fbpx
Generic filters
Search in title

Satış Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Satış yönetimi, işletmelerin büyüme ve sürdürülebilen başarılarını sağlamak için kritik bir alan olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, “Satış Yönetimi Eğitimi”, organizasyonların satış stratejilerini etkili bir şekilde planlamaları, uygulamaları ve yönetmeleri için gerekli beceri ve bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. İki gün süren bu yoğun program, satış yönetimi alanındaki temel prensipleri, stratejik planlama süreçlerini, liderlik becerilerini, performans yönetimini ve takım çalışmasını kapsayan geniş bir yelpazede konuları ele alacaktır. Eğitim, katılımcılara modern satış yönetiminin gerektirdiği teorik bilgileri ve pratik uygulama becerilerini sunarak, satış ekiplerini daha etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayacak.

Eğitim sürecinde, katılımcılar etkili satış stratejilerinin nasıl geliştirileceği, müşteri ilişkilerinin nasıl yönetileceği, satış hedeflerinin nasıl belirleneceği ve takip edileceği gibi konularda derinlemesine bilgi edinecekler. Ayrıca, takım motivasyonunu artırma ve satış performansını maksimize etme teknikleri üzerinde durulmaktadır. Program, katılımcıların satış yönetimi konusunda kritik düşünme yeteneklerini geliştirmektedir. Aynı zamanda gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalı öğrenme fırsatları sunmaktadır.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Satış yönetiminin temel prensipleri ve stratejik önemi
 • Etkili satış stratejilerinin geliştirilmesi
 • Satış hedeflerinin belirlenmesi ve performans yönetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyeti stratejileri
 • Satış ekiplerinin liderliği ve motivasyonu
 • Takım çalışmasını ve işbirliğini teşvik etme yöntemleri
 • Zor durumlar ve itirazlarla başa çıkma teknikleri
 • Satış yönetiminde etik ve profesyonellik

Ön Koşullar

Bu eğitim programına katılmak için özel bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, katılımcıların temel işletme, satış ve pazarlama kavramlarına aşina olmaları önerilir.

Kimler Katılmalı

 • Satış yöneticileri ve ekip liderleri
 • Satış ve pazarlama departmanlarından orta ve üst düzey yöneticiler
 • Satış performansını ve ekibin etkinliğini artırmak isteyen işletme sahipleri
 • Kariyerinde ilerlemek ve liderlik becerilerini geliştirmek isteyen satış profesyonelleri

Outline

1. Gün:
 • Satış Yönetiminin Temelleri
  • Satış yönetiminin önemi ve temel prensipleri
  • Stratejik satış planlaması
  • Etkili satış stratejilerinin oluşturulması
 • Performans Yönetimi ve Hedef Belirleme
  • Satış hedeflerinin belirlenmesi ve takibi
  • Performans değerlendirme teknikleri
  • Geri bildirim ve koçluk yöntemleri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Müşteri memnuniyeti stratejileri
  • Müşteri ilişkilerini güçlendirmenin yolları
  • Uzun vadeli müşteri bağlılığı oluşturma
2. Gün:
 • Liderlik ve Takım Motivasyonu
  • Etkili liderlik teknikleri
  • Takım motivasyonunu ve performansını artırma yolları
  • Çatışma yönetimi ve takım içi işbirliğini teşvik etme
 • Zor Durumlarla Başa Çıkma ve İtiraz Yönetimi
  • Zor müşteriler ve itirazlarla etkili şekilde başa çıkma
  • İkna edici iletişim ve müzakere teknikleri
 • Satış Yönetiminde Etik ve Profesyonellik
  • Etik standartlar ve profesyonel davranış
  • Sürdürülebilir ve etik satış stratejileri
Bu kapsamlı eğitim programı, katılımcılara satış yönetimi alanında derinlemesine bilgi ve uygulamalı beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, satış ekiplerini daha etkin bir şekilde yönetme ve organizasyonlarının satış performansını maksimize etme konusunda kendilerini daha donanımlı hissedecekler.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.