fbpx
Generic filters
Search in title

Big Data Analitiği ve İş Zekası Temelleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Big Data Analitiği ve İş Zekası Temelleri Eğitimi, çok kıymetlidir. Bu eğitim, veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirir. Katılımcılar, büyük veri analitiğinin temellerini öğrenirler. Aynı zamanda, iş zekası araçlarını ve tekniklerini keşfederler. Bu bilgiler, iş süreçlerini iyileştirmede kritik bir rol oynar.

Eğitim, veri toplama ve işleme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, veriyi nasıl toplayacaklarını ve analiz edeceklerini öğrenirler. Aynı zamanda, veriden anlamlı bilgiler çıkarmayı keşfederler. Bu süreç, işletmelerin daha bilinçli kararlar almasını sağlar. Bu, rekabet avantajı yaratır.

İş zekası, eğitimin önemli bir parçasıdır. Katılımcılar, iş zekası yazılımlarının nasıl kullanılacağını öğrenirler. Bu yazılımlar, veriyi görselleştirmeyi ve raporlamayı kolaylaştırır. Aynı zamanda, eğilimleri ve desenleri belirlemede yardımcı olur. Dolayısıyla bu yardım, stratejik planlama süreçlerini destekler.

Eğitim, pratik uygulamalara büyük önem verir. Katılımcılar, gerçek dünya senaryoları üzerinde çalışır. Bu çalışma, öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirir. Aynı zamanda, big data analitiği ve iş zekası becerilerini geliştirir. Bu beceriler, katılımcıların kariyerlerinde büyük bir avantaj sağlar.

Big Data Analitiği ve İş Zekası Temelleri Eğitimi, katılımcılara derin bir anlayış kazandırır. Bu anlayış, onların veri odaklı düşünme yeteneklerini geliştirir. Eğitim, veri analitiği ve iş zekası konularında uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, işletmelerin veriye dayalı stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, big data ve iş zekası dünyasına bir kapı açar. Katılımcılar, veri analitiği ve iş zekası temellerini öğrenirler. Bu öğrenim, onların daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlar. Eğitim sonunda, katılımcılar, veriye dayalı karar alma süreçlerinde önemli roller üstlenebilirler. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Büyük Veri Kavramları ve Teknolojileri: Hadoop, Spark gibi büyük veri teknolojileri.
 2. Veri Analitiği: Veri madenciliği, keşifçi veri analizi ve temel istatistik.
 3. İş Zekası Araçları ve Teknikleri: BI araçlarının kullanımı, veri görselleştirme.
 4. Makine Öğrenmesi Temelleri: Gözetimli ve gözetimsiz öğrenme, modelleme.
 5. Görsel Raporlama: Dashboard oluşturma, görsel veri gösterimi.
 6. Veri Yönetimi ve Kalite: Veri temizleme, entegrasyon ve dönüşüm.
 7. Gerçek Dünya Uygulamaları: Case study’ler ve proje tabanlı öğrenme.

Ön Koşullar

 • Temel programlama bilgisi (Python, SQL tercih edilir).
 • Veri yapıları ve algoritmalar hakkında temel anlayış.
 • İstatistik ve olasılık kavramlarına aşina olma.

Kimler Katılmalı

 • Veri Analistleri ve Bilimciler.
 • İş Zekası Profesyonelleri.
 • Yazılım Geliştiriciler ve Veri Mühendisleri.
 • Veri odaklı karar alma süreçlerinde rol alacak herkes.

Outline

 1. Giriş: Büyük Veri ve İş Zekası Kavramları
  • Büyük verinin önemi ve bileşenleri.
  • İş zekası ve veri analitiğinin temel kavramları.
 2. Büyük Veri Teknolojileri
  • Hadoop, Spark gibi büyük veri işleme çerçeveleri.
  • Veri depolama ve işleme teknikleri.
 3. Veri Analitiği
  • Veri madenciliği teknikleri ve araçları.
  • Keşifçi veri analizi ve temel istatistik.
 4. İş Zekası Araçları ve Teknikleri
  • BI araçlarının kullanımı ve uygulamaları.
  • Etkili veri görselleştirme ve raporlama teknikleri.
 5. Makine Öğrenmesi Temelleri
  • Gözetimli ve gözetimsiz öğrenme modelleri.
  • Temel makine öğrenmesi algoritmaları ve uygulamaları.
 6. Görsel Raporlama
  • Dashboard tasarımı ve oluşturma.
  • Görsel veri gösterimi ve etkileşimli raporlar.
 7. Veri Yönetimi ve Kalite
  • Veri temizleme, entegrasyon ve dönüşüm teknikleri.
  • Veri kalitesi ve yönetimi best practices.
 8. Uygulamalı Örnekler ve Case Study’ler
  • Gerçek dünya veri setleri üzerinden uygulamalı çalışmalar.
  • Sektörel case study’ler ve proje tabanlı öğrenme.

Eğitim Talep Formu