fbpx
Generic filters
Search in title

Microsoft Project Eğitimi

Eğitim Hakkında

Microsoft Project Eğitimi, proje yönetimi becerilerini geliştirir. Bu eğitim, Microsoft Project’in temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, projeleri planlama, takip etme ve yönetme yöntemlerini öğrenirler. Aynı zamanda, zaman çizelgeleri, bütçeler ve kaynak atamalarını nasıl optimize edeceklerini keşfederler. Bu keşif, projelerin başarıyla tamamlanmasını sağlar.

Eğitim, görevlerin ve kilometre taşlarının yönetimi üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, etkili görev listeleri oluşturma ve önceliklendirme tekniklerini öğrenirler. Bu teknikler, proje hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda, proje takvimini ve sürelerini yönetir. Bu yönetim, zamanında teslimatı garantiler.

Raporlama ve analiz araçları da eğitimde yer alır. Katılımcılar, projenin durumunu ve performansını analiz etme yöntemlerini öğrenirler. Bu yöntemler, proje ilerlemesini izlemeyi ve paydaşları bilgilendirmeyi kolaylaştırır. Aynı zamanda, karar alma sürecini destekler. Bu destek, proje risklerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Eğitim, takım işbirliği ve iletişimi üzerine de değinir. Katılımcılar, projeyi paydaşlarla ve ekip üyeleriyle nasıl paylaşacaklarını öğrenirler. Bu paylaşım, işbirliğini ve proje içi iletişimi artırır. Aynı zamanda, ekip uyumunu ve verimliliğini iyileştirir. Bu iyileştirme, proje başarısını artırır.

Microsoft Project Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların kendi projelerini etkili bir şekilde planlamalarına, yönetmelerine ve kontrol etmelerine yardımcı olur. Eğitim, proje yönetimi konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, projelerini daha profesyonel ve verimli bir şekilde yönetebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, Microsoft Project kullanımı konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, proje yönetimi araçlarını ve tekniklerini etkili bir şekilde kullanma konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, projelerini başarıyla planlama, uygulama ve raporlama becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu kurs süresince, Microsoft Project ile etkili bir şekilde proje planları oluşturmayı, kaynakları yönetmeyi, zamanlamaları izlemeyi, maliyetleri kontrol altında tutmayı ve projenin genel performansını değerlendirmeyi öğreneceksiniz.

Ön Koşullar

Bu kursa katılmak için proje yönetimi temellerine ve temel bilgisayar kullanımına aşina olmanız yeterlidir.

Kimler Katılmalı

Microsoft Project eğitimi, her seviyeden proje yöneticisine, takım liderine ve projelerde çalışan diğer profesyonellere yöneliktir. İster yeni başlayan bir proje yöneticisi olun, ister deneyimli bir profesyonel olun, bu kurs, projelerinizi daha etkin bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan araçları ve teknikleri sunar. IT profesyonelleri, mühendisler, inşaat yöneticileri, üretim planlayıcıları ve iş analistleri gibi geniş bir profesyonel yelpazesi için idealdir. Kurs, projelerinizi zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamanıza yardımcı olacak bilgi ve becerileri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Outline

