönetme fırsatı tanır.

Performans değerlendirme süreci, öz değerlendirme ile başlar. Çalışanlar kendi performanslarını değerlendirir ve gelişim alanlarını belirler. Sonuç olarak, kişisel gelişim için somut adımlar atılır.

Eğitim, geribildirim verme tekniklerini de içerir. Etkili geribildirim, çalışanların hızlı bir şekilde gelişim göstermelerine yardımcı olur. Bu bağlamda, doğru geribildirim teknikleri öğretilir.

Motivasyon artırma stratejileri, performans değerlendirme sürecinin bir parçasıdır. Motive edici faktörler ve teşvikler, çalışan performansını doğrudan etkiler. Böylece, çalışanlar daha yüksek performans gösterir.

Performans değerlendirme eğitimi, sürekli bir gelişim ortamı yaratır. Bu ortam, çalışanların yeteneklerini sürekli geliştirmelerini sağlar. Dolayısıyla, kurum genelinde verimlilik artar.

Performans hedeflerinin revize edilmesi, pazar koşullarına uyum sağlar. Hedefler zamanla değişebilir ve bu, esnekliği ve uyarlanabilirliği artırır. Sonuç olarak, şirketler rekabet avantajı elde eder.

Performans Değerlendirme Eğitimi, şirketler ve çalışanlar için değer yaratır. Bu eğitim, performans yönetimi süreçlerini daha etkili hale getirir. Böylece, hem çalışanlar hem de şirketler için sürekli bir iyileşme ve gelişme fırsatı doğar.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitimde, performans değerlendirme süreçlerinin temel prensipleri, etkili geri bildirim teknikleri ve performans değerlendirme toplantılarının nasıl yapılacağına dair bilgiler edineceksiniz. Ayrıca, hedef belirleme ve bu hedeflere ulaşımı izleme yöntemleri üzerinde durulacak

Ön Koşullar

 • Katılımcıların insan kaynakları yönetimi veya yönetici pozisyonlarında bir ön bilgiye sahip olmaları önerilir.
 • Temel iletişim becerilerine ve ekip yönetimi deneyimine sahip olmak faydalı olacaktır.

Kimler Katılmalı

 • İnsan Kaynakları profesyonelleri,
 • Departman yöneticileri,
 • Takım liderleri,
 • Performans değerlendirme süreçlerini öğrenmek veya mevcut bilgilerini güncellemek isteyen her düzeyden yönetici.

Outline

 1. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Anlaşılması
  • Performans değerlendirme nedir?
  • Süreçlerin önemi ve temel amaçları.
 2. Hedef Belirleme
  • SMART hedefleri nasıl belirlenir?
  • Hedeflerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi.
 3. Etkili Geri Bildirim Teknikleri
  • Geri bildirim verme ve alma.
  • İletişim becerilerinin güçlendirilmesi.
 4. Performans Değerlendirme Toplantıları
  • Toplantının etkili bir şekilde yönetilmesi.
  • Zor durumlarla başa çıkma teknikleri.
 5. Performans Değerlendirme Araçları ve Yazılımlar
  • Kullanılan araçlar ve teknolojiler.
  • Performans yönetim sistemleri.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.