Generic filters
Search in title

Syntax Error

« Back to Glossary Index

Sözdizimi hatası, bir programın belirli bir programlama dilinin sözdizimi kurallarına uymadığında meydana gelir. Bu tür hatalar genellikle program derlenirken veya yorumlanırken tespit edilir.

« Back to Glossary Index