fbpx
Generic filters
Search in title

JAVA SE Programming Eğitimi

Eğitim Hakkında

JAVA SE  Programming Eğitimi, Java Standard Edition ya da Java 17 olarak adlandırılan Java programlama dilinin. sürümüdür. Java SE, Java geliştiricileri için güncellenmiştir. Bu nedenle, araçlar ve kütüphaneler sunar. Bununla birlikte, Java SE, uygulama geliştirme, veri işleme ve sunucu tarafı uygulamalar gibi birçok farklı amaç için kullanılabilmektedir. Java SE. Eğitimi, Java SE sürümünün özelliklerini, araçlarını ve kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Java SE  eğitimi, Java SE  sürümünün özelliklerini ve öğrenme yolunu anlatan bir programlama eğitimidir. Bunun yanı sıra, Java SE eğitimi, Java programlama dilinin temel kavramlarını, söz dizimi ve yapısını öğrenmeyi amaçlamaktadır. Böylece katılımcılar Java SE sürümü ile uygulama geliştirebilmektedir. Ayrıca, Java SE eğitimi, katılımcıların Java SE ile veri yapılarını, sınıfları, nesneleri, veri tiplerini, dosya işlemlerini, thread’leri ve diğer avantajları kullanma becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Java SE eğitimi, Java’nın en güncel sürümünün özelliklerini kapsamlı bir şekilde öğrenmek isteyen programcılara yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu eğitim, Java’nın temel kavramlarına ek olarak, Java SE nin yeni özelliklerini, iyileştirmelerini ve bu sürümle gelen güncellemeleri derinlemesine inceler.

Eğitimde, Java dilinin sözdiziminden ve yapısından başlamaktadır. Bununla birlikte, Java SE ile gelen yeni özelliklerin ve yeniliklerin ayrıntılı bir şekilde anlatılması hedeflenmektedir. Bu, katılımcılara, Java SE ile etkileyici ve güçlü uygulamalar geliştirmek için gereken bilgi ve becerileri kazandırmaktadır.

Java SE’nin performans iyileştirmeleri, güvenlik güncellemeleri ve yeni API’ler gibi konular da bu eğitimin önemli parçalarıdır. Böylece, katılımcılar, Java SE’nin getirdiği avantajları anlama ve uygulamalarına entegre etme becerisini kazanırlar.

Sonuç olarak, JAVA SE Programming Eğitimi, programcılara Java’nın en yeni sürümünün özelliklerini, kullanımını ve uygulama geliştirmede nasıl kullanabileceklerini ayrıntılı bir şekilde anlatır. Bu, onların mevcut bilgilerini genişletir ve Java SE ile uygulama geliştirme becerilerini artırır.

Eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Java SE 17 programlama eğitiminde şunları öğrenebilirsiniz:  
 • Java dilinin temel kavramlarını
 • Nesne yönelimli programlama prensiplerini
 • Dosya işlemleri ve veri yapılarını
 • Exception handling ve hata yönetimini
 • Multithreading ve parallel programming’i
 • GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) programlamayı
 • Veri tabanı erişimi ve SQL’i
 • Network programming ve web servislerini
 • Java SE 17 özellikleri ve fonksiyonalitelerini öğreneceksiniz.
Bu eğitimde öğrenilen konuların dışında, öğrenciler Java programlama dillerinin yaygın kullanım alanlarını ve uygulamalarını da öğrenebilirler.

Ön Koşullar

Java SE 17 programlama eğitimi için genel olarak şu ön koşulların olması beklenir:  
 • Programlama temelleri: Variables, loops, conditional statements, functions vb.
 • Bilgisayar bilgisi: Dosya sistemi, veri yapıları, veri tabanları vb.
 • İngilizce bilgi: Eğitim dili genellikle İngilizce olduğundan İngilizce bilgi bir avantajdır.
Ancak bu ön koşullar her eğitim verilen yer ve verilen eğitim programı için geçerli olmayabilir. Eğitim verilen yerin veya eğitim programının belirlemiş olduğu ön koşulları öğrenmek için o yeri veya programı kontakt etmeniz önerilir.

Kimler Katılmalı

Java SE 17 programlama eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygun olabilir:  
 • Programlama dilleri hakkında ilgi duyan başlangıç seviyesi programcılar
 • Nesne yönelimli programlama prensiplerini öğrenmek isteyenler
 • Java ile yazılmış uygulamaların geliştirilmesini veya bu uygulamaları kullanmak isteyen profesyoneller
 • Gelişmiş Java programlama konuları hakkında eğitim almak isteyenler
 • Başka programlama dilleri kullanmış olanlar, Java’yı öğrenmek isteyenler
Eğitim, Java SE 17 programlama dili hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen herkes tarafından katılabilir. Ancak, programlama dilleri hakkında biraz deneyiminin olması beklenir.

