Generic filters
Search in title

Scrum Product Owner Eğitimi

Eğitim Hakkında

Scrum Product Owner (SPO) eğitimi, Scrum metodolojisinin çerçevesi içerisinde ürün yönetimi görevini üstlenen bireylere yönelik özel bir eğitim programıdır. SPO’nun ana sorumluluğu, ürünün değerini maksimize etmek ve geliştirme sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Bu roller, birçok alanda derinlemesine bilgi ve beceri gerektirmektedir.

Eğitim, genel olarak, ürün sahiplerini kendi rollerinde daha etkili hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu hedefe ulaşmak için, eğitim Scrum prensipleri, araçları ve teknikleri üzerine odaklanır ve bu bilgilerin pratik uygulamalarını öğretir. SPO eğitimi, ürün sahiplerine, çevik bir ortamda, sürdürülebilir bir ürün geliştirme ve iş stratejisi oluşturma becerisi kazandırır.

Scrum Product Owner eğitimi, başta ürün yönetimi ve iş akışları olmak üzere Scrum prensiplerinin tüm yönlerini kapsar. Eğitim, ayrıca ürün sahiplerini ürün vizyonunu belirleme, iş değerini belirleme, ürün geliştirme sürecini yönlendirme ve ekibin iş yükünü yönetme konularında da bilgilendirir. Bu, backlog yönetimi ve sprint planlaması gibi Scrum süreçlerinin yanı sıra, iş birliği, iletişim ve müzakere becerilerini geliştirme konusunda da çok önemlidir.

SPO eğitimi ayrıca, ürün sahiplerinin işlevsel gereksinimlerin yanı sıra müşteri beklentilerini, pazar trendlerini ve rekabet koşullarını da anlamalarını sağlar.

SPO eğitimi, katılımcılara Scrum ekibiyle etkili bir şekilde çalışmayı ve onların Scrum süreçlerine katkıda bulunmayı öğretir. Ürün sahipleri, eğitim süresince, çeşitli durumları yönetme ve karar verme becerileri geliştirirler.

Eğitim, ayrıca ürün sahiplerini, ürünlerinin pazar değerini artırmak ve müşteri gereksinimlerini daha iyi karşılamak için nasıl çalışacaklarını anlama konusunda da bilgilendirir. Bu, kullanıcı geri bildirimlerini toplama ve analiz etme, ürün stratejilerini gözden geçirme ve iyileştirme ve yeni özellikler ve işlevler ekleyerek ürünü geliştirme konularını içerir.

Sonuç olarak, Scrum Product Owner eğitimi, ürün sahiplerinin rollerini daha etkili bir şekilde yerine getirmelerine ve Scrum çerçevesi içinde daha etkili bir ürün yöneticisi olmalarına yardımcı olur. Eğitim aynı zamanda, Scrum ekibiyle daha etkili bir işbirliği ve iletişim kurmayı, ürün stratejilerini oluşturmayı ve uygulamayı ve ürün değerini maksimize etmeyi öğretir.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Scrum Product Owner eğitimi sırasında aşağıdaki konular hakkında bilgi edinebilirsiniz:
 1. Scrum ve Agile temel prensipleri
 2. Scrum ekibi ve rolleri
 3. Ürün sahibi rolü ve sorumlulukları
 4. Ürün planlaması ve yönetimi
 5. Ürün gereksinimleri oluşturma ve yönetme
 6. Backlog yönetimi ve önceliklendirme
 7. Sprint planlaması ve takibi
 8. Ürün sahibi olarak çalışma ve etkileşim becerileri
 9. Müşteri gereksinimlerinin anlaşılması ve geri bildirimlerin kullanımı
 10. Ürünün teslim edilmesi ve değerlendirilmesi
Bu eğitim, Scrum’un temel prensiplerini anlama ve Scrum Product Owner olarak görev yaparken başarılı olmak için gereken becerileri geliştirme fırsatı sağlar.

Ön Koşullar

Scrum Product Owner eğitimi için herhangi bir ön koşul yoktur. Bu eğitime katılmak için herhangi bir özel eğitim veya sertifika gerekli değildir. Ancak, Scrum ve Agile yönetim prensipleri hakkında temel bir anlayışınızın olması faydalı olabilir. Scrum’un temel prensiplerine aşina olmak ve ürün yönetimi ile ilgili temel kavramları anlamak, eğitimin daha verimli olmasına yardımcı olabilir. Scrum Master veya Scrum ekipleriyle çalışanlar, ürün sahipleri ve proje yöneticileri bu eğitime katılabilirler. Ayrıca, ürün yönetimi veya proje yönetimi ile ilgilenen herhangi bir kişi de Scrum Product Owner eğitimine katılabilir.

Kimler Katılmalı

Scrum Product Owner eğitimine, ürün yönetimi veya ürün sahipliği konusunda çalışan, Scrum ekibinde yer alan veya ürün geliştirme sürecinde yer alan herkes katılabilir. Bu eğitim, ürün sahiplerinin, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve ürünlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmek için gereken becerileri kazanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, proje yöneticileri, iş analistleri, ürün yöneticileri, yazılım geliştiricileri, test mühendisleri ve tüm Scrum ekibi üyeleri gibi diğer ilgili kişiler de bu eğitime katılabilir. Scrum Product Owner eğitimi, ürün sahibinin rolü ve sorumluluklarının yanı sıra Scrum prensipleri, ürün planlaması ve yönetimi, gereksinimlerin oluşturulması ve yönetimi, backlog yönetimi ve önceliklendirme gibi konular hakkında detaylı bilgi sağlar. Bu eğitim, Scrum ekibi üyelerinin birbirleriyle daha etkili bir şekilde çalışmalarına ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için daha iyi ürünler oluşturmalarına yardımcı olur.  

Outline

 • Introduction to Scrum Product Owner and Product Ownership
 • Principles, Definitions, and Terminology of Scrum
 • Product Owner Roles, Objectives, Backlog Items, Vision, and Roadmap
 • Scrum Framework, Traditional Roles and Teamwork, Development Team Roles
 • Third Party Contractual Relationships
 • Scrum Meeting and Scrum Boards Overview
 • Project Scope
 • Sprints, Increments, and Releases
 • Product Business Model and Market Analysis
 • Stakeholder Engagement and Management
 • Scrum Master Roles
 • The Sprint Backlog and the Sprint Retrospective
 • Requirements Techniques
 • Velocity Progress Tracking and Forecasting
 • Release Management and Planning Estimating
 • Kano Analysis
 • Progress Tracking and Burn Down Charts
 • The Product Vision and Backlog
 • The Daily Scrum Meeting and the Sprint Review Meeting
 • Acceptance Criteria and Testing
 • User Stories
 • Multiple and Distributed Scrum Teams
 • MoSCoW method

Eğitim Talep Formu