Generic filters
Search in title

MySQL İleri Seviye Sorgulama ve Optimizasyon Eğitimi

Eğitim Hakkında

MySQL İleri Seviye Sorgulama ve Optimizasyon Eğitimi, veritabanını güçlendirir. Bu eğitim, MySQL’de ileri düzey sorgulama teknikleri ve performans optimizasyonuna odaklanır. Katılımcılar, karmaşık sorguları nasıl etkili bir şekilde yazacaklarını ve analiz edeceklerini öğrenirler. Aynı zamanda, sorgu performansını artıran optimizasyon stratejilerini keşfederler. Bu keşif, veritabanı işlemlerinin hızını ve verimliliğini artırır.

Eğitim, ileri düzey sorgu teknikleri üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, JOIN operasyonları, alt sorgular ve pencere fonksiyonları gibi konseptleri öğrenirler. Bu öğrenim, veri analizini ve raporlamayı kolaylaştırır. Aynı zamanda, veri setlerinden daha derin içgörüler elde etmeyi sağlar.

Endeksleme ve veri modelleme de eğitimde yer alır. Katılımcılar, veritabanı performansını iyileştirmek için endekslerin nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını öğrenirler. Bu bilgi, sorgu yanıt sürelerini önemli ölçüde azaltır.

Eğitim, ayrıca, performans izleme ve ayarlama üzerine de odaklanır. Katılımcılar, MySQL’in performans izleme araçlarını kullanarak sistem bottlenecks’ını nasıl tespit edeceklerini öğrenirler. Bu tespit ve ayarlama, sistem kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlar.

MySQL İleri Seviye Sorgulama ve Optimizasyon Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların MySQL veritabanlarını daha etkili bir şekilde sorgulamalarına ve yönetmelerine yardımcı olur. Eğitim, ileri sorgulama, endeksleme, veri modelleme ve performans optimizasyonu konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, veritabanı sistemlerinin performansını maksimize edebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, MySQL’de ileri seviye sorgulama ve optimizasyon konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, karmaşık sorguları yazma, performansı izleme ve optimizasyon konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, veritabanı sorgularını ve sistemlerini etkin bir şekilde optimize etme becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 • Karmaşık SQL Sorguları: Karmaşık SQL sorgularını oluşturma ve optimize etme becerisi.
 • Veritabanı İzleme: Veritabanı performansını izlemek ve anlamak için kullanılan araçlar ve teknikler.
 • Performans Optimizasyonu: Veritabanı performansını artırmak için stratejiler ve teknikler.
 • İleri Seviye Konular: İndeksleme, veri depolama yöntemleri, sorgu analizi ve optimize etme.

Ön Koşullar

 • Temel MySQL veritabanı bilgisi.
 • Temel SQL sorgulama becerileri.
 • Veritabanı yönetimi konularına ilgi.

Kimler Katılmalı

 • Veritabanı yöneticileri ve geliştiricileri.
 • Veritabanı sorgulama becerilerini geliştirmek ve veritabanı performansını optimize etmek isteyen IT profesyonelleri.
 • İleri seviye MySQL kullanıcıları.

Outline

 1. Giriş:
  • MySQL İleri Seviye Sorgulama ve Optimizasyon Kavramlarına Genel Bakış
 2. Karmaşık SQL Sorguları:
  • Birleştirme (JOIN) İşlemleri
  • Alt Sorgular ve İleri Seviye Sorgular
 3. Veritabanı İzleme ve Performans Analizi:
  • İzleme Araçları ve Teknikleri
  • Sorgu Analizi ve Optimizasyon
 4. Performans Optimizasyonu:
  • İndeksleme ve Optimizasyon İpuçları
  • Veri Depolama Yöntemleri ve İleri Seviye Konular

Eğitim Talep Formu