Outline

Java Platform Overview

 • Defining how the Java language achieves platform independence
 • Differentiating between the Java ME, Java SE, and Java EE Platforms
 • Evaluating Java libraries, middle-ware, and database options
 • Defining how the Java language continues to evolve
 

Java Syntax and Class Review

 • Creating simple Java classes
 • Creating primitive variables
 • Using operators
 • Creating and manipulate strings
 • Using if-else and switch statements
 • Iterating with loops: while,do-while,for,enhanced for
 • Creating arrays
 • Using Java fields, constructors, and methods
 

Encapsulation and Subclassing

 • Using encapsulation in Java class design
 • Modeling business problems using Java classes
 • Making classes immutable
 • Creating and use Java subclasses
 • Overloading methods
 

Overriding Methods, Polymorphism, and Static Classes

 • Using access levels: private, protected, default, and public.
 • Overriding methods
 • Using virtual method invocation
 • Using varargs to specify variable arguments
 • Using the instanceof operator to compare object types
 • Using upward and downward casts
 • Modeling business problems by using the static keyword
 • Implementing the singleton design pattern
 

Abstract and Nested Classes

 • Designing general-purpose base classes by using abstract classes
 • Constructing abstract Java classes and subclasses
 • Applying final keyword in Java
 • Distinguish between top-level and nested classes
   

 Interfaces and Lambda Expressions

 • Defining a Java interface
 • Choosing between interface inheritance and class inheritance
 • Extending an interface
 • Defaulting methods
 • Anonymous inner classes
 • Defining a Lambda Expression
 

Collections and Generics

 • Creating a custom generic class
 • Using the type inference diamond to create an object
 • Creating a collection by using generics
 • Implementing an ArrayList
 • Implementing a TreeSet
 • Implementing a HashMap
 • Implementing a Deque
 • Ordering collections
 

Collections Streams, and Filters

 • Describing the Builder pattern
 • Iterating through a collection using lambda syntax
 • Describing the Stream interface
 • Filtering a collection using lambda expressions
 • Calling an existing method using a method reference
 • Chaining multiple methods together
 • Defining pipelines in terms of lambdas and collections
 

 Lambda Built-in Functional Interfaces

 • Listing the built-in interfaces included in java.util.function
 • Core interfaces – Predicate, Consumer, Function, Supplier
 • Using primitive versions of base interfaces
 • Using binary versions of base interfaces
 

Lambda Operations

 • Extracting data from an object using map
 • Describing the types of stream operations
 • Describing the Optional class
 • Describing lazy processing
 • Sorting a stream
 • Saving results to a collection using the collect method
 • Grouping and partition data using the Collectors class
 

Exceptions and Assertions

 • Defining the purpose of Java exceptions
 • Using the try and throw statements
 • Using the catch, multi-catch, and finally clauses
 • Autoclose resources with a try-with-resources statement
 • Recognizing common exception classes and categories
 • Creating custom exceptions
 • Testing invariants by using assertions
 

Java Date/Time API

 • Creating and manage date-based events
 • Creating and manage time-based events
 • Combining date and time into a single object
 • Working with dates and times across time zones
 • Managing changes resulting from daylight savings
 • Defining and create timestamps, periods and durations
 • Applying formatting to local and zoned dates and times

I/O Fundamentals

 • Describing the basics of input and output in Java
 • Read and write data from the console
 • Using streams to read and write files
 • Writing and read objects using serialization
 

File I/O (NIO.2)

 • Using the Path interface to operate on file and directory paths
 • Using the Files class to check, delete, copy, or move a file or directory
 • Using Stream API with NIO2
 

Concurrency

 • Describing operating system task scheduling
 • Creating worker threads using Runnable and Callable
 • Using an ExecutorService to concurrently execute tasks
 • Identifying potential threading problems
 • Using synchronized and concurrent atomic to manage atomicity
 • Using monitor locks to control the order of thread execution
 • Using the java.util.concurrent collections
 

The Fork-Join Framework

 • Parallelism
 • The need for Fork-Join
 • Work stealing
 • RecursiveTask
 

Parallel Streams

 • Reviewing the key characteristics of streams
 • Describing how to make a stream pipeline execute in parallel
 • List the key assumptions needed to use a parallel pipeline
 • Defining reduction
 • Describing why reduction requires an associative function
 • Calculating a value using reduce
 • Describing the process for decomposing and then merging work
 • Listing the key performance considerations for parallel streams
 

Database Applications with JDBC

 • Defining the layout of the JDBC API
 • Connecting to a database by using a JDBC driver
 • Submitting queries and get results from the database
 • Specifying JDBC driver information externally
 • Performing CRUD operations using the JDBC API

Eğitim Talep Formu

Java Eğitimi

Java eğitimleri, katılımcılara Java programlama dilinin temellerini ve ileri seviyedeki konularını öğretir. Eğitim sürecinde, katılımcılar Java’nın syntax yapısını, veri tiplerini, döngüleri, karar yapılarını ve fonksiyonları

Eğitimi İncele »

Hibernate Eğitimi

Hibernate Eğitimi, Java tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde veritabanı işlemlerinin kolaylaştırılmasına odaklanan üç günlük yoğun bir programdır. Bu eğitim, katılımcılara Hibernate framework’ünü kullanarak obje-tabanlı programlamayı veritabanı işlemleriyle

Eğitimi İncele »

Advanced Java Programming Eğitimi

Advanced Java Programming eğitimi, Java programlama dilinin ileri düzey özelliklerini anlamak ve kullanmak isteyen deneyimli programcılar için tasarlanmıştır. Bu eğitim, Java’nın ileri seviye özelliklerini, kütüphanelerini

Eğitimi İncele »