fbpx
Generic filters
Search in title

Data Analysis with SQL and Python Eğitimi

PYTHON 3 PROGRAMMING

Eğitim Hakkında

“Data Analysis with SQL and Python Eğitimi”, SQL ve Python dilinin veri analizi için kullanımını öğretir. Bu diller, veri analizinde oldukça etkin kullanılır. Eğitimde, SQL veritabanlarındaki veri saklama ve çağırma yöntemleri aktarılır. Python dilinde ise veri analizi teknikleri gösterilir.

SQL’de veri tabanı oluşturmayı öğrenirsiniz. Veriyi nasıl çekeceğinizi, filtreleyeceğinizi ve gruplayacağınızı öğrenirsiniz. Veri sıralama teknikleri üzerinde de durulur. Bu konular, SQL’nin temel veri işleme teknikleridir.

Python ile veri analizi kısmına geçildiğinde ise, verinin nasıl okunacağını öğrenirsiniz. Veri temizleme ve özelleştirme yöntemleri de öğretilir. Ayrıca, verinin görselleştirilmesi ve analiz edilmesi konularına da değinilir.

Eğitim sürecinde, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da sunulur. Bu uygulamalar, örnek projeler ve ödevlerle desteklenir. Bu sayede, öğrendiğiniz bilgileri uygulamalı olarak deneyebilirsiniz. Bu, becerilerinizi pekiştirmeniz için önemli bir fırsattır.

Eğitim ayrıca, Python’daki grafik ve görselleştirme araçlarına da yer verir. Bu araçlar, verinin anlaşılır ve okunabilir bir biçimde sunulmasını sağlar. Veri analizi sonucunda elde edilen bilgilerin doğru yorumlanabilmesi için bu önemlidir.

Bu eğitimde ayrıca, veri analitiği uygulamalarının çeşitli sektörlerdeki kullanımları hakkında da bilgi verilir. Bu, öğrencilere veri analitiği uygulamalarının geniş kullanım alanlarını gösterir. Finans, pazarlama, sağlık analizi gibi alanlarda veri analitik uygulamaları örnek olarak sunulur.

Sonuç olarak, “Data Analysis with SQL and Python Eğitimi” veri analizi yapmayı hedefleyenler için ideal bir eğitimdir. SQL ve Python dillerinin veri analizi alanında nasıl kullanılacağını öğretir. Bu eğitim, veri analizi becerilerini geliştirmek ve bu alanda profesyonel bir kariyer hedefleyenler için önemli bir kaynaktır. Hem SQL’deki veri işleme yeteneklerinizi geliştirir, hem de Python’da veri analizi ve görselleştirme yeteneklerinizi artırır. Bunun sonucunda, veri analitiği alanında kendinize sağlam bir temel oluşturabilirsiniz. Veri bilimi ve analitiği alanında yükselecek her bireyin alması gereken bir eğitimdir.

Diğer Python eğitimlerimizi görmek için bu linke tıkyabilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

SQL ve Python kullanarak veri analizi eğitiminde şunları öğrenebilirsiniz:  
 • SQL veritabanı yönetim sistemi kullanarak verilerin depolanması ve veri tabanı yapısının oluşturulmasını.
 • Veri toplama, temizleme ve manipülasyon tekniklerini.
 • Verilerin Python ile analiz edilmesi, görselleştirilmesi ve raporlanmasını.
 • Veri madenciliği ve veri keşfi tekniklerini.
 • Veri bilimi projelerinde veri analitik sürecinin uygulanmasını.
 • Gerçek hayatta veri analitik uygulamalarının nasıl kullanılabileceğini.
 • Veri analitik araçları ve kütüphanelerinin (örneğin: NumPy, Pandas, Matplotlib vb.) kullanımını öğreneceksiniz.
  Bu eğitim, veri analitik alanındaki ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olacak ve veri analiz becerilerinizi geliştirecektir.

Ön Koşullar

SQL ve Python kullanarak veri analizi eğitimine katılmak için genellikle şu ön koşullar aranabilir:  
 • Temel bilgisayar bilgisi: Dosya yönetimi, metin düzenleme, internet tarama gibi temel bilgisayar becerilerine sahip olmanız beklenebilir.
 • Temel SQL bilgisi: Veritabanı yapısı ve SQL sorgularının nasıl kullanılabileceği gibi konuların temel fikirlerine sahip olmanız faydalı olabilir.
 • Temel Python bilgisi: Programlama dillerinin temel fikirlerine ve Python programlama dilinin nasıl kullanılabileceğine dair temel bilgiye sahip olmanız beklenebilir.
  Bu ön koşullar, eğitimi daha verimli ve etkili bir şekilde takip etmenizi sağlar. Eğer bu ön koşulların hiçbirini tam olarak karşılamıyorsanız, bu alanları öncelikle öğrenmeniz faydalı olabilir.

Kimler Katılmalı

SQL ve Python kullanarak veri analizi eğitimi şu kişiler katılabilir:  
 • Veri analisti, veri yöneticisi ve veri madencisi gibi profesyoneller: Verileri toplama, depolama, analiz etme ve raporlama gibi işlemleri daha etkili ve hızlı yapmak isteyen bu profesyoneller için bu eğitim faydalı olabilir.
 • Veri bilimi ve makine öğrenmesi alanında çalışmak isteyen kişiler: Veri bilimi ve makine öğrenmesi projelerinde veri analizi yapmak isteyen bu kişiler için SQL ve Python kullanarak veri analizi eğitimi faydalı olabilir.
 • Veri analizi ve raporlama becerilerini geliştirmek isteyen kişiler: Veri analizi ve raporlama becerilerini geliştirmek isteyen herkes için bu eğitim faydalı olabilir.
 • Veri madenciliği ve veri keşfi alanında kariyer hedefleyen kişiler: Veri madenciliği ve veri keşfi alanındaki kariyer hedeflerine ulaşmak isteyen bu kişiler için SQL ve Python kullanarak veri analizi eğitimi faydalı olabilir.

Outline

Introduction

 • The fundamentals of Python and SQL
 • Overview of Tableau features and architecture
 

Getting Started

 • Setting up the development environment
 • Understanding software integration
 

Data Pre-processing in Python

 • Importing libraries and datasets
 • Handling missing data values
 • Data normalization and formatting
 • Performing regression analysis
 

Data Analysis with SQL

 • Setting up the database
 • Connecting Python and SQL
 • Querying the database
 • Manipulating data (filtering, sorting, and grouping)
 

Troubleshooting

Summary and Next Steps

Eğitim Talep Formu

Python Eğitimi

Python Eğitimi, katılımcılara Python programlama dilini öğrenme ve uygulama becerileri kazandırır. Ayrıca Bu eğitim, Python’un temel yapılarını, veri tiplerini, döngüleri, koşullu ifadeleri ve fonksiyonları öğretir.

Eğitimi İncele »