fbpx
Generic filters
Search in title

Machine Learning with Python Eğitimi

PYTHON 3 PROGRAMMING

Eğitim Hakkında

“Machine Learning with Python Eğitimi”, Python dilinin gücünü kullanarak makine öğrenmesi kavramlarını ve tekniklerini anlamayı öğretir. Bu dil, makine öğrenmesi algoritmalarının uygulamasında yaygın olarak kullanılır. Eğitim, algoritma uygulamalarını ve çeşitli makine öğrenmesi tekniklerini detaylı olarak anlatır. Makine öğrenmesi, bir tür veri bilimi uygulamasıdır. Veri analizini ve sistem öğrenme süreçlerini birleştirir.

Python’daki makine öğrenme kütüphanelerinin kullanımı bu eğitimde önemli bir yer tutar. Eğitim katılımcılara, farklı makine öğrenmesi algoritmalarının uygulama biçimlerini aktarır. Katılımcılar algoritma seçiminde hangi kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiği de öğrenir. Verinin nasıl düzenlendiği, hangi verinin ne kadar önemli olduğunu anlar. Model oluşturma ve model değerlendirme de öğretim konuları arasındadır.

Eğitim sırasında teorik bilgilerin yanı sıra pratik çalışmalar da vardır. Ayrıca katılımcılar, teorik bilgileri pratikte uygulayarak konuları daha iyi anlarlar. Ayrıca bu sayede, öğrendikleri becerileri kullanma ve geliştirme fırsatı bulurlar.

“Machine Learning with Python Eğitimi”, makine öğrenmesi alanında kariyer hedefleyen kurumlar için idealdir. Aynı zamanda, deneyim kazanmayı hedefleyen veri bilimcileri için de değerli bir kaynaktır. Bu eğitim, çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarının çalışma prensiplerini ve uygulama yöntemlerini detaylı olarak açıklar.

Eğitim, makine öğrenme algoritmalarının uygulamasında karşılaşılabilecek problemleri de kapsar. Bu problemlerin nasıl çözüleceği, verilerin düzenlenmesi gereken biçim öğretir. Sonrasında modelin veriyi nasıl anlaması gerektiği gibi konular öğretir. Modelin performansını değerlendirmek için hangi kriterlerin kullanılacağı ve sonuçların yorumlanması da eğitimin kapsamında yer alır.

Sonuç olarak, “Machine Learning with Python Eğitimi” kurumlara büyük fayda sağlar. Katılımcılar, makine öğrenmesi algoritmalarının nasıl uygulanacağı konusunda bilgi edinirler. Ayrıca hangi durumlarda hangi algoritmanın kullanılması gerektiği konusunda da ayrıntılı bilgi sahibi olurlar. Bu eğitim, Python üzerinden makine öğrenmesi ve veri bilimi konularında sağlam bir temel oluşturur. Bu temel, öğrencilerin ve profesyonellerin kendi projelerinde başarılı olmalarını sağlar. Kariyer hedeflerine ulaşmalarında önemli bir adım olur. Bu eğitim, veri bilimi ve makine öğrenmesi alanında yükselecek her bireyin alması gereken bir eğitimdir.

Diğer Python eğitimlerimizi görmek için bu linke tıkyabilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Machine Learning with Python Eğitimi sırasında şunları öğrenebilirsiniz:
 • Python programlama dili temel kavramlarını
 • Veri analitik ve görselleştirme tekniklerini
 • Regresyon analizini
 • Sınıflandırma algoritmalarını
 • Clusteringi
 • Model seçimi ve değerlendirmeyi
 • Veri kümelerinin hazırlanması ve temizlenmesini
 • Makine öğrenme projelerinde kullanılan en yaygın algoritmalar ve modellerini öğreneceksiniz.
Bu liste tam değildir ve eğitimin içeriği kurumdan kuruma değişebilir.

Ön Koşullar

Machine Learning with Python Eğitimine katılmak için ön koşullar şunlar olabilir:  
 • Programlama dillerine temel düzeyde hakimiyet: Python dahil olmak üzere programlama dillerine temel düzeyde hakimiyet, eğitimi daha verimli hale getirecektir.
 • Veri yapıları ve algoritmalarının temel fikirleri: Eğitim, veri yapıları ve algoritmalarının temel fikirlerine dayanır, bu nedenle bu konularda ön bilgi sahibi olmak eğitimi daha anlaşılır kılabilir.
 • Matematiksel düzey: Makine öğrenme konseptleri matematiksel olarak tanımlanır, bu nedenle eğitimin anlaşılması için matematiksel düzeyde bilgi ve beceri gerekebilir.
  Bu ön koşullar her eğitim kurumunda aynı olmayabilir ve eğitimin içeriğine ve amacına göre değişebilir. Önkoşullar hakkında eğitim veren kurumdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kimler Katılmalı

Machine Learning with Python Eğitimine şu kişiler katılabilir:  
 • Programlama dilleri ve veri analitik konularına ilgi duyanlar: Eğitim, Python ile makine öğrenme teknikleri konularında bilgi ve beceri kazandırır ve programlama dilleri ve veri analitik konularına ilgi duyanlar için ideal bir fırsattır.
 • Data Science veya Makine Öğrenme alanında çalışmak isteyenler: Eğitim, data science ve makine öğrenme alanındaki kariyerine devam etmek isteyenler için faydalı bir adımdır.
 • Veri yapıları, algoritmalar ve veri analitik konuları hakkında ön bilgi sahibi olanlar: Eğitim, veri yapıları, algoritmalar ve veri analitik konuları hakkında ön bilgi sahibi olanlar için Python ile makine öğrenme tekniklerinin uygulamasını öğrenme fırsatı sunar.
 • İşletmeler ve kurumlar: Eğitim, veri analitik ve makine öğrenme konularında çalışan ekip üyelerini becerilerini geliştirme ve uygulamalı olarak öğrenme fırsatı sunar.
  Bu liste tam değildir ve herkesin farklı nedenlerle eğitimi tercih edebileceği unutulmamalıdır. Eğitimin amacına ve katılımcıların ihtiyaçlarına göre katılımın faydalı olup olmayacağı değerlendirilmelidir.

Outline

Introduction to Applied Machine Learning

 • Statistical learning vs. Machine learning
 • Iteration and evaluation
 • Bias-Variance trade-off
 

Machine Learning with Python

 • Choice of libraries
 • Add-on tools
 

Regression

 • Linear regression
 • Generalizations and Nonlinearity
 • Exercises
 

Classification

 • Bayesian refresher
 • Naive Bayes
 • Logistic regression
 • K-Nearest neighbors
 • Exercises
 

Cross-validation and Resampling

 • Cross-validation approaches
 • Bootstrap
 • Exercises
 

Unsupervised Learning

 • K-means clustering
 • Examples
 • Challenges of unsupervised learning and beyond K-means

Eğitim Talep Formu