fbpx
Generic filters
Search in title

Yaratıcılık ve Değer Katma Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Yaratıcılık ve Değer Katma Eğitimi” programı, iş ve kişisel yaşamda yaratıcı düşünceyi teşvik etmektedir. Bu nedenle, yenilikçi çözümler geliştirebilmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu eğitim, katılımcıların yaratıcılıklarını nasıl keşfedecekleri, geliştirecekleri ve etkin bir şekilde kullanacakları konusunda kapsamlı bilgiler ve pratik teknikler sunar. Eğitim, yaratıcı düşünme süreçlerini, problem çözme yeteneklerini ve değer yaratma yöntemlerini derinlemesine işlemektedir. Böylece, katılımcıları bu alanlarda bilgilendirir ve donatır.

Yaratıcılık, günümüz iş dünyasının en çok aranan yeteneklerinden biridir. Eğitim süresince, yaratıcı düşünceyi destekleyen zihinsel modeller, yaratıcılığı kısıtlayan engeller ve bunların üstesinden gelme yöntemleri ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Katılımcılar, yaratıcı düşünceyi teşvik eden bir kültür oluşturma ve bu kültürü sürdürme yollarını öğrenirler.

Program, teorik bilgilerin yanı sıra, pratik atölye çalışmaları, grup etkinlikleri ve vaka analizleri ile desteklenmektedir. Katılımcılar, gerçek dünya senaryolarında yaratıcı çözümler üretme pratiği yaparlar. Bu süreçte, yaratıcılığın çeşitli yönlerini keşfetmektedir. Ayrıca bu becerileri iş ve kişisel projelerine nasıl entegre edeceklerini öğrenirler.

Eğitimin odak noktalarından biri de değer yaratma üzerinedir. Katılımcılar, yaratıcı düşünceyi kullanarak değer yaratma süreçlerini nasıl başlatabileceklerini ve bu süreçleri nasıl yöneteceklerini öğrenirler. Bu, sadece yeni ürünler veya hizmetler geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda mevcut iş süreçlerini ve yaklaşımlarını yeniden şekillendirme fırsatları yaratır.

“Yaratıcılık ve Değer Katma Eğitimi” ile katılımcılar, yaratıcı düşünce becerilerini nasıl geliştireceklerini öğrenmektedir. Bunun yanı sıra bu becerileri nasıl etkili bir şekilde uygulayacaklarını kapsamlı bir şekilde öğrenirler. Eğitim, yaratıcı düşüncenin temel prensiplerini ve yenilikçi çözümler üretmenin tekniklerini detaylıca ele alır. Bu eğitimle katılımcılar, iş ve kişisel yaşamlarında yaratıcı çözümler geliştirebilmektedir. Bu sayede de sürekli değişen dünya koşullarında ayakta kalabilirler.

Eğitim boyunca, yaratıcılık konusunda farkındalık yaratmak ve bu beceriyi her türlü senaryoda nasıl kullanacaklarını öğretmek üzerine odaklanır. Katılımcılar, yaratıcı düşünceyi teşvik eden atölye çalışmaları yapılmaktadır. Böylece, interaktif grup tartışmaları ve gerçek hayattan alınan vaka çalışmalarıyla donatılır. Bu yöntemler, katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmelerine ve teorik bilgileri pratikte uygulayabilmelerine olanak tanır.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Yaratıcı düşünce ve inovasyon temelleri.
 2. Problemlere yaratıcı çözümler geliştirme teknikleri.
 3. Yaratıcılığı kısıtlayan engeller ve bu engelleri aşma yöntemleri.
 4. Yaratıcı fikirlerin değerlendirilmesi ve uygulanması.
 5. İş ve kişisel projelerde yaratıcılığı nasıl entegre edeceğiniz.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmak için özel bir ön koşul yoktur. Ancak, katılımcıların açık fikirli olmaları ve yeni fikirlere açık olmaları beklenir.

Kimler Katılmalı

 • Yaratıcılık ve inovasyon becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller.
 • Yöneticiler ve takım liderleri.
 • Pazarlama, ürün geliştirme ve tasarım alanlarında çalışanlar.
 • Eğitimciler ve akademisyenler.
 • Girişimciler ve iş kurmayı düşünenler.
 

Outline

1. Gün:
 • Açılış ve katılımcılarla tanışma.
 • Yaratıcılığın temelleri: Tanımlar ve önemi.
 • Yaratıcı düşünceyi destekleyen zihinsel modeller.
 • Yaratıcılığı engelleyen faktörler ve bunları aşma teknikleri.
 • Pratik atölye çalışması: Yaratıcı fikirler üretme.
2. Gün:
 • Yaratıcı fikirlerin değerlendirilmesi ve uygulanması.
 • Grup çalışması: Gerçek dünya senaryolarında yaratıcı çözümler geliştirme.
 • Değer yaratma stratejileri ve süreçleri.
 • Eğitimin özeti ve katılımcı geri bildirimleri.
Bu eğitim, katılımcılara yaratıcı düşünme ve değer yaratma konularında derinlemesine bilgi ve pratiğe sahip olma fırsatı sunarak, kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Katılımcılar, eğitim sonunda iş ve kişisel projelerinde yaratıcılığı başarılı bir şekilde uygulayabilecekler.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.