fbpx
Generic filters
Search in title

PostgreSQL ve Büyük Veri Analitiği Eğitimi

Eğitim Hakkında

PostgreSQL ve Büyük Veri Analitiği Eğitimi, verileri anlamlandırır. Bu eğitim, PostgreSQL kullanarak büyük veri setlerinin analizi üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, büyük veri setlerini nasıl saklayacaklarını, sorgulayacaklarını ve analiz edeceklerini öğrenirler. Aynı zamanda, veri görselleştirme ve içgörü elde etmenin yollarını keşfederler. Bu keşif, karar verme süreçlerini ve stratejik planlamayı güçlendirir.

Eğitim, veri modelleme ve performans optimizasyonu üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, büyük veri setlerini etkili bir şekilde yönetmek için veritabanı tasarım tekniklerini öğrenirler. Bu öğrenim, sorgu performansını artırır ve veri erişimini hızlandırır. Aynı zamanda, depolama maliyetlerini azaltır.

Veri madenciliği ve makine öğrenimi entegrasyonu da eğitimde yer alır. Katılımcılar, PostgreSQL ile makine öğrenimi modellerini nasıl entegre edeceklerini öğrenirler. Bu entegrasyon, veri analizini otomatikleştirir ve daha derin içgörüler elde etmeyi sağlar.

Eğitim, ayrıca, güvenlik ve veri koruma üzerine de odaklanır. Katılımcılar, büyük veri setlerinin güvenliğini nasıl sağlayacaklarını ve kullanıcı gizliliğini nasıl koruyacaklarını öğrenirler. Bu bilgi, veri ihlallerine karşı koruma sağlar ve yasal uyumu garantiler.

PostgreSQL ve Büyük Veri Analitiği Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların PostgreSQL kullanarak büyük veri projelerini etkili bir şekilde yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olur. Eğitim, veri modelleme, sorgulama, analiz, güvenlik ve makine öğrenimi entegrasyonu konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, veriye dayalı kararlar alabilir ve iş süreçlerini iyileştirebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, PostgreSQL ve büyük veri analitiği konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, büyük veri setlerini yönetme, analiz etme ve içgörüler elde etme konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, veri analitiği projelerini başarıyla yönetme ve değerli bilgiler çıkarma becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Büyük Veri Analitiği Temelleri: Büyük veri kavramları, zorluklar ve fırsatlar.
 • PostgreSQL Veri Analitiği Aracıları: PostgreSQL’in analitik yetenekleri ve eklentileri.
 • Veri Madenciliği Teknikleri: Veri madenciliği süreçleri ve algoritmaları.
 • Veri Görselleştirme: Veri analizi sonuçlarını görselleştirme ve raporlama.
 • Veri Analitiği Projeleri Yönetimi: Veri analitiği projelerinin planlama, uygulama ve yönetimi.

Ön Koşullar

 • Temel PostgreSQL veritabanı bilgisi.
 • Temel veri analitiği ve istatistik bilgisi.

Kimler Katılmalı

 • Veritabanı yöneticileri ve uzmanları.
 • Veri analistleri ve veri bilimcileri.
 • Büyük veri analitiği projelerini yönetmek isteyen profesyoneller.

Outline

 1. Büyük Veri Analitiği Temelleri:
  • Büyük Veri Nedir?
  • Büyük Veri Zorlukları ve Fırsatlar
  • Büyük Veri Analitiği Süreci
 2. PostgreSQL ve Analitik Yetenekler:
  • PostgreSQL Veri Tipleri ve İşlevleri
  • Veri Analizi için PostgreSQL Eklentileri
  • SQL Sorguları ile Veri Analizi
 3. Veri Madenciliği Teknikleri:
  • Veri Madenciliği Süreçleri
  • Veri Madenciliği Algoritmaları
  • Veri Madenciliği Araçları
 4. Veri Görselleştirme ve Raporlama:
  • Veri Görselleştirme Araçları
  • Görselleştirmenin İlkeleri
  • Veri Analizi Raporlama
 5. Veri Analitiği Projeleri Yönetimi:
  • Veri Analitiği Projesi Planlama
  • Veri Hazırlığı ve Temizleme
  • Sonuçların Sunumu ve Yorumlanması

Eğitim Talep Formu