fbpx
Generic filters
Search in title

Risk Yönetimi Profesyoneli (PMI-RMP)® Eğitimi

Eğitim Hakkında

Risk Yönetimi Profesyoneli (PMI-RMP)® Eğitimi, riskleri stratejiye dönüştürür. Bu eğitim, PMI® tarafından sunulan RMP® sertifikasyonuna hazırlık üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, projelerde karşılaşılabilecek riskleri nasıl tanımlayacaklarını, analiz edeceklerini ve yöneteceklerini öğrenirler. Aynı zamanda, risk azaltma ve fırsat yakalama stratejilerini keşfederler. Bu keşif, projelerin daha başarılı ve tahmin edilebilir olmasını sağlar.

Eğitim, risk yönetimi süreçleri üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, risk yönetimi planlaması, tanımlama, analizi, yanıtlama planlaması ve izleme süreçlerini öğrenirler. Bu öğrenim, risk yönetimi uygulamalarının sistematik ve kapsamlı olmasını sağlar. Aynı zamanda, proje hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynar.

Kuantitatif ve niteliksel risk analizi teknikleri de eğitimde yer alır. Katılımcılar, risklerin olasılığını ve etkisini değerlendirmek için çeşitli araçlar ve teknikler öğrenirler. Bu değerlendirme, risklerin önceliklendirilmesine ve uygun yanıt stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Eğitim, ayrıca, paydaşların risk yönetimi sürecine katılımı üzerine de odaklanır. Katılımcılar, paydaşların beklentilerini ve risk toleranslarını nasıl dikkate alacaklarını öğrenirler. Bu katılım, projenin genel kabulünü ve başarısını artırır.

Risk Yönetimi Profesyoneli (PMI-RMP)® Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların projelerde etkili risk yönetimi stratejileri uygulamalarına yardımcı olur. Eğitim, risk değerlendirme, analiz, yanıt planlaması ve paydaş yönetimi konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, riskleri yönetme ve projelerin başarısını artırma becerilerine sahip olurlar.

Sonuç olarak, bu eğitim, Risk Yönetimi Profesyoneli (PMI-RMP)® sertifikasyonuna hazırlık konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, risk yönetimi süreçleri, analiz teknikleri ve paydaş katılımı konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, projelerin risklerini etkin bir şekilde yönetme ve fırsatlara dönüştürme becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Risk Yönetimi Temelleri: Risk kavramı, risk türleri, risk yönetimi süreci.
 • Risk Tanımlama ve Analiz: Potansiyel risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve önceliklendirilmesi.
 • Risk Planlama ve Stratejileri: Risklerle başa çıkma stratejileri ve risk yönetim planı oluşturma.
 • Risk İzleme ve Kontrol: Risklerin izlenmesi, yeni risklerin tanımlanması ve kontrollerin uygulanması.
 • PMI-RMP Sınavı Hazırlığı: PMI-RMP sınavına hazırlık stratejileri ve örnek sorular.

Ön Koşullar

 • En az 4,500 saat proje risk yönetimi deneyimi veya bu konuda bir lisans derecesi.
 • En az 40 saat proje risk yönetimi eğitimi.

Kimler Katılmalı

 • Proje yönetimi alanında deneyimi olan ve risk yönetimi konusunda uzmanlaşmak isteyen proje yöneticileri.
 • Risk analisti veya risk yönetimi uzmanları.
 • Proje risklerini etkili bir şekilde tanımlama ve yönetme becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller.

Outline

 1. Risk Yönetimi Temelleri:
  • Proje Riski ve Önemi
  • Risk Yönetimi Süreci
  • Risk Tanımlama ve Sınıflandırma
 2. Risk Analizi:
  • Risk Olasılığı ve Etkisi
  • Risk Matrisi ve Önceliklendirme
  • Risk İzleme ve Raporlama
 3. Risk Planlama ve Stratejileri:
  • Risk Stratejileri
  • Risk Yönetim Planı Oluşturma
  • Risk İletişimi
 4. Risk İzleme ve Kontrol:
  • Risk İzleme Süreci
  • Yeni Risklerin Tanımlanması
  • Kontrol Stratejileri
 5. PMI-RMP Sınavı Hazırlığı:
  • PMI-RMP Sınavı Formatı ve İpuçları
  • Örnek Sorular ve Çalışma Materyalleri
  • Pratik Sınavlar ve Geri Bildirim

Eğitim Talep Formu