Microsoft Project’e Giriş
 • Program ara yüzünü tanımak
 • Temel Terimler (Proje, Görev, Kaynak, Çalışma, Birim, Süre, gantt chart, iky v.s.)
Projeye Başlamak
 • Yeni proje tarihini belirlemek
 • Proje çalışma takvimini belirlemek
 • Çalışma dışı zamanı ve özel durumları tanımlamak
Görev Listesi Oluşturmak
 • Görev zamanlama tipini belirlemek
 • Görev isimleri ve sürelerini tanımlamak
 • Kilometre taşlarını belirlemek
 • Özet görevleri oluşturmak
 • Görev bağlantılarını oluşturmak
 • İKY kodunu tanımlamak
 • Proje Özet görevini oluşturmak
 • Görev not ve köprülerini tanımlamak
Kaynakları tanımlamak
 • Kaynak türlerini incelemek
 • Çalışma kaynaklarının
 • İsim
  • Maksimum birimlerini
  • Normal ve fazla mesai ödemelerini
  • Ücret tahakkuk zamanlarını
  • Çalışma takvimlerini tanımlamak
 • Malzeme kaynaklarını tanımlamak
 • Maliyet kaynaklarını tanımlamak
 • Kaynak notlarını belirlemek
Kaynakları Görevlere Atamak
 • Çalışma kaynaklarını görevlere atamak
 • Görevlere malzeme ve maliyet kaynağı atamak
 • Malzeme kaynaklarını süre cinsinden atamak
Projeyi biçimlendirmek ve yazdırmak
 • Özel bir Gantt grafiği görünümü oluşturmak
 • Gantt grafiği üzerinde çizim yapmak
 • Bir görünümde metni biçimlendirmek
 • Raporları biçimlendirmek ve yazdırmak
Görevlerdeki ilerlemeyi İzlemek
 • Temeli kaydetmek
 • Görevlerdeki tamamlanma yüzdesini girmek
 • Görevler için fiili değerler girmek
Görevlere ince ayar yapmak
 • Görev ilişkilerini değiştirmek
 • Görev sınırlamalarını ayarlamak
 • Kritik yolu görüntülemek
 • Görevi bölmek
 • Görev türü değişikliği yapmak
 • Görev için son tarihleri girmek
 • Sabit maliyet girmek
 • Yinelenen görev oluşturmak
Kaynak ve atamalara ince ayar yapmak
 • Kaynak için birden fazla ödeme planı girmek
 • Farklı zamanlarda uygulanan ödeme fiyatları oluşturmak
 • Farklı zamanlarda uygulanan kaynak kullanılabilirliğini ayarlamak
 • Atamanın başlamasını ertelemek
 • Atamalara dağılım uygulamak
 • Atamalara farklı maliyet fiyatları uygulamak
Proje planına ince ayar yapmak
 • Kaynak yüklemelerini incelemek
 • Kaynak fazla yüklemeleri çözümlemek
 • Fazla yüklenmiş kaynakları seviyelendirmek
 • Proje maliyetlerini incelemek
 • Proje bitiş tarihini incelemek
Proje ayrıntılarını biçimlendirmek
 • Proje ayrıntılarını sıralamak
 • Proje ayrıntılarını filtrelemek
 • Proje ayrıntılarını gruplandırmak
 • Tabloları özelleştirmek
 • Görünümleri özelleştirmek
Proje bilgilerini yazdırmak
 • Proje planını yazdırma
 • Göstergeleri iptal etme
 • Görünümleri yazdırma
 • Raporları yazdırmak
Proje bilgilerini başka programlarla paylaşmak
 • Project’de başka dosya biçimlerini açmak
 • Project’den başka dosya biçimlerine kaydetmek
 • Word, Power point ve Visio için özet rapor oluşturmak
 • Excel veya Visio ile görsel raporlar oluşturmak
Görev Atamalardaki ilerlemeyi izlemek
 • Bir temeli güncelleştirmek
 • Görev ve atamaların fiili ve kalan değerlerini izlemek
 • Görev ve atamalar için zaman aşamalı fiili çalışmayı izlemek
 • Tamamlanmamış çalışmayı yeniden zamanlamak
Proje durumunu görüntülemek ve raporlamak
 • Kayan görevleri tanımlamak
 • Görev maliyetlerini incelemek
 • Kaynak maliyetlerini incelemek
 • Trafik lambası görünümüyle proje maliyet sapmasını raporlamak
Projenizi tekrar gözden geçirmek
 • Zaman ve zamanlama sorunlarını gidermek
 • Maliyet ve kaynak sorunlarını gidermek
 • Çalışma kapsamı sorunlarını gidermek
Gelişmiş Biçimlendirme uygulamak
 • Gantt grafiği görünümünü biçimlendirmek
 • Ağ diyagramı görünümünü biçimlendirmek
 • Takvim görünümünü biçimlendirmek
Kazanılan değer çözümlemesiyle performans ölçmek
 • Kazanılan değer zamanlama göstergelerine bakmak
 • Kazanılan değer maliyet göstergelerine bakma
 • Kazanılan değer görsel raporu oluşturma

Eğitim Talep Formu